HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor Rapportdatum: 2024-02-17
För personer med resultat under flera år inklusive 2023 Resultatdatum: 2023-12-31
Ute för 2023
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 KS - Kvinnor seniorer
»  Ahlberg, Grete -98
                                       
    60 m 80 m Höjd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Diskus
år - ålder       zon zon 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg
2018 - 20 40.04 [2,3]
2015 - 17 33.95 
2014 - 16                             35.66 [1]    
2013 - 15 12.09 
2012 - 14 11.24 [1] 27.76  35.31 [2]
2011 - 13     13.10  1.36          9.95 [2] 13.66 [2]        
2010 - 12 13.43  1.19  3.12  7.70  10.25 
2009 - 11 1.20  8.34 
2008 - 10 10.78  1.00  3.07  6.17 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Slägga Slägga Spjut Vikt Boll    
år - ålder 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/110 3,0 kg/119 2,0 kg 400 gr 7,26 kg 300 gr    
2023 - 25 69.67 
2022 - 24 70.87 [4]
2021 - 23     68.91 [3]                            
2020 - 22 67.57 [2,3]
2019 - 21 66.87 
2018 - 20     67.17 [1,3]                            
2017 - 19 64.25 [2,3]
2016 - 18 61.09 [2,3]
2015 - 17     55.55 [2,3]     70.72 [2,6]                    
2014 - 16 50.64 [1,3] 64.45 [2,7]
2013 - 15 40.26 [2] 43.21  52.90 [2,5] 29.58  15.06 
2012 - 14 38.23 [2] 38.36  44.87 [2]         29.82  13.89         
2011 - 13 36.46 [2] 37.18 [2] 44.33 [2] 31.54  42.18 [2]
2010 - 12 18.60  21.17 [1] 24.77  33.93 
2009 - 11                     23.21 [1]     30.35 [1]    
2008 - 10 14.87  24.01 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[4] - Fortsatt klubbrekord för KS
[5] - svenskt F15 rekord
[6] - nordiskt F17 rekord
[7] - svenskt F16 rekord
   Alin, Maria -95
                                       
    80 m 5 km 10 km ½ maraton Maraton Längd            
år - ålder   gatulopp gatulopp     zon            
2023 - 28 3:12.54 
2022 - 27 22.29 [1] 46.02 [1] 1:42.17 [1] 3:41.12 
2008 - 13 11.84  4.16 
Not
[1] - Mellantid
»  Allert, Anna -95
                                       
    400 m 600 m 800 m 5 km 10 km ½ maraton Maraton 60 m häck Höjd
år - ålder       gatulopp gatulopp     special  
2023 - 28 20.25 [1] 41.03 [1] 1:28.10  3:10.21 
2022 - 27 42.37 [1] 1:30.50  3:29.46 
2007 - 12     1:54.84  2:44.41                         
2006 - 11 73.38  1:58.56  2:49.84  11.10  1.15 
2004 - 9 83.32 
2003 - 8 87.19 
                                       
fortsättning Längd Tresteg Boll                        
år - ålder zon zon 300 gr                        
2006 - 11 3.33  7.86  13.60 
2003 - 8 2.57 
Not
[1] - Mellantid
   Ekblom, Olga -89
                                       
    5 km 10 km ½ maraton Maraton                    
år - ålder gatulopp gatulopp                        
2023 - 34 25.24 [1] 50.29 [1] 1:45.45 [1] 3:42.27 
2022 - 33 48.27 [1] 1:40.45 
Not
[1] - Mellantid
»  Lindberg, Felicia -97
                                       
    60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m
år - ålder                  
2023 - 26 28.25 
2022 - 25 13.40  27.70 
2021 - 24 8.66      13.42                         
2019 - 22 13.37  28.50 
2016 - 19 8.55  13.09  27.21  1:54.10 
2015 - 18 8.50      13.50  20.15  27.60          1:54.30  2:40.54 
2014 - 17 13.96  28.18 
2013 - 16 8.76  13.65  20.50  27.95  44.71  64.34  2:37.81 
2012 - 15         13.81      27.92              2:32.81 
2011 - 14 14.40  2:41.80 
2010 - 13 11.85  31.06  1:57.39  2:41.19 
                                       
fortsättning Höjd Längd Längd Kula Kula Kula Diskus Slägga Slägga
år - ålder     zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/110
2023 - 26 1.55  5.12  11.43 
2022 - 25 1.56  5.26  12.28 
2021 - 24     5.13      12.13                     
2019 - 22 5.00  12.59 
2016 - 19 1.53  5.29  11.38 
2015 - 18 1.54  5.12      11.26                     
2014 - 17 1.50  4.88  11.63 
2013 - 16 1.53  11.44  24.74  23.25 
2012 - 15 1.51  4.85          10.36      28.51      25.24 
2011 - 14 1.40  4.29  8.97  24.11  21.67 
2010 - 13 1.40  4.37  10.44  25.52 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Spjut Spjut                    
år - ålder 2,0 kg 600 gr 500 gr 400 gr                    
2023 - 26 33.37 
2022 - 25 34.13 
2021 - 24     33.85                             
2019 - 22 35.23 [2]
2016 - 19 38.60 [2]
2015 - 18     35.84                             
2014 - 17 34.68  34.53 
2013 - 16 36.35 [1]
2012 - 15             36.75 [1]                    
2011 - 14 32.80 
2010 - 13 23.98 [1] 31.27 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
»  Ramberg, Filippa -97
                                       
    400 m 600 m 800 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m 5 km 10 km 2 000 m h
år - ålder             gatulopp gatulopp 76,2 cm
2023 - 26 4:45.30  17:49.16  39.10 
2022 - 25 2:13.70  4:39.08  10:05.65  18.16  38.02 
2021 - 24 67.42 [1]     2:17.65  4:48.49  10:29.96          38.46     
2020 - 23 2:18.79  4:43.99  10:25.33  18:28.36 
2019 - 22 61.30  2:17.23  4:49.36  20.15 [2,3,1] 40.24 
2018 - 21 66.86 [1]     2:20.43  4:51.24                     
2017 - 20 64.88  1:44.82  2:24.29  4:59.22  11:29.69  41.02 
2016 - 19 2:27.50  5:12.23  11:31.47  8:45.00 
Not
[1] - Mellantid
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
   Siltberg Almlöf, Nora -99
                                       
    800 m 1 500 m 10 km 3 000 m h                    
år - ålder     gatulopp 76,2 cm                    
2023 - 24 5:02.13  41.34  12:23.72 
2022 - 23 2:25.29 
2021 - 22 2:32.98                                 
2020 - 21 2:27.51 
2019 - 20 2:27.40 
2018 - 19 2:33.76                                 
2017 - 18 2:30.87 
2016 - 17 2:41.37 
2015 - 16 2:41.49 
»  Wangenheim, Julia -92
                                       
    200 m 400 m 800 m 1 500 m 3 000 m 5 km 10 km ½ maraton Maraton
år - ålder           gatulopp gatulopp    
2023 - 31 39.27 
2022 - 30 18.32  42.13 [1]
2019 - 27                         38.19  1:32.35 [1] 3:08.33 
2018 - 26 38.33  1:28.48 
2017 - 25 38.58 
2016 - 24                         39.01         
2015 - 23 40.11  1:27.13 
2014 - 22 2:25.15  4:56.67  41.27  1:28.43 
2013 - 21     74.25  2:28.55                         
2012 - 20 2:30.59  5:10.45  11:24.99 
2011 - 19 2:28.31  5:18.84 
2009 - 17 30.27  69.33  12:30.21 
                                       
fortsättning 1 500 m h 2 000 m h 2 000 m h                        
år - ålder 76,2 cm 91,4 cm 76,2 cm                        
2014 - 22 5:19.01 [2] 7:41.32 
2012 - 20 5:40.05 [3] 7:56.02 
Not
[1] - Mellantid
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
 K22 - Kvinnor 22 år
»  Freeman, Molly -02
                                       
    80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1 500 m h
år - ålder                 76,2 cm
2021 - 19 13.21 
2020 - 18 13.59 
2019 - 17     13.24      26.81                     
2018 - 16 13.53  27.29  65.13  2:37.70 
2017 - 15 10.55  20.70  43.20  65.97  1:45.39  2:20.38  5:52.35 
2016 - 14 11.17  2:23.84 
                                       
fortsättning 80 m häck Längd Spjut                        
år - ålder 76,2 cm   500 gr                        
2023 - 21 5.47 
2021 - 19 5.15 
2020 - 18     5.17                             
2019 - 17 5.27 
2018 - 16 5.12 
2017 - 15 13.82  5.13                             
2016 - 14 13.10  4.64  12.85 
»  Lindé, Hanna -01
                                       
    80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 2 000 m 5 km 10 km
år - ålder               gatulopp gatulopp
2023 - 22 24.41 [2] 49.27 [2]
2017 - 16 13.11  26.90  42.98  58.10 
2016 - 15 10.52          41.30  58.37 [1] 2:29.26             
2015 - 14 11.21  44.90  2:23.98  7:45.52 
                                       
fortsättning ½ maraton Maraton 80 m häck 300 m häck 400 m häck Längd Kula Spjut    
år - ålder     76,2 cm 76,2 cm 76,2 cm   3,0 kg 500 gr    
2023 - 22 1:45.15  3:44.57 
2017 - 16 47.03  66.23 
2016 - 15         13.19          4.87  7.00  14.06     
2015 - 14 3.94  6.47  12.06 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Mellantid
 F19 - Flickor 19 år
»  Hellstadius, Alannah -04
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 60 m häck
år - ålder               76,2 cm 68,6 cm
2020 - 16 13.33 
2019 - 15 10.70  27.35  3:02.16 
2018 - 14     10.84      27.21          2:52.65         
2017 - 13 11.72  28.64  10.20 
2016 - 12 9.06  30.57  1:59.07  11.38 
2015 - 11 9.38              1:51.31  2:09.59  3:08.87  11.73     
2014 - 10 9.59  1:52.40  2:28.0m [1]
2013 - 9 2:05.00 
                                       
fortsättning 80 m häck 100 m häck 100 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder 76,2 cm 83.8 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm      
2023 - 19 21.87  3.62 [2]
2022 - 18 3.32 
2021 - 17                             3.60     
2020 - 16 15.30  3.62 
2019 - 15 12.13  46.47  1.44  3.25  4.31 
2018 - 14 12.71                  46.98  1.37  3.00 [3] 4.62 
2017 - 13 13.65  34.66  33.33  1.39  2.53  4.23 
2016 - 12 33.44  1.30  1.74 
2015 - 11                         1.23         
2014 - 10 1.10 
                                       
fortsättning Längd Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll
år - ålder zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr
2018 - 14 6.28  17.39 
2017 - 13 4.30  6.15  17.28  22.75  15.18  16.50 
2016 - 12 4.19  8.70      6.25  17.95  15.56      14.98     
2015 - 11 3.96  7.68  5.41  15.40 
2014 - 10 13.84 
                                       
fortsättning Kast 5-kamp                                
år - ålder  [4]                                
2018 - 14 0 
Not
[1] - Manuell tid?
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[4] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (5,45 kg)  |
 F18 - Flickor 18 år
»  Jansson, Agnes -05
                                       
    60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 400 m 500 m 600 m 40 m häck
år - ålder                  
2023 - 18 20.15 
2022 - 17 13.38 
2020 - 15     10.98          27.03                 
2018 - 13 9.05  33.09 
2017 - 12 9.28  32.05  2:18.47 
2016 - 11 10.41                      1:52.9m        
2015 - 10 9.92  36.29  1:55.00 
2014 - 9 10.73  99.61  1:56.77  2:32.57  9.38 
                                       
fortsättning 60 m häck 80 m häck 100 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg
år - ålder 68,6 cm 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/5       zon  
2023 - 18 5.28 
2022 - 17 15.56  5.32 
2021 - 16         14.86              5.49      11.45 
2020 - 15 12.27  1.49  5.52  11.34 
2019 - 14 12.74  1.45  4.98  10.40 
2018 - 13 10.17              1.46  1.64      4.47     
2017 - 12 10.44  35.36  1.33  3.88 
2015 - 10 1.28  3.85 
2014 - 9 1.02  3.20 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut
år - ålder zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr
2020 - 15 9.17  28.90 
2019 - 14 7.99  31.10  33.56  20.46 
2018 - 13 9.00      9.09      28.53      27.15      20.48 
2017 - 12 6.84  15.21  16.32 
2016 - 11 5.66 
2015 - 10         5.26                         
2014 - 9 5.09 
                                       
fortsättning Boll Castorama                            
år - ålder 300 gr  [1]                            
2018 - 13 1 980 
2016 - 11 19.72 
2015 - 10 16.96                                 
2014 - 9 16.48 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
 F17 - Flickor 17 år
»  Dahllöf, Maggie -06
                                       
    80 m 200 m 600 m 800 m 3 000 m 80 m häck 100 m häck 400 m häck Höjd
år - ålder           76,2 cm 76,2 cm 76,2 cm  
2022 - 16 28.57  2:36.79  12:55.78  15.94  72.96  1.39 
2021 - 15 11.65  29.03  1:50.50  2:46.07  13.06  1.41 
                                       
fortsättning Längd Tresteg Kula Spjut Spjut 7-kamp 6-kamp        
år - ålder     3,0 kg 600 gr 500 gr  [2]  [4]        
2023 - 17 13.28  38.01  44.48 [1]
2022 - 16 4.80  10.00  11.93  36.13  42.18  4 267 [3]
2021 - 15 4.80  10.27  10.22  36.92  3 258 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  100 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  200 m  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  800 m  |
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[4] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
»  Forsell, Ellen -06
                                       
    60 m 80 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Längd Tresteg
år - ålder     68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10     zon zon
2021 - 15 4.94 
2020 - 14 11.49  13.91  1.21  4.79 
2019 - 13 8.53  10.25  34.79  1.47  5.10  10.29 
                                       
fortsättning Kula Kula Kula Diskus Diskus Diskus Slägga Slägga Slägga
år - ålder 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/119 2,0 kg
2023 - 17 13.61  25.54  51.75  58.63 
2022 - 16 11.85 [1] 14.09 [1] 53.78 [1] 62.05 
2021 - 15 12.56 [1] 14.27 [1]         34.08          56.45 [1]    
2020 - 14 12.04 [1] 29.65  47.91 [1]
2019 - 13 12.55  23.90  40.37 
                                       
fortsättning Spjut Spjut Vikt Kast 5-kamp Castorama                
år - ålder 500 gr 400 gr 7,26 kg  [2]  [3]                
2021 - 15 25.17  14.75  3 181  2 622 
2020 - 14 23.96 
2019 - 13 24.27 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (7,26 kg)  |
[3] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Grahn, Olivia -06
                                       
    200 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m 3 000 m 5 km 1 500 m h Boll
år - ålder             gatulopp 76,2 cm 300 gr
2023 - 17 10:36.99 
2021 - 15 20.43 
2020 - 14             5:06.6m 6:57.40 [1]         5:23.30 [1]    
2019 - 13 1:42.66  4:52.93 [1]
2018 - 12 1:46.84  2:29.30  7:05.75 
2017 - 11 32.82  1:53.84 [1] 22.00 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
»  Jabbour, Lii -06
                                       
    60 m 80 m 100 m 500 m 600 m 800 m 1 000 m h 60 m häck 80 m häck
år - ålder             76,2 cm 68,6 cm 76,2 cm
2022 - 16 12.98 
2021 - 15 10.96  12.24 
2020 - 14     10.82              2:44.23          12.01 
2019 - 13 8.35  10.98  1:55.01  9.87 
2018 - 12 8.83  2:02.85  4:05.68 
2017 - 11 9.04                                 
2016 - 10 9.38 
2015 - 9 9.64 
2014 - 8 10.05  1:58.60 
                                       
fortsättning 100 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm       zon  
2023 - 17 14.51 
2022 - 16 14.58  5.24  11.74 
2021 - 15                         4.88      11.32 
2020 - 14 46.57  1.25  5.06 
2019 - 13 32.35  29.03  1.35  2.52  5.19 
2018 - 12                 1.25  2.19      4.47     
2017 - 11 1.10 
2016 - 10 4.06 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll Boll
år - ålder zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr
2021 - 15 9.84  27.29 
2020 - 14 8.39  22.90 
2019 - 13 11.12      10.49  22.22  25.93      23.73         
2018 - 12 7.06  17.21  22.92  19.49 
2017 - 11 24.01 
2016 - 10         4.60                  15.70  21.31 
2015 - 9 14.35 
2014 - 8 13.87 
»  Johansson, Tuva -06
                                       
    60 m 80 m 500 m 60 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder       68,6 cm       zon 3,0 kg
2023 - 17 1.47  4.76 
2022 - 16 1.47  4.99 
2021 - 15     11.92          1.42      4.34      7.45 
2020 - 14 12.33  1.45  3.99 
2019 - 13 8.90  11.79  10.72  1.34  1.72  4.22 
2018 - 12 9.07              1.28  1.44      4.01     
2016 - 10 1:52.7m
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll        
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr        
2023 - 17 22.26 
2021 - 15 14.50 
2020 - 14         18.93                         
2019 - 13 7.08  17.69  27.74  15.88 
2018 - 12 6.52  9.97  16.80  12.41 
2016 - 10 9.94 
»  McCarthy, Maja -06
                                       
    100 m 80 m häck Höjd Längd Kula Slägga Spjut        
år - ålder   76,2 cm     3,0 kg 3,0 kg/119 500 gr        
2023 - 17 13.53  1.51  4.90  27.79 
2022 - 16 8.62 
2021 - 15 14.67  1.53  4.45  8.74  21.63 
»  Sahlqvist, Esther -06
                                       
    60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck
år - ålder               68,6 cm 76,2 cm
2023 - 17 11.68 [2,3] 18.11  24.92 
2022 - 16 12.15  24.75 [2]
2021 - 15     10.05  12.34      25.91  1:48.62          11.31 
2020 - 14 10.25  26.21  1:48.44  2:49.47  11.74 
2019 - 13 8.12 [1] 10.58  27.36  1:58.76  9.15 [2]
2018 - 12 9.46  11.64 
                                       
fortsättning 100 m häck 100 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck 400 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder 83.8 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm 76,2 cm      
2023 - 17 14.14  13.77 
2022 - 16 14.63  13.49 [2] 43.36 [2] 2.60  4.86 
2021 - 15 14.41              43.55 [2] 78.81  1.45  3.03  4.93 
2020 - 14 45.08 [2] 1.56  3.07 [2] 5.13 
2019 - 13 31.07  28.38 [2] 1.39  2.02 
2018 - 12 1.35  1.89 
                                       
fortsättning Längd Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut
år - ålder zon   3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr
2021 - 15 10.52  10.29  29.11  20.70 
2020 - 14 10.55  9.21  21.33  23.40  20.56 
2019 - 13 4.80          8.64      23.39      22.00     
2018 - 12 3.68  7.44  15.25  19.98 
                                       
fortsättning Spjut Boll 6-kamp                        
år - ålder 400 gr 300 gr  [4]                        
2021 - 15 3 482 
2020 - 14 3 523 
2019 - 13 17.78                                 
2018 - 12 13.28 
2017 - 11 12.48 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[4] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
   Simonsson, Maja -06
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 800 m 1 000 m h
år - ålder                 76,2 cm
2023 - 17 26.71  43.95  60.62  2:22.48 
2022 - 16 26.56  59.58 
2021 - 15     10.60  27.40  42.92              2:29.29     
2020 - 14 10.89  28.19  43.44  1:44.82  2:32.23 
2019 - 13 8.57  28.07  1:47.67 
2018 - 12 8.83  11.59  30.18              1:50.56      3:47.93 
2017 - 11 9.76  32.58  1:58.74 
2016 - 10 2:25.65 
2015 - 9 1:57.64 
                                       
fortsättning 1 500 m h 80 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 76,2 cm       zon 3,0 kg
2021 - 15 5:55.57  14.17  46.47  1.37  5.01  11.41 
2020 - 14 14.53  1.40  4.70  10.35 
2019 - 13         34.99      1.35                 
2018 - 12 1.31  1.89  4.06 
2017 - 11 1.26  3.61 
2016 - 10 0.96  3.32 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr
2023 - 17 35.95 
2021 - 15 43.00  33.41 
2020 - 14     22.73      39.72      29.31             
2019 - 13 11.62  22.54  33.10  32.21 
2018 - 12 9.95  19.77  28.70  21.01 
2017 - 11 7.86                          25.54     
2016 - 10 5.85  17.84 
2015 - 9 13.30 
                                       
fortsättning 6-kamp 5-kamp Castorama                        
år - ålder  [1]  [2]  [4]                        
2020 - 14 3 081 
2018 - 12 1 773 
2017 - 11     2 944                             
2016 - 10 1 854 [3]
Not
[1] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[2] - |  60 m  |  Höjd  |  Kula (2,0 kg)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[4] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
 F16 - Flickor 16 år
   Attersand, Alva -07
                                       
    60 m Höjd Stav Längd Tresteg Kula Slägga Spjut Spjut
år - ålder           3,0 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr
2023 - 16 4.34  9.84 
2022 - 15 3.97  7.26  21.01 
2021 - 14             4.13      7.06      16.08     
2020 - 13 1.24  15.63 
2019 - 12 9.70  1.28  17.50 
                                       
fortsättning Boll                                
år - ålder 300 gr                                
2018 - 11 19.79 
»  Bergin, Anna -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck Höjd
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm  
2022 - 15 11.17 
2021 - 14 10.89  47.78  3:05.91  15.34 
2020 - 13 8.51      29.11      2:03.6m             1.20 
2019 - 12 8.95  11.40  30.06  2:14.58  11.21  1.28 
2018 - 11 9.42 
2016 - 9 10.17 
                                       
fortsättning Stav Längd Längd Kula Kula Kula Diskus Diskus Diskus
år - ålder     zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg 0,6 kg
2023 - 16 7.80  8.85  18.20 
2022 - 15 8.93  16.19 
2021 - 14     3.85          9.17          20.87     
2020 - 13 9.13  16.99 
2019 - 12 1.73  3.95  7.95  17.70 
2018 - 11         3.75          7.38             
2016 - 9 2.98  5.85 
                                       
fortsättning Slägga Slägga Slägga Spjut Spjut Spjut Boll Castorama Castorama
år - ålder 4,0 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 600 gr 500 gr 400 gr 150 gr  [1]  [2]
2023 - 16 37.80  56.47  18.92  1 809 
2022 - 15 49.42  17.93  1 876 
2021 - 14     44.33          14.91              1 852 
2020 - 13 41.67  18.10 
2019 - 12 30.04  15.23 
2015 - 8 8.56 
Not
[1] - |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Slägga (4,0 kg)  |
[2] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Borg, Matilda -07
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 60 m häck
år - ålder                 68,6 cm
2023 - 16 12.67  25.44  39.93 [1] 55.43 [1] 2:13.50 
2022 - 15 10.48  26.23  40.28 [1] 56.12 [1] 2:13.55 [1]
2021 - 14     10.29  13.06  26.08 [1] 40.52 [1] 57.62  1:38.31 [1] 2:13.67 [1]    
2020 - 13 8.68  28.77  62.39  1:41.85 [2] 2:22.12  10.39 
                                       
fortsättning 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/5     zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg
2022 - 15 1.34  4.82  8.74 
2021 - 14 13.56  1.26  5.02  8.58  26.61 
2020 - 13 31.25  1.28  4.61  9.69  8.89 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut 6-kamp 5-kamp Castorama    
år - ålder 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr  [3]  [4]  [5]    
2022 - 15 25.75 
2021 - 14 27.89  27.78  3 050  1 931 
2020 - 13 26.45  28.87  25.59  4 153 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[4] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[5] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Johansson, Ella -07
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 800 m
år - ålder                  
2023 - 16 13.02  26.55  55.77  59.67  2:20.53 
2022 - 15 43.37  2:21.16 
2021 - 14     11.40                      1:46.45  2:29.02 
2020 - 13 8.69  27.64  1:40.81 [1] 2:24.31 
2019 - 12 8.97  29.17  1:43.66 [1]
2018 - 11 9.20                          1:52.15 [1]    
2017 - 10 9.77  2:03.95 
2016 - 9 79.55  1:43.8m
                                       
fortsättning 1 500 m 2 000 m 1 500 m h 2 000 m h 60 m häck 80 m häck 100 m häck 200 m häck 200 m häck
år - ålder     76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5
2023 - 16 5:04.63  5:20.76 [1] 16.04 
2022 - 15 6:49.24  5:16.36 [1] 7:45.00  14.03 
2021 - 14     7:10.77  5:12.99 [1]         15.13             
2020 - 13 4:54.28  9.90  13.37  31.90  30.86 
2019 - 12 5:07.06 [1] 10.64  32.35 [2]
                                       
fortsättning 300 m häck 400 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm       zon zon 3,0 kg 2,0 kg
2023 - 16 45.03  65.75  1.49  2.95  5.17  10.52 
2022 - 15 45.26  68.54  1.33  2.90  4.92  10.41 
2021 - 14 48.53          2.52  4.45          9.62     
2020 - 13 1.32  2.61 [1] 4.67  4.61  7.90  10.01 
2019 - 12 1.22  1.88  4.39  9.68  8.01 
2018 - 11         1.21          4.07          7.31 
2017 - 10 1.05  3.59  5.58 
                                       
fortsättning Diskus Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll
år - ålder 1,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr
2023 - 16 29.61  42.34 [1]
2022 - 15 35.93 [1] 33.02 
2021 - 14     32.25      27.05      27.62             
2020 - 13 34.99  33.62  24.14  30.18 
2019 - 12 23.28  23.99  21.29  26.98 
2018 - 11         12.86              17.69  27.04     
2017 - 10 21.00 
2016 - 9 12.08 
                                       
fortsättning 7-kamp 6-kamp 5-kamp Castorama Castorama                
år - ålder  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]                
2023 - 16 4 661 [1]
2021 - 14 2 351  2 177 
2020 - 13         4 610 [2]                        
2018 - 11 0 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  100 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  200 m  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  800 m  |
[4] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[5] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[6] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
[7] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
   Moverare, Miriam -07
                                       
    60 m 600 m 60 m häck Höjd Längd Längd Kula Diskus Slägga
år - ålder     68,6 cm     zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg
2023 - 16 4.16 
2021 - 14 1.35  3.98 
2020 - 13 8.99  1:57.7m 11.22  1.36  3.91  8.45  13.14  20.45 
                                       
fortsättning Spjut                                
år - ålder 400 gr                                
2020 - 13 18.52 
»  Moverare, Simone -07
                                       
    60 m 600 m Höjd Längd Längd Tresteg Kula Slägga Spjut
år - ålder         zon zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr
2023 - 16 4.60 
2021 - 14 3.96 
2020 - 13 9.03  1:54.9m 1.24  4.48  8.76  8.61  19.51  18.23 
»  Sillén, Linnéa -07
                                       
    60 m 500 m 600 m 800 m 80 m häck Höjd Stav Längd Längd
år - ålder         76,2 cm       zon
2021 - 14 2:58.17  13.56  1.41  4.36 
2020 - 13 9.04  1.50  4.30 
2019 - 12 8.99      2:12.32          1.30  1.13      4.05 
2016 - 9 2:08.4m
                                       
fortsättning Tresteg Tresteg Diskus Slägga Spjut Boll Boll        
år - ålder   zon 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr 150 gr        
2023 - 16 9.15 
2020 - 13 9.36  19.17  28.22  16.88 
2019 - 12         16.50  23.17  14.95                 
2018 - 11 13.69 
2017 - 10 10.63 
2016 - 9 10.78 
»  Wändin, Julia -07
                                       
    60 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m Höjd
år - ålder                  
2023 - 16 63.52  2:23.93  4:54.91 
2022 - 15 43.75  63.10  2:17.48  4:43.65  6:45.86  1.34 
2021 - 14                     2:15.61 [1]     6:51.96 [2]    
2020 - 13 9.21  29.46  1:41.32  2:21.54 [2] 4:50.35 [2]
                                       
fortsättning Längd Längd                            
år - ålder   zon                            
2022 - 15 4.93 
2021 - 14 4.92 
2020 - 13 4.88 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F15 - Flickor 15 år
»  Enquist, Gabriella -08
                                       
    60 m 80 m 300 m 800 m 80 m häck Höjd Längd Kula Spjut
år - ålder         76,2 cm     3,0 kg 500 gr
2023 - 15 11.00  47.38  2:33.34  14.92  4.98  6.12  15.34 
2022 - 14 11.36  45.97  2:36.17  15.88  1.36  4.20  6.38  13.51 
2021 - 13 9.43  1.24 
                                       
fortsättning Spjut                                
år - ålder 400 gr                                
2021 - 13 11.58 
»  Lindberg, My -08
                                       
    80 m 100 m 200 m 300 m 600 m 800 m 80 m häck 300 m häck Höjd
år - ålder             76,2 cm 76,2 cm  
2023 - 15 10.35  26.80  1:54.73  12.00  1.49 
2022 - 14 10.83  45.01  14.67  1.46 
2017 - 9     12.98                             
2016 - 8 10.66  2:57.75  12.20  49.71  1.47 [1]
2015 - 7 10.99  12.48  50.03  1.36 [1]
                                       
fortsättning Stav Längd Kula Diskus Spjut 6-kamp            
år - ålder     3,0 kg 0,75 kg 500 gr  [2]            
2023 - 15 4.55  8.27  16.28  3 040 [3]
2022 - 14 2.60  4.44  7.06 
2017 - 9     5.17                             
2016 - 8 5.31  9.46  24.42 
2015 - 7 4.92  7.64  15.16 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Linerudt, Emma Victoria -08
                                       
    80 m 200 m Längd Kula Boll                
år - ålder       3,0 kg 300 gr                
2023 - 15 12.84  34.23 
2022 - 14 3.46  5.29 
2018 - 10 10.96 
   Resare, Inez -08
                                       
    800 m 2 000 m Kula Spjut                    
år - ålder     3,0 kg 500 gr                    
2023 - 15 2:25.57  6:57.50  6.77  18.17 
2022 - 14 2:29.54  7:11.75  7.10  18.06 
   Selsborg, Lilly -08
                                       
    800 m 5 km 10 km                        
år - ålder   gatulopp gatulopp                        
2023 - 15 20.55  43.35 
2022 - 14 2:49.77 
»  Sparv, Tyra -08
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10
2023 - 15 1:54.80  12.58 
2022 - 14 10.75  42.11  2:35.63  12.93 
2021 - 13 8.42      27.08      1:48.4m 2:38.7m 10.07      31.34 
2020 - 12 9.46  1:59.36  10.80 
2019 - 11 9.12 
2018 - 10 9.45                                 
2017 - 9 9.83 
                                       
fortsättning 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg Kula
år - ålder 68,6 cm/5 76,2 cm       zon   zon 3,0 kg
2023 - 15 45.74  1.57  5.57  11.03  9.86 
2022 - 14 47.25  1.50  2.60  5.45 [1] 11.04  9.68 
2021 - 13 29.94      1.53  1.90      5.24      10.74     
2020 - 12 1.31  1.40  4.32 
2019 - 11 1.17 
2018 - 10                     3.43             
2017 - 9 3.58 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll 6-kamp 5-kamp    
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [2]  [3]    
2023 - 15 20.15  3 247 
2022 - 14 21.42 
2021 - 13 10.76  14.80  23.49      22.08          4 617 [1]    
2020 - 12 17.19  19.15  3 833 
2019 - 11 23.44 
2018 - 10 6.57                                 
2017 - 9 5.81  15.46 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[3] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
 F14 - Flickor 14 år
»  Broberg Rydqvist, Amanda -09
                                       
    60 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 5 km 60 m häck 80 m häck
år - ålder             gatulopp 68,6 cm 76,2 cm
2023 - 14 29.00  45.69  2:26.34  20.33  13.15 
2022 - 13 8.68  28.24  1:48.03  9.72 
2021 - 12 8.77  29.28          1:48.98  2:50.7m     10.80     
2019 - 10 1:51.13 
                                       
fortsättning 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg Kula Kula
år - ålder 68,6 cm/5       zon   zon 3,0 kg 2,0 kg
2023 - 14 1.48  4.47  9.28  9.19 
2022 - 13 31.29  1.48  2.40  4.74  9.61  11.24 
2021 - 12 1.35  1.90  4.42  9.20  10.23 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll 5-kamp Castorama
år - ålder 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]  [4]
2023 - 14 28.66  35.01 
2022 - 13 22.66  29.64  34.25  4 902 [2,3] 2 200 
2021 - 12 19.19      26.10      31.66          4 083  2 057 
2019 - 10 18.01 
2018 - 9 16.62 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - 972
[4] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Eklöf, Alma -09
                                       
    60 m 500 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Kula
år - ålder       68,6 cm     zon zon 3,0 kg
2023 - 14 1.32  10.45 
2022 - 13 12.74  1.32  1.30 
2021 - 12         4:15.0m     1.16  1.30      8.06     
2019 - 10 10.33  1:53.73  1.00 
2018 - 9 10.81  3.05 
2017 - 8 11.40 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll Castorama
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]
2023 - 14 35.31  16.33 
2022 - 13 11.97  30.04  36.48  19.24  2 009 
2021 - 12     24.19      23.89      18.52             
2019 - 10 7.88  20.36 
2018 - 9 5.63  15.05  20.34 
2017 - 8 4.61 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Finbom Höglund, Leia -09
                                       
    60 m 600 m 800 m 80 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Längd
år - ålder       76,2 cm 68,6 cm/5       zon
2023 - 14 3:28.91  16.11  1.40  2.30  3.82 
2022 - 13 9.32  2:56.39  40.18  1.29  2.00  4.16 
2021 - 12 9.85  2:34.78  1.20  1.60  3.48 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut
år - ålder zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr
2023 - 14 6.13  6.72  21.93  34.25  14.21 
2022 - 13 7.53  7.71  20.03  22.86 
2021 - 12 6.35  17.12 
                                       
fortsättning Spjut Castorama                            
år - ålder 400 gr  [1]                            
2022 - 13 16.16  1 015 
2021 - 12 11.04 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Laguna, Alba -09
                                       
    60 m 80 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Tresteg Kula
år - ålder     68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/5   zon zon 3,0 kg
2023 - 14 11.43  13.38 
2022 - 13 8.79  9.89  13.79  36.09  1.20  4.49  8.27 
2021 - 12 1.20  8.52 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Spjut Spjut                
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr                
2022 - 13 10.54  16.46  19.27  12.99  13.04 
2021 - 12 7.35  14.46  19.79 
»  Lindblom, Emmy L -09
                                       
    60 m 60 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula
år - ålder   68,6 cm       zon zon 3,0 kg 2,0 kg
2023 - 14 1.32  4.08  8.62 
2022 - 13 8.79  11.74  1.29  4.18  8.40  7.31 
2021 - 12         1.24  1.00      3.69             
2019 - 10 9.77  1.05  3.89  4.47 
2018 - 9 10.27  3.19  3.43 
2017 - 8 11.07  3.15 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll        
år - ålder 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr        
2023 - 14 35.39  19.97 
2022 - 13 16.41  26.25  11.81 
2021 - 12         23.43      11.60                 
2019 - 10 12.68 
2018 - 9 11.55  10.91 
»  Lönn, Malva -09
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck
år - ålder               68,6 cm 76,2 cm
2023 - 14 10.61  26.66  42.34  2:36.13  12.08 
2022 - 13 8.10 [1] 10.67  26.16 [1] 1:45.23  2:36.47  9.34  12.78 
2021 - 12 8.35 [1] 10.72  26.76 [1] 44.05      1:46.49  2:48.4m 10.04     
2020 - 11 9.01 
2019 - 10 8.70 [1] 28.44  1:35.55  1:59.74 
                                       
fortsättning 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus
år - ålder 68,6 cm/5       zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg
2023 - 14 1.32  5.17  9.38 
2022 - 13 32.28  1.44  4.96  5.40  9.91  8.95  10.54 
2021 - 12 30.50 [1] 1.39  1.30      5.18 [1] 10.55      10.86  25.49 
2020 - 11 4.39  9.20  24.57 
2019 - 10 1.19  4.60  7.54 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Spjut Boll 5-kamp 5-kamp Castorama        
år - ålder 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [2]  [3]  [4]        
2023 - 14 18.90 
2022 - 13 24.74  22.13  4 973 
2021 - 12 28.58      21.48      4 170      1 983         
2020 - 11 14.48 
2019 - 10 16.09 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[3] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Kula (2,0 kg)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[4] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Roslund, Agnes -09
                                       
    60 m 80 m 400 m 500 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder           68,6 cm      
2023 - 14 12.17  3:01.17  1.44  4.28 
2022 - 13 11.81  1.34  1.90 
2021 - 12                 3:33.0m     1.24         
2019 - 10 10.52  2:00.50  1.15 
2018 - 9 91.71  0.93 
                                       
fortsättning Längd Tresteg Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut Boll
år - ålder zon   zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 300 gr
2023 - 14 9.01  6.11  12.37 
2022 - 13 6.57  17.00  16.17 
2021 - 12         7.28          13.40  16.54         
2019 - 10 3.08  5.73  14.84 
2018 - 9 4.90 
                                       
fortsättning Boll                                
år - ålder 150 gr                                
2018 - 9 16.62 
»  Sternlind, Tyra -09
                                       
    60 m 80 m 200 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/5
2023 - 14 11.26  2:45.37 
2022 - 13 9.06  29.56  2:05.35  2:53.80  10.86  15.41  34.53 
2021 - 12 9.16      31.38      2:06.71  3:11.0m 12.00         
2020 - 11 10.15 
2019 - 10 9.78  34.20  1:51.33 
2018 - 9 10.32  2:22.01 
                                       
fortsättning Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Diskus
år - ålder       zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg
2023 - 14 5.15  9.95  31.26 
2022 - 13 4.62  4.87  9.02  8.47  11.18  29.74 
2021 - 12     1.45      4.62  9.29      10.42      27.23 
2020 - 11 0.40  8.98  20.56 
2019 - 10 1.05  3.58  7.44  15.53 
2018 - 9 3.40  5.68 
                                       
fortsättning Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll Castorama        
år - ålder 2,0 kg 1 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [2]        
2023 - 14 36.28 
2022 - 13 24.32  30.13  36.18  2 302 
2021 - 12 24.23          32.00 [1]         1 979         
2020 - 11 18.50 
2019 - 10 20.86  27.33 
2018 - 9 19.89  21.92 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Tuzovic, Stella -09
                                       
    60 m 80 m 600 m 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Längd Tresteg
år - ålder       76,2 cm 68,6 cm/5     zon  
2023 - 14 11.57  15.02  1.49  4.33  9.69 
2022 - 13 9.42  2:16.30  37.95  1.32  3.90 
2021 - 12 1.28 
                                       
fortsättning Kula Slägga Spjut Spjut                    
år - ålder 2,0 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr                    
2023 - 14 14.07 
2022 - 13 5.29  20.36 
2021 - 12 5.76  9.55  7.90 
 F13 - Flickor 13 år
»  Anjemo, Anni -10
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m Höjd Stav Längd Tresteg Kula
år - ålder             zon zon 2,0 kg
2023 - 13 9.56  32.42  2:08.65  1.20  3.41  7.79 
2022 - 12 9.66  33.10  2:06.92  1.30  3.53  6.83  6.90 
2019 - 9 2:09.53 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Spjut Boll                    
år - ålder 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 150 gr                    
2023 - 13 24.03  20.44  14.32 
2022 - 12 19.61  16.46  9.23 
2019 - 9 12.28 
»  Asp, Ingrid -10
                                       
    60 m 500 m Höjd Stav Längd Kula Diskus Slägga Spjut
år - ålder         zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr
2023 - 13 8.96  1.36  4.46  8.01  13.33  23.13  11.46 
2022 - 12 8.68  1.40  4.11  16.19 
2019 - 9 1:52.48 
                                       
fortsättning Boll                                
år - ålder 150 gr                                
2019 - 9 12.73 
   Bachner, Iris -10
                                       
    60 m 600 m 60 m häck Höjd Stav Längd Kula Spjut    
år - ålder     68,6 cm     zon 2,0 kg 400 gr    
2023 - 13 10.74  2:06.27  3.41  5.93 
2022 - 12 14.43  1.08  1.45  5.46  12.63 
»  Glod, Isabella -10
                                       
    60 m 60 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula
år - ålder   68,6 cm       zon zon 3,0 kg 2,0 kg
2023 - 13 8.97  10.53  1.44  3.61  4.08  7.49  10.20 
2022 - 12 8.70  1.90  4.29  9.41 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Spjut                        
år - ålder 0,6 kg 2,0 kg 400 gr                        
2023 - 13 19.96  29.34  17.76 
2022 - 12 24.53  14.98 
»  Hagström, Stella -10
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg
år - ålder         68,6 cm     zon zon
2023 - 13 10.22  1.16  3.83 
2022 - 12 9.66  31.63  2:06.02  12.12  1.25  1.80  3.93  7.71 
2019 - 9 2:00.44 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Spjut Boll                
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 150 gr                
2023 - 13 12.66  20.19  9.96 
2022 - 12 5.48  13.15  18.01  10.37 
2019 - 9 8.29 
»  Järvinen, Hilda -10
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m 1 500 m 60 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder           68,6 cm     zon
2023 - 13 10.04  31.11  1:45.45  5:25.99  12.06  1.10  2.00  3.90 
2022 - 12 33.48  1:58.29  5:56.59  13.61  1.20  1.36  3.58 
2019 - 9 1:50.61 
                                       
fortsättning Tresteg Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll        
år - ålder   zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 150 gr        
2023 - 13 9.16  9.87  8.36  23.72  23.40  16.75 
2022 - 12 8.04  7.38  19.86  17.35  12.85 
2019 - 9 12.85 
»  Lundin, Märta -10
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg
år - ålder         68,6 cm     zon zon
2023 - 13 9.90  1.28 
2022 - 12 34.70  2:13.85  12.69  1.29  1.60  3.79  7.71 
2019 - 9 1:51.84 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Spjut Boll                
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 150 gr                
2023 - 13 8.12  27.66  12.45 
2022 - 12 8.14  13.04  21.66  13.80 
2019 - 9 12.27 
   Nyrén, Stella -10
                                       
    60 m 500 m 60 m häck Höjd Längd Kula Slägga Spjut Boll
år - ålder     68,6 cm   zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr 150 gr
2023 - 13 9.45  4.13  8.19 
2022 - 12 9.46  12.31  1.16  3.78  7.02  20.52  19.61 
2019 - 9 1:47.51  14.58 
»  Palm, Tea -10
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg
år - ålder         68,6 cm     zon  
2023 - 13 9.33  32.25  1:59.37  12.28  1.30  2.00  4.07  8.18 
2022 - 12 1.16  1.60 
2019 - 9 2:08.66 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut                
år - ålder zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr                
2023 - 13 8.62  7.74  16.86  24.62  14.32 
2022 - 12 6.17  17.49  14.09 
»  Strömö, Hedda -10
                                       
    60 m 200 m 600 m 800 m 1 500 m 60 m häck Höjd Längd Längd
år - ålder           68,6 cm     zon
2023 - 13 31.51  1:53.81  2:44.53  5:26.72  11.26  1.24  3.89  3.89 
2022 - 12 9.49  2:05.13  11.39  3.96 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut Boll        
år - ålder zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 150 gr        
2023 - 13 8.93  6.46  7.63  23.82  14.61 
2022 - 12 8.04  6.68  13.65  15.27  15.43 
2019 - 9 13.10 
»  Örtengren, Emilia -10
                                       
    60 m 600 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Kula Diskus
år - ålder     68,6 cm     zon zon 2,0 kg 0,6 kg
2023 - 13 10.09  1.30  6.43  14.14 
2022 - 12 2:15.11  13.42  1.08  1.30  3.71  6.95  5.91  10.99 
                                       
fortsättning Slägga Spjut                            
år - ålder 2,0 kg 400 gr                            
2023 - 13 21.08 
2022 - 12 17.05  13.20 
 F12 - Flickor 12 år
   Ganrot Åberg, Eira -11
                                       
    300 m 800 m                            
år - ålder                                
2023 - 12 53.84 
2021 - 10 4:11.6m
»  Håkansson, Amanda -11
                                       
    60 m 200 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Tresteg
år - ålder       68,6 cm     zon   zon
2023 - 12 9.14  30.51  11.06  1.25  1.06  4.01  8.19  8.91 
2021 - 10 3:26.6m
2019 - 8 11.76 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Spjut                    
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr                    
2023 - 12 7.10  19.64  17.59  16.33 
2019 - 8 2.58 
   Klinc, Stella -11
                                       
    300 m 800 m                            
år - ålder                                
2023 - 12 53.51 
2021 - 10 4:40.9m
»  Rabe, Emma -11
                                       
    800 m Stav Längd Diskus Slägga Spjut            
år - ålder     zon 0,6 kg 2,0 kg 400 gr            
2023 - 12 1.45  3.38  14.77  14.69  10.72 
2021 - 10 4:20.1m
»  Rabe, Kajsa -11
                                       
    800 m Stav Längd Diskus Slägga Spjut            
år - ålder     zon 0,6 kg 2,0 kg 400 gr            
2023 - 12 1.50  3.96  15.85  13.57  13.89 
2021 - 10 4:11.4m
   Urbach, Ruth -11
                                       
    800 m Stav Diskus Slägga Spjut                
år - ålder     0,6 kg 2,0 kg 400 gr                
2023 - 12 1.75  15.36  18.40  11.63 
2021 - 10 3:25.9m
   Viklund, Signe -11
                                       
    800 m Diskus Spjut                        
år - ålder   0,6 kg 400 gr                        
2023 - 12 16.83  11.88 
2021 - 10 3:24.2m
»  Wilkinson, Isabella -11
                                       
    60 m 200 m 400 m 800 m 60 m häck 200 m häck Stav Längd Tresteg
år - ålder         68,6 cm 68,6 cm/5   zon zon
2023 - 12 9.43  31.58  11.07  35.10  1.90  3.99  7.85 
2021 - 10 3:35.9m
2019 - 8 11.30  92.82  2.67 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll            
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 150 gr            
2023 - 12 9.77  20.63  20.32  23.11  23.99 
2019 - 8 4.31  16.58 
 K35 - Kvinnor veteran 35 år
»  Tomb, Stine -86
                                       
    100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 5 km 10 km ½ maraton 100 m häck
år - ålder           gatulopp gatulopp   84 cm
2023 - 37 21.21 [2,3] 43.33 
2019 - 33 46.06 [3] 1:38.56 
2017 - 31             57.48          45.38         
2015 - 29 57.24  2:16.40  44.33 
2014 - 28 24.80  44.30  14.06 
2013 - 27 12.13  24.54                          14.13 
2012 - 26 12.58  24.89  14.66 
2011 - 25 24.77  38.74 
2010 - 24     24.50      54.04                     
2009 - 23 12.64  25.46  53.49 [1]
2008 - 22 25.12 
                                       
fortsättning 200 m häck 200 m häck 300 m häck 400 m häck Höjd Kula Diskus Slägga Spjut
år - ålder 76,2 cm/10 68,6 cm/10 76,2 cm 76,2 cm   4,0 kg 1,0 kg 4,0 kg 600 gr
2013 - 27 26.74  57.13 
2012 - 26 41.36  57.78  1.45  8.08  19.20  14.93  12.23 
2011 - 25             56.38 [1]                    
2010 - 24 57.10 [4,5]
2009 - 23 28.34  58.24 
2008 - 22 59.36 [6,5]
                                       
fortsättning Castorama                                
år - ålder  [7]                                
2012 - 26 1 237 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för KS
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Mellantid
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - Norge
[6] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[7] - |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Slägga (4,0 kg)  |
 K50 - Kvinnor veteran 50 år
»  Lindefalk, Susanne -69
                                       
    Stav Längd Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut
år - ålder     4,0 kg 3,0 kg 1,0 kg 0,75 kg 4,0 kg 3,0 kg/119 600 gr
2023 - 54 31.11 
2021 - 52 2.51 [1] 6.44  15.36 [1] 27.01  31.06  17.77 
2020 - 51                             26.10     
2019 - 50 1.50  7.51 [1] 19.89  22.24  33.09 [1]
2018 - 49 7.16 [2] 21.74  25.11 [1] 19.84 [1]
                                       
fortsättning Spjut Vikt Vikt Castorama                    
år - ålder 500 gr 9,08 kg 7,26 kg  [3]                    
2021 - 52 9.23 [1] 1 407 
2019 - 50 21.21 [1]
2018 - 49 8.19 [1] 1 616 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Slägga (4,0 kg)  |
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics