HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SAMTLIGA RESULTAT ALLA TÄVLINGAR  Rapportdatum: 2021-05-09
Inne för 1965 Resultatdatum: 1965-03-21
Förklaringar
Klubbrekordnotering
 1965-03-21 (sö)  | ISM, Karlbergs slotts Inomhushall, Stockholm - SM : gren
gren klass   namn resultat  plac omg
Längd u a MS   Nordén, Leif -44 3.05      14      
 1965-03-19 (fr)  | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm
gren klass   namn resultat  plac omg
Höjd u a MS   Andersson, Curt -44 1.35      1      
Andersson, Lars E -38 1.15  4
Brandt, Tommy -44 1.30      2      
Hansson, Hans -40 1.20  PB 3
P16 Pettersson, Nils -50 1.40  PB 1
P14 Averstedt, Håkan -51 1.30      3      
Bergsten, Gunnar -51 1.30  2
Blank, Karl -51 1.15  PB 5
Rosin, Göran -52 1.20  PB 4
Längd u a MS   Andersson, Curt -44 2.68    SB 1      
Brandt, Tommy -44 2.62  3
Hansson, Hans -40 2.63    PB 2      
P16 Brick, Per Olov -49 2.50  4
Carlsson, Jan -50 2.05  PB 8
Pettersson, Nils -50 2.23      6      
Ryholt, Håkan -50 2.01  10
P14 Averstedt, Håkan -51 2.37  PB 5
Bergsten, Gunnar -51 2.17      7      
Blank, Karl -51 2.04  9
Rosin, Göran -52 1.95  PB 11
KS Bjurhem-S, Ann-Christin -44 2.22      1      
Thim-H, Anita -42 1.61  4
K20 Billqvist, Lille-Beth -45 2.03  SB 3
F18 Brodin, Gunilla -48 2.08  SB 2
 1965-03-14 (sö)  | IDM, Spårvägens gymnastksal, Stockholn - DM : gren
gren klass   namn resultat  plac omg
Längd u a MS   Nordén, Leif -44 3.08    SB 5 Final    
 1965-03-09 (ti)  | IUDM, Kärrtorps Idrottshall, Stockholm - DM : gren
gren klass   namn resultat  plac omg
Höjd u a P18   Andersson, Lars Y -48 1.40      7 Final    
Längd u a P16   Eriksson, Tommy -50 2.69      4 Final    
 1965-02-26 (fr)  | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm
gren klass   namn resultat  plac omg
Höjd P16   Åberg, Anders -49 1.73  [1] PB 1      
Längd u a MS   Brandt, Tommy -44 2.66    PB 1      
Kangas, Kurt -38 2.34  PB 5
P18 Rosin, Hans -47 2.62    PB 2      
P16 » Andersson, Kjell -50 2.39  4
Brick, Per Olov -49 2.46  3
Ryholt, Håkan -50 2.05    PB 6      
KS Thim-H, Anita -42 1.90  SB 8
K20 Billqvist, Lille-Beth -45 1.94  SB 7
Not
[1] - Även klubbrekord i klassen MS
 1965-02-12 (fr)  | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm
gren klass   namn resultat  plac omg
Höjd P18   Andersson, Lars Y -48 1.65  [1] PB 2      
P16 Åberg, Anders -49 1.72  [2] PB 1
Höjd u a MS   Andersson, Curt -44 1.40      3      
Brandt, Tommy -44 1.30  4
Rune, Bo -44 1.60    SB 1      
P18 Andersson, Lars Y -48 1.43  2
Jonsson, Leif -48 1.20  6
Karlsson, Ingvar -48 1.25  5
Längd u a MS   Brandt, Tommy -44 2.60    SB 4      
Rune, Bo -44 2.97  SB 1
P18 Andersson, Lars Y -48 2.71      3      
Jonsson, Leif -48 2.32  7
P16 » Andersson, Kjell -50 2.36  5
Averstedt, Håkan -51 2.32      6      
Eriksson, Tommy -50 2.74  PB 2
Pettersson, Nils -50 2.27  PB 8
P14 Bergsten, Gunnar -51 2.09  9
Not
[1] - Klubbrekord i klassen P17
[2] - Även klubbrekord i klassen MS
 1965-01-29 (fr)  | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm
gren klass   namn resultat  plac omg
Höjd u a MS   Andersson, Curt -44 1.43    PB 2      
Brandt, Tommy -44 1.35  3
P18 Andersson, Lars Y -48 1.47    PB 1      
Christensson, Bo -47 1.25  SB 5
Jonsson, Leif -48 1.25  PB 6
Karlsson, Ingvar -48 1.25  4
Längd u a MS   Andersson, Curt -44 2.65    SB 4      
Brandt, Tommy -44 2.56  5
M20 Olofsson, Åke -46 2.52      7      
P18 Andersson, Lars Y -48 2.88  PB 1
Christensson, Bo -47 2.66  3
Jonsson, Leif -48 2.46      8      
Karlsson, Ingvar -48 2.77  2
Olsson, Bengt Owe -48 2.39  PB 9
P16 Brick, Per Olov -49 2.55    PB 6      
Pettersson, Nils -50 2.24  PB 11
Ryholt, Håkan -50 2.02  13
P14 Averstedt, Håkan -51 2.31      10      
Bergsten, Gunnar -51 2.18  12
 1965-01-17 (sö)  | Inomhustävling, Östermalmshallen, Stockholm
gren klass   namn resultat  plac omg
Längd MS   Andersson, Lars Y -48 5.60    PB 9      
Jonsson, Leif -48 5.70  [1] PB 7 Final
Not
[1] - Klubbrekord i klassen P17
 1965-01-14 (to)  | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockholm
gren klass   namn resultat  plac omg
Höjd P16   Rosin, Göran -52 1.15  [1] PB 6      
P14 Averstedt, Håkan -51 1.30  [2] PB 1
Bergsten, Gunnar -51 1.30  [2] PB 2      
KS Thim-H, Anita -42 1.20  SB 3
K22 Billqvist, Lille-Beth -45 1.20  SB 4
Höjd u a MS   Andersson, Lars E -38 1.20    SB 5      
Brandt, Tommy -44 1.38  SB 2
P18 Andersson, Lars Y -48 1.41    SB 1      
Jonsson, Leif -48 1.10  6
Karlsson, Ingvar -48 1.30  PB 3
P16 Åberg, Anders -49 1.20    SB 4      
P14 Averstedt, Håkan -51 1.30  PB 1
Bergsten, Gunnar -51 1.30  PB 2
K22 Bjurhem-S, Ann-Christin -44 1.20  PB 5
Längd u a MS   Andersson, Lars E -38 2.48    SB 11      
Brandt, Tommy -44 2.56  SB 8
Eriksson, Ingemar -40 2.57    PB 7      
Nordén, Leif -44 2.96  SB 1
Törnqvist, Erling -39 2.59  SB 5
M20 Olofsson, Åke -46 2.53    SB 10      
P18 Andersson, Lars Y -48 2.80  SB 3
Jonsson, Leif -48 2.34  13
Karlsson, Ingvar -48 2.85    PB 2      
Rosin, Hans -47 2.55  9
P16 » Andersson, Kjell -50 2.31  15
Brick, Per Olov -49 2.42      12      
Eriksson, Tommy -50 2.60  4
Rosin, Göran -52 1.93  PB 21
Ryholt, Håkan -50 1.98      20      
Åberg, Anders -49 2.58  PB 6
P14 Averstedt, Håkan -51 2.32  PB 14
Bergsten, Gunnar -51 2.19      18      
Blank, Karl -51 2.18  19
Schöld, Hans -51 2.22  PB 17
K22 Bjurhem-S, Ann-Christin -44 2.26  SB 16
Not
[1] - Klubbrekord i klassen P13
[2] - Även klubbrekord i klassen MS
 1964-12-11 (fr)  | Inomhushopptävling, Bohusskolan, Stockhoöm
gren klass   namn resultat  plac omg
Höjd u a P18   Christensson, Bo -47 1.20    SB 1      
Rosin, Hans -47 1.15  SB 2
P17 Andersson, Lars Y -48 1.35    SB 1      
Jonsson, Leif -48 1.15  PB 3
Karlsson, Ingvar -48 1.25  PB 2
P16 Brick, Per Olov -49 1.15    PB 1      
P14 Bergsten, Gunnar -51 1.25  PB 1
Längd u a P18   Christensson, Bo -47 2.67    PB 1      
Rosin, Hans -47 2.61  PB 2
P17 Andersson, Lars Y -48 2.73    SB 2      
Jonsson, Leif -48 2.53  PB 3
Karlsson, Ingvar -48 2.78  SB 1
P16 Brick, Per Olov -49 2.48    PB 1      
P15 » Andersson, Kjell -50 2.44  PB 2
Eriksson, Tommy -50 2.72  PB 1
Ryholt, Håkan -50 2.03    PB 3      
P14 Bergsten, Gunnar -51 2.24  PB 2
Blank, Karl -51 2.25  PB 1
Schöld, Hans -51 2.10  PB 1
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics