HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor Rapportdatum: 2024-06-03
För personer med resultat under flera år inklusive 2021 Resultatdatum: 2021-12-16
Ute för 2021
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 KS - Kvinnor seniorer
»  Ahlberg, Grete -98
                                       
    60 m 80 m Höjd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Diskus
år - ålder       zon zon 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg
2018 - 20 40.04 [2,3]
2015 - 17 33.95 
2014 - 16                             35.66 [1]    
2013 - 15 12.09 
2012 - 14 11.24 [1] 27.76  35.31 [2]
2011 - 13     13.10  1.36          9.95 [2] 13.66 [2]        
2010 - 12 13.43  1.19  3.12  7.70  10.25 
2009 - 11 1.20  8.34 
2008 - 10 10.78  1.00  3.07  6.17 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Slägga Slägga Spjut Vikt Boll    
år - ålder 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/110 3,0 kg/119 2,0 kg 400 gr 7,26 kg 300 gr    
2021 - 23 68.91 [4]
2020 - 22 67.57 [2,3]
2019 - 21     66.87                             
2018 - 20 67.17 [1,3]
2017 - 19 64.25 [2,3]
2016 - 18     61.09 [2,3]                            
2015 - 17 55.55 [2,3] 70.72 [2,6]
2014 - 16 50.64 [2,3] 64.45 [2,7]
2013 - 15 40.26 [2] 43.21  52.90 [2,5]         29.58  15.06         
2012 - 14 38.23 [2] 38.36  44.87 [2] 29.82  13.89 
2011 - 13 36.46 [2] 37.18 [2] 44.33 [2] 31.54  42.18 [2]
2010 - 12 18.60              21.17 [1] 24.77      33.93     
2009 - 11 23.21 [1] 30.35 [1]
2008 - 10 14.87  24.01 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[4] - Fortsatt klubbrekord för KS
[5] - svenskt F15 rekord
[6] - nordiskt F17 rekord
[7] - svenskt F16 rekord
»  Jakobsson, Ylva -98
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 60 m häck 80 m häck 100 m häck Höjd
år - ålder           76,2 cm 76,2 cm 76,2 cm  
2021 - 23 14.03 
2020 - 22 14.07 
2014 - 16         13.80  28.05              15.23     
2013 - 15 13.76  13.40 
2012 - 14 12.86 
2011 - 13     11.24      29.82  2:01.07  10.08          1.28 
2010 - 12 11.59 
2009 - 11 9.18  1.10 
                                       
fortsättning Längd Längd Tresteg Kula Kula Boll 5-kamp        
år - ålder   zon   3,0 kg 2,0 kg 300 gr  [2]        
2014 - 16 10.80 
2013 - 15 4.35  10.71 
2012 - 14             9.88                     
2011 - 13 4.69  10.04  28.44 [1] 3 874 [3]
2010 - 12 9.13 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - |  60 m häck (76,2 cm)  |  Längd (zon)  |  Boll (300 gr)  |  Höjd  |  600 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
»  Lindberg, Felicia -97
                                       
    60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m
år - ålder                  
2021 - 24 8.66  13.42 
2019 - 22 13.37  28.50 
2016 - 19 8.55      13.09      27.21          1:54.10     
2015 - 18 8.50  13.50  20.15  27.60  1:54.30  2:40.54 
2014 - 17 13.96  28.18 
2013 - 16 8.76      13.65  20.50  27.95  44.71  64.34      2:37.81 
2012 - 15 13.81  27.92  2:32.81 
2011 - 14 14.40  2:41.80 
2010 - 13 11.85  31.06  1:57.39  2:41.19 
                                       
fortsättning Höjd Längd Längd Kula Kula Kula Diskus Slägga Slägga
år - ålder     zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/110
2021 - 24 5.13  12.13 
2019 - 22 5.00  12.59 
2016 - 19 1.53  5.29      11.38                     
2015 - 18 1.54  5.12  11.26 
2014 - 17 1.50  4.88  11.63 
2013 - 16 1.53              11.44      24.74  23.25     
2012 - 15 1.51  4.85  10.36  28.51  25.24 
2011 - 14 1.40  4.29  8.97  24.11  21.67 
2010 - 13 1.40  4.37  10.44  25.52 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Spjut Spjut                    
år - ålder 2,0 kg 600 gr 500 gr 400 gr                    
2021 - 24 33.85 
2019 - 22 35.23 [2]
2016 - 19     38.60 [2]                            
2015 - 18 35.84 
2014 - 17 34.68  34.53 
2013 - 16     36.35 [1]                            
2012 - 15 36.75 [1]
2011 - 14 32.80 
2010 - 13 23.98 [1] 31.27 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Mitchell, Elena -98
                                       
    Stav                                
år - ålder                                  
2021 - 23 2.91 
2019 - 21 3.15 
2018 - 20 2.91 
»  Ramberg, Filippa -97
                                       
    400 m 600 m 800 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m 5 km 10 km 2 000 m h
år - ålder             gatulopp gatulopp 76,2 cm
2021 - 24 67.42 [1] 2:17.65  4:48.49  10:29.96  38.46 
2020 - 23 2:18.79  4:43.99  10:25.33  18:28.36 
2019 - 22 61.30      2:17.23  4:49.36          20.15 [2,3,1] 40.24     
2018 - 21 66.86 [1] 2:20.43  4:51.24 
2017 - 20 64.88  1:44.82  2:24.29  4:59.22  11:29.69  41.02 
2016 - 19 2:27.50  5:12.23  11:31.47  8:45.00 
Not
[1] - Mellantid
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
 K22 - Kvinnor 22 år
»  Kapell, Tilda -01
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck
år - ålder                 76,2 cm
2021 - 20 13.80 
2017 - 16 13.56 
2016 - 15     11.13                             
2015 - 14 11.42  48.67 
2012 - 11 9.02  31.36  11.59 
2011 - 10 9.24                                 
2010 - 9 9.74  1:47.7m
2009 - 8 10.69  2:48.96 
2007 - 6 4:16.12 
                                       
fortsättning 80 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula Kula Diskus
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm       zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg
2021 - 20 3.71 [1]
2020 - 19 3.53 [1]
2019 - 18             3.72 [1]                    
2018 - 17 3.64 [1] 4.86 
2017 - 16 3.52 
2016 - 15 13.36  50.31  1.39  3.08  4.78      8.79      25.15 
2015 - 14 52.23  1.42  2.70  4.21  6.93 
2013 - 12 2.47 [2] 4.60  7.70 
2012 - 11         1.30  2.20 [1]     4.30      6.34     
2011 - 10 1.21  3.91  5.77 
2009 - 8 3.11 
                                       
fortsättning Diskus Boll Boll                        
år - ålder 0,6 kg 300 gr 150 gr                        
2013 - 12 16.44 
2012 - 11 16.40 
2011 - 10     17.69  21.69                         
2010 - 9 20.68 
2009 - 8 9.99  10.82 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
»  Siltberg Almlöf, Nora -99
                                       
    800 m                                
år - ålder                                  
2021 - 22 2:32.98 
2020 - 21 2:27.51 
2019 - 20 2:27.40                                 
2018 - 19 2:33.76 
2017 - 18 2:30.87 
2016 - 17 2:41.37                                 
2015 - 16 2:41.49 
 F19 - Flickor 19 år
»  Freeman, Molly -02
                                       
    80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1 500 m h
år - ålder                 76,2 cm
2021 - 19 13.21 
2020 - 18 13.59 
2019 - 17     13.24      26.81                     
2018 - 16 13.53  27.29  65.13  2:37.70 
2017 - 15 10.55  20.70  43.20  65.97  1:45.39  2:20.38  5:52.35 
2016 - 14 11.17  2:23.84 
                                       
fortsättning 80 m häck Längd Spjut                        
år - ålder 76,2 cm   500 gr                        
2021 - 19 5.15 
2020 - 18 5.17 
2019 - 17     5.27                             
2018 - 16 5.12 
2017 - 15 13.82  5.13 
2016 - 14 13.10  4.64  12.85 
»  Pettersson, Fredrika -02
                                       
    60 m 80 m 100 m 800 m 80 m häck Höjd Längd Längd Tresteg
år - ålder         76,2 cm     zon  
2021 - 19 13.13  4.56 
2020 - 18 12.87  4.99 
2019 - 17         13.31              4.81         
2018 - 16 13.46  4.62  9.69 
2017 - 15 11.24  3:03.46  15.45  1.33  4.41 
2016 - 14     12.04          16.13  1.30  4.07      8.56 
2015 - 13 9.50  1.37 
2014 - 12 9.79  12.96  1.32  3.84 
2013 - 11 10.35  1.15  3.42 
                                       
fortsättning Kula Spjut Boll                        
år - ålder 3,0 kg 500 gr 300 gr                        
2016 - 14 5.73  9.14 
2013 - 11 11.70 
   Sjöholm, Louisa Hoa -02
                                       
    80 m 200 m 400 m 800 m 1 000 m 3 000 m 400 m häck        
år - ålder             76,2 cm        
2021 - 19 74.09 [1] 2:28.76 
2020 - 18 64.73  2:30.56  12:38.88 
2018 - 16                         84.42         
2017 - 15 29.87  2:41.15 
2016 - 14 12.75  3:34.98 
Not
[1] - Mellantid
»  Wihk, Embla -02
                                       
    60 m 80 m 100 m 150 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck
år - ålder               68,6 cm 76,2 cm
2017 - 15 11.45  14.09  21.83  2:55.45  16.29 
2016 - 14 11.54  2:57.30 
2015 - 13 8.81                  1:58.80      12.07     
2014 - 12 9.34  2:15.91 
2013 - 11 9.99  1:50.41 
2012 - 10 10.34 
                                       
fortsättning 200 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Kula Kula Kula Diskus
år - ålder 68,6 cm/10     zon zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg
2021 - 19 10.87  37.86 [1]
2020 - 18 10.85  36.29 
2019 - 17                     10.76  10.23      34.62 
2018 - 16 9.36  11.43  31.71 
2017 - 15 10.70 
2016 - 14         2.11              8.36         
2015 - 13 34.72  1.27  4.05  9.01  9.36 
2014 - 12 1.20  7.38 
2013 - 11     1.05      3.20                     
2012 - 10 3.20 
                                       
fortsättning Diskus Diskus Slägga Slägga Slägga Slägga Spjut Spjut Spjut
år - ålder 0,75 kg 0,6 kg 7,26 kg 4,0 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 600 gr 500 gr 400 gr
2021 - 19 44.97  30.79 
2020 - 18 40.86  28.19 
2019 - 17         22.91  40.82  51.96      30.32  27.50     
2018 - 16 46.17  32.39  32.15 
2017 - 15 22.92  36.21  28.36 
2016 - 14 22.16              26.05          23.50     
2015 - 13 26.14  26.78  24.96 
2014 - 12 16.16 
                                       
fortsättning Boll 5-kamp Castorama                        
år - ålder 300 gr  [2]  [3]                        
2021 - 19 2 542 
2020 - 18 2 481 
2019 - 17         2 531                         
2015 - 13 3 560 
2013 - 11 27.40 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[3] - |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Slägga (4,0 kg)  |
 F18 - Flickor 18 år
»  Harryson, Linn -03
                                       
    60 m 80 m 500 m 600 m Höjd Stav Längd Längd Tresteg
år - ålder               zon zon
2018 - 15 1.42 
2017 - 14 11.39  1.45  4.08 
2016 - 13 9.02          2:16.61  1.48                 
2015 - 12 9.53  1.34  1.43  3.74  7.99 
2014 - 11 2:19.06  1.20  3.22 
2013 - 10         2:33.26      1.05                 
2012 - 9 2:13.17 
                                       
fortsättning Kula Kula Kula Diskus Diskus Diskus Slägga Slägga Slägga
år - ålder 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/119 2,0 kg
2021 - 18 10.20  23.13  49.20 
2020 - 17 10.31  23.67  53.45 
2019 - 16     11.21      15.89          39.48  47.46     
2018 - 15 9.72  20.72  40.08 
2017 - 14 8.58  17.88  34.75 
2016 - 13         8.67          21.24          34.90 [1]
2015 - 12 8.10  18.35  18.16 
2014 - 11 6.65 
2013 - 10 4.98 
                                       
fortsättning Spjut Spjut Spjut Boll Kast 5-kamp Castorama            
år - ålder 600 gr 500 gr 400 gr 300 gr  [2]  [3]            
2021 - 18 21.03  2 275 
2020 - 17 21.98 
2019 - 16 21.46                                 
2018 - 15 22.01  0 
2017 - 14 19.53 
2016 - 13         16.60                         
2015 - 12 13.93 
2013 - 10 12.48 
2012 - 9 10.52 
Not
[1] - För lång sträng
[2] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (5,45 kg)  |
[3] - |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Slägga (4,0 kg)  |
»  Lidén, Clara -03
                                       
    60 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m 3 000 m
år - ålder                  
2021 - 18 72.96 [1] 2:24.20  5:01.40 
2020 - 17 2:29.33  5:15.86 
2019 - 16                     2:32.53  5:21.68      11:52.58 
2018 - 15 48.03  2:33.18  7:16.59  11:43.77 
2017 - 14 33.89  52.52  2:45.01  7:41.63 
2016 - 13 10.47  2:12.15 
                                       
fortsättning 1 500 m h                                
år - ålder 76,2 cm                                
2019 - 16 5:48.38 
2018 - 15 5:44.33 
Not
[1] - Mellantid
»  Lundin, Nora -03
                                       
    400 m 800 m 1 500 m 3 000 m 5 km                
år - ålder         gatulopp                
2021 - 18 2:10.25 [2] 4:20.19 [2] 9:29.49 [2] 16.32 
2020 - 17 2:13.82 [2] 4:25.62 [2] 9:52.42 [2]
2019 - 16 67.00 [1] 2:16.98  4:47.64  10:16.86 [2]
Not
[1] - Mellantid
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
»  Luul, Sara -03
                                       
    60 m 80 m 500 m 600 m 40 m häck 60 m häck 80 m häck Höjd Stav
år - ålder           68,6 cm 76,2 cm    
2017 - 14 11.49  12.91 
2016 - 13 8.75  2:05.28  9.83  1.36 
2015 - 12 9.30          2:13.82      10.80      1.31  1.28 
2014 - 11 9.67  1:39.26  1.22 
2013 - 10 2:01.78  8.27  1.05 
2012 - 9 2:17.04 
                                       
fortsättning Längd Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll    
år - ålder   zon zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr    
2021 - 18 4.79 
2020 - 17 4.76 
2016 - 13     4.63      8.27  14.15  21.48  12.33         
2015 - 12 4.25  8.63  6.92  11.92  14.94  13.73 
2014 - 11 3.94  6.50 
2013 - 10                             10.52     
2012 - 9 12.14 
»  Löwhagen, Alicia -03
                                       
    60 m 80 m 200 m 500 m Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder               zon 3,0 kg
2021 - 18 5.01 
2020 - 17 5.05 
2019 - 16                 1.46      5.09         
2018 - 15 10.94  1.50  5.21  7.76 
2017 - 14 10.77  1.54  2.40  5.14  7.47 
2016 - 13 8.91  11.47  28.97      1.52  2.33  4.64         
2015 - 12 8.91  1.45  2.03  4.18 
2014 - 11 9.69  1:47.40  1.23  4.23 
                                       
fortsättning Slägga Boll                            
år - ålder 2,0 kg 300 gr                            
2015 - 12 20.37 
2014 - 11 16.51 
»  Miletic, Paulina -03
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m Längd Längd Tresteg Slägga Spjut
år - ålder           zon zon 2,0 kg 400 gr
2021 - 18 4.23 
2016 - 13 9.28  9.61 
2015 - 12     31.30      2:10.94          8.96  13.57  7.70 
2014 - 11 9.24  1:47.20 
2013 - 10 1:54.64  3.68 
2012 - 9 10.17      1:54.21          3.41             
2011 - 8 10.64  3.12 
                                       
fortsättning Boll                                
år - ålder 300 gr                                
2014 - 11 12.81 
2013 - 10 12.77 
2012 - 9 10.96 
»  Nordgren, Wilma -03
                                       
    400 m 800 m 1 500 m Spjut                    
år - ålder       600 gr                    
2021 - 18 60.31  2:23.11 
2019 - 16 61.18  2:21.95  5:15.42  16.86 
 F17 - Flickor 17 år
»  Enblad, Alva -04
                                       
    60 m 80 m 200 m 500 m 600 m 200 m häck Höjd Kula Kula
år - ålder           68,6 cm/10   3,0 kg 2,0 kg
2019 - 15 7.69 
2018 - 14 1.33  7.92 
2017 - 13 9.49  12.14          2:06.80  38.03  1.23      9.35 
2016 - 12 9.56  31.78  2:04.08  7.91 
2014 - 10 1:43.14 
2013 - 9 1:53.11 
                                       
fortsättning Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Kast 5-kamp    
år - ålder 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [2]    
2021 - 17 44.66 
2020 - 16 44.97 
2019 - 15         43.37      25.76                 
2018 - 14 18.92  38.14  23.41  0 
2017 - 13 23.84  19.79  24.29 
2016 - 12     21.41      22.39 [1]     23.04             
2015 - 11 20.68 
2014 - 10 18.65 
2013 - 9 15.13 
Not
[1] - För lång sträng
[2] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (5,45 kg)  |
»  Hallencreutz, Emma -04
                                       
    60 m 200 m 600 m Längd Längd Kula Kula Diskus Diskus
år - ålder         zon 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg
2021 - 17 11.08  28.85 
2020 - 16 10.02  19.60 
2019 - 15             3.33      8.47          18.97 
2018 - 14 7.53 
2017 - 13 9.29  30.45  2:11.33  3.63  7.63 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Kast 5-kamp                        
år - ålder 3,0 kg/119 500 gr  [1]                        
2020 - 16 18.66  20.99 
2018 - 14 16.41  12.31  0 
Not
[1] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (5,45 kg)  |
»  Hellstadius, Alannah -04
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 60 m häck
år - ålder               76,2 cm 68,6 cm
2020 - 16 13.33 
2019 - 15 10.70  27.35  3:02.16 
2018 - 14     10.84      27.21          2:52.65         
2017 - 13 11.72  28.64  10.20 
2016 - 12 9.06  30.57  1:59.07  11.38 
2015 - 11 9.38              1:51.31  2:09.59  3:08.87  11.73     
2014 - 10 9.59  1:52.40  2:28.0m [1]
2013 - 9 2:05.00 
                                       
fortsättning 80 m häck 100 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm       zon
2021 - 17 3.60 
2020 - 16 15.30  3.62 
2019 - 15 12.13              46.47  1.44  3.25  4.31     
2018 - 14 12.71  46.98  1.37  3.00 [2] 4.62 
2017 - 13 13.65  34.66  33.33  1.39  2.53  4.23  4.30 
2016 - 12             33.44      1.30  1.74      4.19 
2015 - 11 1.23  3.96 
2014 - 10 1.10 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll Kast 5-kamp
år - ålder zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [3]
2018 - 14 6.28  17.39  0 
2017 - 13 6.15  17.28  22.75  15.18  16.50 
2016 - 12 8.70      6.25  17.95  15.56      14.98         
2015 - 11 7.68  5.41  15.40 
2014 - 10 13.84 
Not
[1] - Manuell tid?
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (5,45 kg)  |
   Krantz, Frida -04
                                       
    60 m 200 m 400 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10
2018 - 14 2:47.16 
2017 - 13 1:55.81  2:49.8m 10.46  14.84  32.61 
2016 - 12 9.02  29.93  69.29      1:58.06      10.39         
2015 - 11 9.50  1:43.82 
2014 - 10 1:43.12 
2013 - 9 1:56.48 
                                       
fortsättning 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula Kula
år - ålder 68,6 cm/5       zon zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg
2021 - 17 11.45  14.14 [2]
2020 - 16 13.57 
2019 - 15     1.45      4.72              12.57     
2018 - 14 1.53  4.46  11.11 
2017 - 13 32.30  1.54  4.45  9.34  11.88 
2016 - 12 32.42 [1] 1.48  1.89  8.97  8.72 
                                       
fortsättning Diskus Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll 5-kamp
år - ålder 1,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [5]
2021 - 17 42.31 [2,3] 35.09 
2020 - 16 40.49 [2,4] 23.94  40.26 [2]
2019 - 15     33.52 [1]             34.15             
2018 - 14 27.51  39.50 [2]
2017 - 13 31.33  26.73  32.31  4 459 
2016 - 12         24.63 [1]     21.15      25.35         
2015 - 11 26.57 
2014 - 10 21.63 
2013 - 9 22.86 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
»  Larsson, Elisabeth -04
                                       
    200 m 600 m 800 m 80 m häck 80 m häck 100 m häck Höjd Längd Kula
år - ålder       84 cm 76,2 cm 76,2 cm     3,0 kg
2021 - 17 30.49  2:40.91  18.22  1.30  4.58  9.19 
2020 - 16 2:03.63  14.96  1.35  4.41  8.82 
2019 - 15 2:48.44  18.04  1.25  4.01  7.77 
                                       
fortsättning Spjut 7-kamp                            
år - ålder 500 gr  [1]                            
2021 - 17 28.01  2 505 
2020 - 16 23.71 
2019 - 15 20.19 
Not
[1] - |  100 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  200 m  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  800 m  |
 F16 - Flickor 16 år
»  Jansson, Agnes -05
                                       
    60 m 80 m 200 m 400 m 500 m 600 m 40 m häck 60 m häck 80 m häck
år - ålder               68,6 cm 76,2 cm
2020 - 15 10.98  27.03  12.27 
2019 - 14 12.74 
2018 - 13 9.05      33.09                  10.17     
2017 - 12 9.28  32.05  2:18.47  10.44 
2016 - 11 10.41  1:52.9m
2015 - 10 9.92      36.29      1:55.00                 
2014 - 9 10.73  99.61  1:56.77  2:32.57  9.38 
                                       
fortsättning 100 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg Kula
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/5       zon   zon 3,0 kg
2021 - 16 14.86  5.49  11.45 
2020 - 15 1.49  5.52  11.34  9.17 
2019 - 14         1.45      4.98      10.40      7.99 
2018 - 13 1.46  1.64  4.47  9.00 
2017 - 12 35.36  1.33  3.88 
2015 - 10         1.28          3.85             
2014 - 9 1.02  3.20 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Castorama
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [1]
2020 - 15 28.90 
2019 - 14 31.10  33.56  20.46 
2018 - 13 9.09      28.53      27.15      20.48      1 980 
2017 - 12 6.84  15.21  16.32 
2016 - 11 5.66  19.72 
2015 - 10 5.26                          16.96     
2014 - 9 5.09  16.48 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Lindefalk, Linnéa -05
                                       
    60 m 80 m 100 m 300 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck
år - ålder               68,6 cm 84 cm
2021 - 16 13.37 
2020 - 15 2:55.66  12.89 
2019 - 14     11.18      47.33          3:00.24         
2018 - 13 8.82  11.44  2:00.93  3:00.01  9.92 
2017 - 12 9.15  2:02.48  3:00.89  11.33 
2016 - 11                 1:49.3m                
2015 - 10 10.36  2:17.48 
2014 - 9 2:05.23 
                                       
fortsättning 80 m häck 100 m häck 200 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5       zon 3,0 kg
2021 - 16 15.05 
2020 - 15 12.81  4.16  10.02 
2019 - 14 12.69              1.35  2.22  4.23      8.82 
2018 - 13 13.96  32.97  32.50  1.26  2.36  3.90  3.97  8.09 
2017 - 12 1.20  1.88  3.45 
2015 - 10 3.21 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll 5-kamp
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [1]
2021 - 16 54.54 
2020 - 15 46.77  22.01 
2019 - 14     23.82      37.79      22.46             
2018 - 13 9.12  25.59  35.86  20.99  21.72 
2017 - 12 7.62  17.51  24.26  19.75  3 041 
2016 - 11                             14.80     
2015 - 10 5.06  16.11 
2014 - 9 15.01 
                                       
fortsättning Castorama                                
år - ålder  [2]                                
2018 - 13 1 982 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[2] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
 F15 - Flickor 15 år
»  Forsell, Ellen -06
                                       
    60 m 80 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Längd Tresteg
år - ålder     68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10     zon zon
2021 - 15 4.94 
2020 - 14 11.49  13.91  1.21  4.79 
2019 - 13 8.53  10.25  34.79  1.47  5.10  10.29 
                                       
fortsättning Kula Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut
år - ålder 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr
2021 - 15 12.56 [1] 14.27 [1] 34.08  56.45 [1] 25.17 
2020 - 14 12.04 [1] 29.65  47.91 [1] 23.96 
2019 - 13 12.55  23.90  40.37  24.27 
                                       
fortsättning Vikt Kast 5-kamp Castorama                        
år - ålder 7,26 kg  [2]  [3]                        
2021 - 15 14.75  3 181  2 622 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (1,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (7,26 kg)  |
[3] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Grahn, Olivia -06
                                       
    200 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m 5 km 1 500 m h Boll    
år - ålder           gatulopp 76,2 cm 300 gr    
2021 - 15 20.43 
2020 - 14 5:06.6m 6:57.40 [1] 5:23.30 [1]
2019 - 13     1:42.66      4:52.93 [1]                    
2018 - 12 1:46.84  2:29.30  7:05.75 
2017 - 11 32.82  1:53.84 [1] 22.00 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
»  Hedberg, Tyra -06
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 1 000 m h 60 m häck
år - ålder               76,2 cm 68,6 cm
2021 - 15 1:49.16 
2020 - 14 11.51  29.21  47.03  1:49.05  2:39.58 
2019 - 13 8.74  11.64  29.16          1:56.89          10.13 
2018 - 12 8.99  11.77  30.59  1:56.08  3:57.66  10.88 
2017 - 11 9.42  31.10  2:00.11 
2016 - 10 9.76              1:45.0m 2:07.44             
2015 - 9 1:58.43 
                                       
fortsättning 80 m häck 200 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5       zon   zon
2021 - 15 14.18  1.26  4.72 
2020 - 14 14.24  1.29  4.50  10.03 
2019 - 13     34.49  32.49  1.27  2.00      4.56      9.94 
2018 - 12 1.32  2.10  4.26 
2017 - 11 1.17  3.82 
2016 - 10 1.07  3.47 
                                       
fortsättning Kula Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll Boll 6-kamp
år - ålder 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]
2021 - 15 9.29  20.84  2 821 
2020 - 14 7.92  22.57  2 534 
2019 - 13     8.78  20.85  25.46      19.48             
2018 - 12 7.76  20.68  21.82  21.59 
2017 - 11 6.31  19.16 
2016 - 10     4.46                  15.41         
2015 - 9 16.65 
                                       
fortsättning 5-kamp Castorama                            
år - ålder  [2]  [3]                            
2018 - 12 1 635 
2017 - 11 2 812 
Not
[1] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[2] - |  60 m  |  Höjd  |  Kula (2,0 kg)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[3] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Jabbour, Lii -06
                                       
    60 m 80 m 500 m 600 m 800 m 1 000 m h 60 m häck 80 m häck 200 m häck
år - ålder           76,2 cm 68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10
2021 - 15 10.96  12.24 
2020 - 14 10.82  2:44.23  12.01 
2019 - 13 8.35  10.98      1:55.01          9.87      32.35 
2018 - 12 8.83  2:02.85  4:05.68 
2017 - 11 9.04 
2016 - 10 9.38                                 
2015 - 9 9.64 
2014 - 8 10.05  1:58.60 
                                       
fortsättning 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg Kula
år - ålder 68,6 cm/5 76,2 cm       zon   zon 3,0 kg
2021 - 15 4.88  11.32  9.84 
2020 - 14 46.57  1.25  5.06  8.39 
2019 - 13 29.03      1.35  2.52      5.19      11.12     
2018 - 12 1.25  2.19  4.47 
2017 - 11 1.10 
2016 - 10 4.06 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll Boll        
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr        
2021 - 15 27.29 
2020 - 14 22.90 
2019 - 13 10.49  22.22  25.93      23.73                 
2018 - 12 7.06  17.21  22.92  19.49 
2017 - 11 24.01 
2016 - 10 4.60                  15.70  21.31         
2015 - 9 14.35 
2014 - 8 13.87 
»  Johansson, Tuva -06
                                       
    60 m 80 m 500 m 60 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder       68,6 cm       zon 3,0 kg
2021 - 15 11.92  1.42  4.34  7.45 
2020 - 14 12.33  1.45  3.99 
2019 - 13 8.90  11.79      10.72  1.34  1.72      4.22     
2018 - 12 9.07  1.28  1.44  4.01 
2016 - 10 1:52.7m
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll        
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr        
2021 - 15 14.50 
2020 - 14 18.93 
2019 - 13 7.08  17.69      27.74      15.88             
2018 - 12 6.52  9.97  16.80  12.41 
2016 - 10 9.94 
»  Larsson Lindberg, Agnes -06
                                       
    60 m 80 m 300 m 500 m 600 m 800 m Höjd Längd Diskus
år - ålder                 0,6 kg
2021 - 15 2:59.7m 1.37  4.12 
2020 - 14 12.22  51.28  1.20  3.95 
2018 - 12 9.60              2:14.63              10.15 
2015 - 9 2:18.59 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Boll Boll                    
år - ålder 2,0 kg 400 gr 300 gr 150 gr                    
2018 - 12 15.09  11.64 
2016 - 10 10.67 
2015 - 9 9.66 
   Olsson, Tove -06
                                       
    800 m 1 500 m 60 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Kula
år - ålder     68,6 cm 68,6 cm/10       zon 3,0 kg
2021 - 15 2:48.36  1.37  2.63  10.58 
2020 - 14 2:38.16  1.41  10.63 
2019 - 13 2:40.20  5:44.13  10.24  31.96  1.49  2.52  4.40  9.14  9.06 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Spjut Spjut Spjut        
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 600 gr 500 gr 400 gr        
2021 - 15 30.66  34.72 [1] 41.63 [1]
2020 - 14 29.85  26.58  39.36 
2019 - 13 11.79  29.21  28.17  40.87 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Paul, Elisabeth -06
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 600 m 800 m Höjd Längd Kula
år - ålder                 3,0 kg
2021 - 15 10.96  46.14  2:52.68  1.21  4.54  7.94 
2020 - 14 11.37  29.35  3.71 
2019 - 13 9.27  2:02.76  1.19 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Spjut Boll                    
år - ålder 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr                    
2019 - 13 8.00  18.67  8.94 
2018 - 12 13.06 
2016 - 10 11.90 
»  Sahlqvist, Esther -06
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck 100 m häck
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm 83.8 cm
2021 - 15 10.05  12.34  25.91  1:48.62  11.31  14.41 
2020 - 14 10.25  26.21  1:48.44  2:49.47  11.74 
2019 - 13 8.12 [1] 10.58      27.36  1:58.76      9.15 [1]        
2018 - 12 9.46  11.64 
                                       
fortsättning 200 m häck 200 m häck 300 m häck 400 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg
år - ålder 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm 76,2 cm       zon  
2021 - 15 43.55 [1] 78.81  1.45  3.03  4.93  10.52 
2020 - 14 45.08 [1] 1.56  3.07 [1] 5.13  10.55 
2019 - 13 31.07  28.38 [1]         1.39  2.02      4.80     
2018 - 12 1.35  1.89  3.68 
                                       
fortsättning Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll
år - ålder 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr
2021 - 15 10.29  29.11  20.70 
2020 - 14 9.21  21.33  23.40  20.56 
2019 - 13     8.64      23.39      22.00      17.78     
2018 - 12 7.44  15.25  19.98  13.28 
2017 - 11 12.48 
                                       
fortsättning 6-kamp                                
år - ålder  [2]                                
2021 - 15 3 482 
2020 - 14 3 523 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
   Simonsson, Maja -06
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 1 000 m h 1 500 m h
år - ålder               76,2 cm 76,2 cm
2021 - 15 10.60  27.40  42.92  2:29.29  5:55.57 
2020 - 14 10.89  28.19  43.44  1:44.82  2:32.23 
2019 - 13 8.57      28.07          1:47.67             
2018 - 12 8.83  11.59  30.18  1:50.56  3:47.93 
2017 - 11 9.76  32.58  1:58.74 
2016 - 10                     2:25.65             
2015 - 9 1:57.64 
                                       
fortsättning 80 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula Kula
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/10 76,2 cm       zon 3,0 kg 2,0 kg
2021 - 15 14.17  46.47  1.37  5.01  11.41 
2020 - 14 14.53  1.40  4.70  10.35 
2019 - 13     34.99      1.35                  11.62 
2018 - 12 1.31  1.89  4.06  9.95 
2017 - 11 1.26  3.61  7.86 
2016 - 10 0.96  3.32  5.85 
                                       
fortsättning Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll 6-kamp
år - ålder 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]
2021 - 15 43.00  33.41 
2020 - 14 22.73  39.72  29.31  3 081 
2019 - 13     22.54      33.10      32.21             
2018 - 12 19.77  28.70  21.01 
2017 - 11 25.54 
2016 - 10                         17.84         
2015 - 9 13.30 
                                       
fortsättning 5-kamp Castorama                            
år - ålder  [2]  [4]                            
2018 - 12 1 773 
2017 - 11 2 944 
2016 - 10 1 854 [3]
Not
[1] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[2] - |  60 m  |  Höjd  |  Kula (2,0 kg)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[4] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Wolgast, Emmy -06
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 80 m häck 200 m häck
år - ålder               76,2 cm 68,6 cm/10
2021 - 15 10.63  26.50  42.20  2:21.50  15.66 
2020 - 14 10.92  27.40  43.18  2:33.78 
2019 - 13 8.42      28.69          1:54.33          36.85 
2018 - 12 9.16  30.66  2:04.25 
2017 - 11 9.90  33.28 
2015 - 9 10.49  2:01.99 
                                       
fortsättning Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg Kula Kula Diskus
år - ålder       zon   zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg
2021 - 15 4.86  7.32 
2020 - 14 1.24  2.60  4.80  9.66 
2019 - 13 1.23  2.52      4.34      9.19      7.62  21.48 
2018 - 12 1.20  1.74  3.81  8.26  6.63  14.97 
2017 - 11 3.85  5.31 
2015 - 9 2.81 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Spjut Boll Boll Castorama            
år - ålder 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]            
2021 - 15 15.08 
2019 - 13 23.59  17.17 
2018 - 12 22.61      13.54          1 125             
2017 - 11 17.00 
2016 - 10 14.43 
2015 - 9 10.42 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Zachrison, Molly -06
                                       
    60 m 80 m 200 m 500 m 600 m 60 m häck 80 m häck Höjd Stav
år - ålder           68,6 cm 76,2 cm    
2021 - 15 14.73  1.29 
2020 - 14 11.90  29.23  13.81 
2019 - 13 8.95  11.91          1:57.93  10.53      1.27     
2018 - 12 9.41  1.20  1.74 
2015 - 9 2:04.10 
                                       
fortsättning Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Slägga Spjut
år - ålder   zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 400 gr
2021 - 15 7.91 
2020 - 14 4.38  19.09 
2019 - 13     4.29  9.09      8.04  21.56      27.76  14.71 
2018 - 12 3.95  6.18  18.30  18.89  14.82 
                                       
fortsättning Boll Boll Castorama                        
år - ålder 300 gr 150 gr  [1]                        
2018 - 12 1 173 
2017 - 11 13.98 
2016 - 10 9.50                                 
2015 - 9 11.50 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
 F14 - Flickor 14 år
»  Aldskogius, Clara -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 600 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck 200 m häck Höjd
år - ålder         68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5  
2021 - 14 11.16  15.83  1.25 
2020 - 13 8.42  2:02.3m 10.77  35.38  1.32 
2019 - 12 8.59  11.17  29.66  2:18.50  11.04  34.65  1.30 
                                       
fortsättning Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut
år - ålder     zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr
2021 - 14 4.60  7.81  21.12 
2020 - 13 4.95  9.97  9.68  24.06  34.93 
2019 - 12 1.58  4.80  9.98  8.88  24.55  22.19 
                                       
fortsättning Spjut Boll Boll                        
år - ålder 400 gr 300 gr 150 gr                        
2020 - 13 20.66 
2019 - 12 18.51 
2017 - 10     19.18                             
2016 - 9 17.67 
»  Attersand, Alva -07
                                       
    60 m Höjd Stav Längd Kula Slägga Spjut Spjut Boll
år - ålder         3,0 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr
2021 - 14 4.13  7.06  16.08 
2020 - 13 1.24  15.63 
2019 - 12 9.70      1.28          17.50             
2018 - 11 19.79 
»  Bergin, Anna -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck Höjd
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm  
2021 - 14 10.89  47.78  3:05.91  15.34 
2020 - 13 8.51  29.11  2:03.6m 1.20 
2019 - 12 8.95  11.40  30.06      2:14.58      11.21      1.28 
2018 - 11 9.42 
2016 - 9 10.17 
                                       
fortsättning Stav Längd Längd Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga
år - ålder     zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg
2021 - 14 3.85  9.17  20.87  44.33 
2020 - 13 9.13  16.99  41.67 
2019 - 12 1.73      3.95      7.95      17.70      30.04 
2018 - 11 3.75  7.38 
2016 - 9 2.98  5.85 
                                       
fortsättning Spjut Spjut Boll Castorama                    
år - ålder 500 gr 400 gr 150 gr  [1]                    
2021 - 14 14.91  1 852 
2020 - 13 18.10 
2019 - 12     15.23                             
2015 - 8 8.56 
Not
[1] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Borg, Matilda -07
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 60 m häck
år - ålder                 68,6 cm
2021 - 14 10.29  13.06  26.08 [1] 40.52 [1] 57.62  1:38.31 [1] 2:13.67 [1]
2020 - 13 8.68  28.77  62.39  1:41.85 [2] 2:22.12  10.39 
                                       
fortsättning 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/5     zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg
2021 - 14 13.56  1.26  5.02  8.58  26.61 
2020 - 13 31.25  1.28  4.61  9.69  8.89 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut 6-kamp 5-kamp Castorama    
år - ålder 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr  [3]  [4]  [5]    
2021 - 14 27.89  27.78  3 050  1 931 
2020 - 13 26.45  28.87  25.59  4 153 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[4] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[5] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
   Hjalmarö, Vera -07
                                       
    60 m 800 m Längd Längd Kula Spjut            
år - ålder       zon 3,0 kg 500 gr            
2021 - 14 2:52.9m 3.96  5.70  9.07 
2020 - 13 9.60 
2019 - 12 9.51  3.91 
   Johansson, Ella -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 400 m 500 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m
år - ålder                  
2021 - 14 11.40  1:46.45  2:29.02  7:10.77 
2020 - 13 8.69  27.64  1:40.81 [1] 2:24.31  4:54.28 
2019 - 12 8.97      29.17          1:43.66 [1]     5:07.06 [1]    
2018 - 11 9.20  1:52.15 [1]
2017 - 10 9.77  2:03.95 
2016 - 9 79.55  1:43.8m
                                       
fortsättning 1 500 m h 60 m häck 80 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm      
2021 - 14 5:12.99 [1] 15.13  48.53  2.52  4.45 
2020 - 13 9.90  13.37  31.90  30.86  1.32  2.61 [1] 4.67 
2019 - 12     10.64          32.35 [2]     1.22  1.88     
2018 - 11 1.21 
2017 - 10 1.05 
                                       
fortsättning Längd Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut
år - ålder zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr
2021 - 14 9.62  32.25  27.05  27.62 
2020 - 13 4.61  7.90  10.01  34.99  33.62  24.14 
2019 - 12 4.39  9.68      8.01      23.28      23.99     
2018 - 11 4.07  7.31  12.86 
2017 - 10 3.59  5.58 
                                       
fortsättning Spjut Boll Boll 6-kamp 5-kamp Castorama Castorama        
år - ålder 400 gr 300 gr 150 gr  [3]  [4]  [5]  [6]        
2021 - 14 2 351  2 177 
2020 - 13 30.18  4 610 [2]
2019 - 12 21.29  26.98                             
2018 - 11 17.69  27.04  0 
2017 - 10 21.00 
2016 - 9 12.08 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[4] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[5] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
[6] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
   Moverare, Miriam -07
                                       
    60 m 600 m 60 m häck Höjd Längd Längd Kula Diskus Slägga
år - ålder     68,6 cm     zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg
2021 - 14 1.35  3.98 
2020 - 13 8.99  1:57.7m 11.22  1.36  3.91  8.45  13.14  20.45 
                                       
fortsättning Spjut                                
år - ålder 400 gr                                
2020 - 13 18.52 
»  Moverare, Simone -07
                                       
    60 m 600 m Höjd Längd Längd Tresteg Kula Slägga Spjut
år - ålder         zon zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr
2021 - 14 3.96 
2020 - 13 9.03  1:54.9m 1.24  4.48  8.76  8.61  19.51  18.23 
»  Sillén, Linnéa -07
                                       
    60 m 500 m 600 m 800 m 80 m häck Höjd Stav Längd Längd
år - ålder         76,2 cm       zon
2021 - 14 2:58.17  13.56  1.41  4.36 
2020 - 13 9.04  1.50  4.30 
2019 - 12 8.99      2:12.32          1.30  1.13      4.05 
2016 - 9 2:08.4m
                                       
fortsättning Tresteg Diskus Slägga Spjut Boll Boll            
år - ålder zon 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr 150 gr            
2020 - 13 9.36  19.17  28.22  16.88 
2019 - 12 16.50  23.17  14.95 
2018 - 11                 13.69                 
2017 - 10 10.63 
2016 - 9 10.78 
»  Ståhl, Lilly -07
                                       
    60 m 80 m 200 m Längd Boll                
år - ålder       zon 300 gr                
2021 - 14 11.69 
2020 - 13 9.19  30.95 
2019 - 12 9.31      31.63  3.98                     
2018 - 11 9.81  3.59 
2017 - 10 11.36 
   Wasmuth Ljessnoj, Ester -07
                                       
    Längd Kula Spjut Spjut                    
år - ålder   3,0 kg 500 gr 400 gr                    
2021 - 14 3.70  6.71  14.06 
2020 - 13 16.09 
»  Wennebjer, Ebba -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck Höjd Stav
år - ålder           68,6 cm 76,2 cm    
2021 - 14 10.96  13.53  1.53 
2020 - 13 8.62  1:52.7m 2:50.61  9.91  13.31  1.58 
2019 - 12 8.46      28.93  2:07.26              1.50  2.03 
2018 - 11 9.19  1.37 
2017 - 10 1.19 
                                       
fortsättning Längd Längd Tresteg Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga
år - ålder   zon   zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119
2021 - 14 4.79  9.59  9.99  20.50  26.34 
2020 - 13 4.84  8.86  11.45  25.22 
2019 - 12     4.76      9.75      9.93      25.53     
2018 - 11 4.11  8.81  23.90 
2017 - 10 6.63 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Spjut Boll Boll Castorama            
år - ålder 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]            
2021 - 14 17.63  1 717 
2020 - 13 38.86  17.77 
2019 - 12 29.09      23.53                         
2018 - 11 17.75  27.28 
2017 - 10 19.47 
2016 - 9 23.58 
Not
[1] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Wändin, Julia -07
                                       
    60 m 200 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m Längd Längd    
år - ålder               zon    
2021 - 14 2:15.61 [1] 6:51.96 [2] 4.92 
2020 - 13 9.21  29.46  1:41.32  2:21.54 [2] 4:50.35 [2] 4.88 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
»  Zholudieva, Alevtina -07
                                       
    60 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Längd Tresteg
år - ålder         68,6 cm     zon  
2021 - 14 3:05.36  4.00 
2020 - 13 10.97  1.20  9.26 
2018 - 11 10.41      2:18.39          1.07             
2017 - 10 2:20.09  3.40 
2016 - 9 1:51.9m
                                       
fortsättning Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll        
år - ålder zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr        
2021 - 14 17.20 
2020 - 13 9.41  7.61  21.60  27.87  17.96 
2018 - 11                         16.10         
2017 - 10 15.56 
 F13 - Flickor 13 år
   Azorbo, Olivia -08
                                       
    60 m 500 m 600 m 200 m häck Höjd Längd Tresteg Kula Diskus
år - ålder       68,6 cm/10   zon zon 2,0 kg 0,6 kg
2021 - 13 9.30  2:11.8m 39.09  1.24  3.84  9.07  7.64  17.13 
2020 - 12 13.33 
2019 - 11 2:01.19 
                                       
fortsättning Slägga Spjut                            
år - ålder 2,0 kg 400 gr                            
2021 - 13 17.65  12.08 
2020 - 12 17.61 
   Dejfors, Isabella -08
                                       
    800 m Diskus Boll                        
år - ålder   0,6 kg 300 gr                        
2021 - 13 3:37.0m
2020 - 12 10.65 
2019 - 11         13.99                         
2018 - 10 12.92 
2017 - 9 10.80 
»  Jansson, Edit -08
                                       
    60 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder         68,6 cm 68,6 cm/10     zon
2021 - 13 9.05  30.42  1:52.3m 2:52.3m 34.71  1.30  4.74 
2020 - 12 9.39  31.09  2:06.11  11.81  1.11  4.49 
2019 - 11 9.20  33.10  2:14.60  3:06.21          1.07      4.04 
2018 - 10 9.66  1.00  3.60 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll 5-kamp        
år - ålder zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr  [1]        
2021 - 13 8.63  6.44  24.38  15.48 
2020 - 12 11.79  19.31  10.38  2 152 
2019 - 11 8.22                  17.49             
2018 - 10 3.69  9.18 
2017 - 9 8.96 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
   Lazo Nilsson, Shauri -08
                                       
    600 m Längd Kula Slägga                    
år - ålder   zon 2,0 kg 2,0 kg                    
2021 - 13 2:08.3m 3.39  5.42  10.38 
2020 - 12 2:15.11 
   Lundquist, Alva -08
                                       
    60 m Längd Diskus Spjut Boll                
år - ålder   zon 0,6 kg 400 gr 300 gr                
2021 - 13 9.81  4.05  14.32 
2020 - 12 13.21 
2019 - 11                 15.95                 
2018 - 10 13.60 
2017 - 9 10.90 
   Miljkovic, Sara Eleonor -08
                                       
    60 m 500 m Höjd Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut
år - ålder       zon zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr
2021 - 13 10.26  1.24  2.97  6.84  8.03  20.24  28.04  15.14 
2020 - 12 22.60 
2019 - 11 2:19.99 
                                       
fortsättning Castorama                                
år - ålder  [1]                                
2021 - 13 1 567 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Nordlund, Elin -08
                                       
    60 m 200 m 600 m 800 m 1 500 m 60 m häck 200 m häck Höjd Stav
år - ålder           68,6 cm 68,6 cm/10    
2021 - 13 8.64  29.02  2:44.8m 9.76  33.46  1.35  1.60 
2020 - 12 8.58  29.44  1:48.22  5:56.59  10.39  1.37  1.90 
                                       
fortsättning Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut 5-kamp
år - ålder   zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr  [1]
2021 - 13 4.23  4.45  9.66  7.36  9.17  27.89  26.75  23.31 
2020 - 12 4.55  9.45  8.20  20.57  22.02  23.17  4 132 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
   Pålsson, Selma -08
                                       
    60 m 500 m Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll
år - ålder     zon zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr
2021 - 13 9.74  3.98  8.24  8.74  20.69  25.68  16.08 
2020 - 12 17.78 
2019 - 11     1:58.59                          27.43 
2018 - 10 21.38 
                                       
fortsättning Castorama                                
år - ålder  [1]                                
2021 - 13 1 574 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
   Sallnäs, Maja -08
                                       
    60 m 500 m Höjd Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut
år - ålder       zon zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr
2021 - 13 10.11  1.28  3.65  8.17  7.54  17.82  18.80  20.50 
2019 - 11 1:56.39 
                                       
fortsättning Boll Castorama                            
år - ålder 300 gr  [1]                            
2021 - 13 1 456 
2019 - 11 15.92 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Sparv, Tyra -08
                                       
    60 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck 200 m häck 200 m häck Höjd Stav
år - ålder         68,6 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5    
2021 - 13 8.42  27.08  1:48.4m 2:38.7m 10.07  31.34  29.94  1.53  1.90 
2020 - 12 9.46  1:59.36  10.80  1.31  1.40 
2019 - 11 9.12                          1.17     
2018 - 10 9.45 
2017 - 9 9.83 
                                       
fortsättning Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll 5-kamp    
år - ålder zon zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr  [1]    
2021 - 13 5.24  10.74  10.76  14.80  23.49  22.08  4 617 [2]
2020 - 12 4.32  17.19  19.15  3 833 
2019 - 11                         23.44         
2018 - 10 3.43  6.57 
2017 - 9 3.58  5.81  15.46 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Stenström, Vera -08
                                       
    600 m Längd Kula Slägga Spjut Boll            
år - ålder   zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr            
2021 - 13 2:00.5m 3.59  6.94  18.36  19.24 
2020 - 12 2:08.72  16.49  15.50 
2018 - 10 11.74 
   Tärnvik, Stina -08
                                       
    800 m Längd Kula Boll                    
år - ålder   zon 2,0 kg 300 gr                    
2021 - 13 3:39.8m
2019 - 11 3.27  5.05  12.05 
2018 - 10 11.56 
 F12 - Flickor 12 år
   Aizawa, Liv -09
                                       
    60 m 800 m Längd Kula Boll Boll            
år - ålder     zon 2,0 kg 300 gr 150 gr            
2021 - 12 3:29.0m
2019 - 10 16.77 
2018 - 9 10.37  3.20  4.81  9.94 
»  Alassaad, Selma -09
                                       
    60 m 800 m Höjd Längd Kula Boll            
år - ålder       zon 2,0 kg 300 gr            
2021 - 12 3:30.1m 1.20 
2019 - 10 9.81  5.01  11.14 
2018 - 9 10.38          3.03  4.46                 
2017 - 8 11.74 
   Berggren, Märta -09
                                       
    500 m Höjd Tresteg Kula Diskus Boll Boll        
år - ålder     zon 2,0 kg 0,6 kg 300 gr 150 gr        
2021 - 12 1.12  7.48  5.10  11.85 
2019 - 10 2:02.65  12.16 
2018 - 9 11.45 
»  Broberg Rydqvist, Amanda -09
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder           68,6 cm     zon
2021 - 12 8.77  29.28  1:48.98  2:50.7m 10.80  1.35  1.90  4.42 
2019 - 10 1:51.13 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll Boll 5-kamp Castorama
år - ålder zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr 150 gr  [1]  [2]
2021 - 12 9.20  10.23  19.19  26.10  31.66  4 083  2 057 
2019 - 10 18.01 
2018 - 9 16.62 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[2] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
   Caddeo, Elsa -09
                                       
    60 m 500 m 800 m Längd Boll Boll            
år - ålder       zon 300 gr 150 gr            
2021 - 12 3:56.6m
2019 - 10 11.10  2:05.00  2.65  12.17 
2018 - 9 9.19 
»  Carlsson, Stella -09
                                       
    60 m 500 m 800 m Höjd Stav Längd Kula Slägga Spjut
år - ålder           zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr
2021 - 12 3:12.0m 1.44  1.90  16.22  17.18 
2019 - 10 1:57.32 
2018 - 9 10.99  2.88  4.46 
                                       
fortsättning Boll Boll                            
år - ålder 300 gr 150 gr                            
2019 - 10 19.47 
2018 - 9 16.06 
   Crona, Amelie -09
                                       
    500 m 600 m Stav Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll
år - ålder       zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 150 gr
2021 - 12 2:32.29  1.15  7.37  5.46  17.09  15.66  9.36 
2019 - 10 2:22.41 
2018 - 9 9.35 
   Dahl, Astrid -09
                                       
    800 m Höjd Boll                        
år - ålder     150 gr                        
2021 - 12 3:30.0m 1.16 
2018 - 9 18.02 
   Dahl, Lo -09
                                       
    500 m Kula Boll                        
år - ålder   2,0 kg 150 gr                        
2021 - 12 5.60 
2019 - 10 2:21.66 
2018 - 9 7.32 
»  Ekener, Filippa -09