HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor Rapportdatum: 2022-01-23
För personer med resultat under flera år inklusive 1963 Resultatdatum: 1963-10-13
Ute för 1963
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 K22 - Kvinnor 22 år
   Nilsson, Kerstin -41
                                       
    100 m 200 m 400 m 80 m häck Höjd Längd Kula Diskus 5-kamp
år - ålder       84 cm     4,0 kg 1,0 kg  [4]
1963 - 22 4.05  6.88 [1] 23.96 [1,3]
1962 - 21 15.9m 31.2m 16.3m 1.25  4.02  6.63  22.16 [2,3]
1961 - 20 14.7m 30.7m [1] 71.1m [1] 15.7m 1.28 [2] 4.25  6.79 [2] 18.20 [2] 1 628 [1,3]
1960 - 19 29.5m [2,3] 69.1m [2,3] 4.43 [2]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[4] - |  80 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Längd  |  200 m  |
   Thim-H, Anita -42
                                       
    100 m 200 m 400 m 80 m häck Höjd Längd Kula Diskus 5-kamp
år - ålder       84 cm     4,0 kg 1,0 kg  [3]
1963 - 21 16.0m 16.2m 1.30 [1] 6.51 
1962 - 20 15.4m 31.6m 71.6m 16.4m 1.25  6.09 
1961 - 19 15.7m 32.1m 71.0m 15.9m 1.30 [1] 3.52  6.96 [2] 13.35 [2] 692 [2]
1960 - 18 1.15 [2]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  80 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Längd  |  200 m  |
 F19 - Flickor 19 år
   Bjurhem-S, Ann-Christin -44
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 80 m häck Höjd Längd Kula Diskus
år - ålder         84 cm     4,0 kg 1,0 kg
1963 - 19 13.7m [1,2] 28.6m [1,2] 64.0m [1,2] 2:43.5m [1,2] 14.0m 1.20  4.46 [1] 7.86  23.03 [1]
1962 - 18 14.1m [1] 29.2m [1,3] 68.1m [1,3] 3:00.3m 13.8m 1.20 [4] 4.10 [1] 6.84  15.19 
                                       
fortsättning Spjut 5-kamp                            
år - ålder 600 gr, f 1999  [5]                            
1963 - 19 21.01  1 702 [1,2]
1962 - 18 15.45 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[4] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[5] - |  80 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Längd  |  200 m  |
   Borgström, Yvonne -44
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 80 m häck Höjd Längd Kula Diskus
år - ålder         84 cm     4,0 kg 1,0 kg
1963 - 19 14.8m 30.6m 71.9m 1.15  4.30  8.17 [2]
1962 - 18 15.2m 30.7m 70.5m [1] 2:58.7m [2,3] 18.0m 1.15  3.90  8.43 [1,3] 20.49 [1]
1961 - 17 14.8m [1] 31.4m [2] 71.6m [2]     16.6m 1.10  3.52  8.20 [2,3] 20.18 [1]
1960 - 16 3.74 [1] 7.97 [2,3] 19.05 [1]
                                       
fortsättning Spjut Spjut 5-kamp                        
år - ålder 600 gr 600 gr, f 1999  [5]                        
1963 - 19 26.95 [2,4]
1962 - 18 17.19  23.37 [2,3]
1961 - 17 437 [2]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[4] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[5] - |  80 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Längd  |  200 m  |
 F18 - Flickor 18 år
   Billqvist, Lille-Beth -45
                                       
    100 m 200 m 400 m 80 m häck 80 m häck Höjd Längd Kula Diskus
år - ålder       84 cm 76,2 cm     4,0 kg 1,0 kg
1963 - 18 15.2m 32.0m 17.0m 1.25 [1] 4.03  8.66 [1,3] 24.63 [1,3]
1962 - 17 16.2m 33.6m 16.7m 1.25 [1] 3.85  7.69  21.98 [1]
1961 - 16 15.7m 34.9m 90.6m [1] 17.5m     1.28  3.55  7.71  20.41 [1]
1960 - 15 17.0m [2] 6.91 [1] 20.99 [1,4]
                                       
fortsättning Spjut Spjut 5-kamp                        
år - ålder 600 gr 600 gr, f 1999  [5]                        
1963 - 18 19.70  22.81  1 216 [1]
1962 - 17 17.95  19.10 
1961 - 16 824 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - |  80 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Längd  |  200 m  |
   Töremar, Agneta -45
                                       
    400 m Höjd Längd Kula Diskus Spjut            
år - ålder       4,0 kg 1,0 kg 600 gr, f 1999            
1963 - 18 7.19  20.20 
1962 - 17 1.10  7.14  21.76 [1,2] 15.36 
1961 - 16 90.8m 3.50  6.82  16.49 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
 F15 - Flickor 15 år
   Hansson, Eva -48
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m Höjd Längd Kula        
år - ålder             4,0 kg        
1963 - 15 14.2m 30.4m [1] 73.1m [1] 2:50.0m [1] 4.16  5.38 
1962 - 14 14.3m [1] 78.4m 3:07.8m 1.10  3.86 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Jansson, Marie-Louise -48
                                       
    ½ maraton Höjd Längd Kula                    
år - ålder       4,0 kg                    
1963 - 15 1:35.00  1.39 [1,2] 4.32 [1]
1962 - 14 1.35 [1] 7.85 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS
   Ordéll, Bodil -48
                                       
    100 m 200 m Höjd Längd Kula                
år - ålder         3,0 kg                
1963 - 15 15.2m 1.20 [1] 3.97 [1]
1962 - 14 14.7m [1] 32.2m 1.25  4.09 [2] 5.21 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics