HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor Rapportdatum: 2022-05-26
För personer med resultat under flera år inklusive 2022 Resultatdatum: 2022-05-24
Ute för 2022
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 KS - Kvinnor seniorer
»  Ahlberg, Grete -98
                                       
    60 m 80 m Höjd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Diskus
år - ålder       zon zon 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg
2018 - 20 40.04 [2,3]
2015 - 17 33.95 
2014 - 16                             35.66 [1]    
2013 - 15 12.09 
2012 - 14 11.24 [1] 27.76  35.31 [2]
2011 - 13     13.10  1.36          9.95 [2] 13.66 [2]        
2010 - 12 13.43  1.19  3.12  7.70  10.25 
2009 - 11 1.20  8.34 
2008 - 10 10.78  1.00  3.07  6.17 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Slägga Slägga Spjut Vikt Boll    
år - ålder 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/110 3,0 kg/119 2,0 kg 400 gr 7,26 kg 300 gr    
2022 - 24 69.15 [4]
2021 - 23 68.91 [3]
2020 - 22     67.57 [2,3]                            
2019 - 21 66.87 
2018 - 20 67.17 [1,3]
2017 - 19     64.25 [2,3]                            
2016 - 18 61.09 [2,3]
2015 - 17 55.55 [2,3] 70.72 [2,6]
2014 - 16     50.64 [2,3]     64.45 [2,7]                    
2013 - 15 40.26 [2] 43.21  52.90 [2,5] 29.58  15.06 
2012 - 14 38.23 [2] 38.36  44.87 [2] 29.82  13.89 
2011 - 13 36.46 [2]     37.18 [2]     44.33 [2] 31.54      42.18 [2]    
2010 - 12 18.60  21.17 [1] 24.77  33.93 
2009 - 11 23.21 [1] 30.35 [1]
2008 - 10 14.87  24.01 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[4] - Fortsatt klubbrekord för KS
[5] - svenskt F15 rekord
[6] - nordiskt F17 rekord
[7] - svenskt F16 rekord
   Almlöf, Nora -99
                                       
    1 500 m 3 000 m 10 km                        
år - ålder     gatulopp                        
2022 - 23 47.20 
2020 - 21 5:15.95  11:45.03 
»  Lindberg, Felicia -97
                                       
    60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m
år - ålder                  
2021 - 24 8.66  13.42 
2019 - 22 13.37  28.50 
2016 - 19 8.55      13.09      27.21          1:54.10     
2015 - 18 8.50  13.50  20.15  27.60  1:54.30  2:40.54 
2014 - 17 13.96  28.18 
2013 - 16 8.76      13.65  20.50  27.95  44.71  64.34      2:37.81 
2012 - 15 13.81  27.92  2:32.81 
2011 - 14 14.40  2:41.80 
2010 - 13 11.85  31.06  1:57.39  2:41.19 
                                       
fortsättning Höjd Längd Längd Kula Kula Kula Diskus Slägga Slägga
år - ålder     zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 4,0 kg 3,0 kg/110
2022 - 25 1.48  5.21 
2021 - 24 5.13  12.13 
2019 - 22     5.00      12.59                     
2016 - 19 1.53  5.29  11.38 
2015 - 18 1.54  5.12  11.26 
2014 - 17 1.50  4.88          11.63                 
2013 - 16 1.53  11.44  24.74  23.25 
2012 - 15 1.51  4.85  10.36  28.51  25.24 
2011 - 14 1.40  4.29          8.97      24.11      21.67 
2010 - 13 1.40  4.37  10.44  25.52 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Spjut Spjut                    
år - ålder 2,0 kg 600 gr 500 gr 400 gr                    
2021 - 24 33.85 
2019 - 22 35.23 [2]
2016 - 19     38.60 [2]                            
2015 - 18 35.84 
2014 - 17 34.68  34.53 
2013 - 16     36.35 [1]                            
2012 - 15 36.75 [1]
2011 - 14 32.80 
2010 - 13 23.98 [1] 31.27 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
»  Ramberg, Filippa -97
                                       
    400 m 600 m 800 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m 10 km 2 000 m h    
år - ålder             gatulopp 76,2 cm    
2022 - 25 2:17.25  10:13.93  39.10 
2021 - 24 67.42 [1] 2:17.65  4:48.49  10:29.96  38.46 
2020 - 23         2:18.79  4:43.99  10:25.33  18:28.36             
2019 - 22 61.30  2:17.23  4:49.36  40.24 
2018 - 21 66.86 [1] 2:20.43  4:51.24 
2017 - 20 64.88  1:44.82  2:24.29  4:59.22  11:29.69      41.02         
2016 - 19 2:27.50  5:12.23  11:31.47  8:45.00 
Not
[1] - Mellantid
   Siltberg Almlöf, Nora -99
                                       
    800 m                                
år - ålder                                  
2022 - 23 2:25.29 
2021 - 22 2:32.98 
2020 - 21 2:27.51                                 
2019 - 20 2:27.40 
2018 - 19 2:33.76 
2017 - 18 2:30.87                                 
2016 - 17 2:41.37 
2015 - 16 2:41.49 
»  Wangenheim, Julia -92
                                       
    200 m 400 m 800 m 1 500 m 3 000 m 5 km 10 km ½ maraton Maraton
år - ålder           gatulopp gatulopp    
2022 - 30 18.32 
2019 - 27 38.19  1:32.35 [1] 3:08.33 
2018 - 26                         38.33  1:28.48     
2017 - 25 38.58 
2016 - 24 39.01 
2015 - 23                         40.11  1:27.13     
2014 - 22 2:25.15  4:56.67  41.27  1:28.43 
2013 - 21 74.25  2:28.55 
2012 - 20         2:30.59  5:10.45  11:24.99                 
2011 - 19 2:28.31  5:18.84 
2009 - 17 30.27  69.33  12:30.21 
                                       
fortsättning 1 500 m h 2 000 m h 2 000 m h                        
år - ålder 76,2 cm 91,4 cm 76,2 cm                        
2014 - 22 5:19.01 [2] 7:41.32 
2012 - 20 5:40.05 [3] 7:56.02 
Not
[1] - Mellantid
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
 F18 - Flickor 18 år
»  Hallencreutz, Emma -04
                                       
    60 m 200 m 600 m Längd Längd Kula Kula Diskus Diskus
år - ålder         zon 3,0 kg 2,0 kg 1,0 kg 0,75 kg
2022 - 18 31.51 
2021 - 17 11.08  28.85 
2020 - 16                     10.02      19.60     
2019 - 15 3.33  8.47  18.97 
2018 - 14 7.53 
2017 - 13 9.29  30.45  2:11.33  3.63  7.63 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Kast 5-kamp                        
år - ålder 3,0 kg/119 500 gr  [1]                        
2020 - 16 18.66  20.99 
2018 - 14 16.41  12.31  0 
Not
[1] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (5,45 kg)  |
»  Hellstadius, Alannah -04
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 60 m häck
år - ålder               76,2 cm 68,6 cm
2020 - 16 13.33 
2019 - 15 10.70  27.35  3:02.16 
2018 - 14     10.84      27.21          2:52.65         
2017 - 13 11.72  28.64  10.20 
2016 - 12 9.06  30.57  1:59.07  11.38 
2015 - 11 9.38              1:51.31  2:09.59  3:08.87  11.73     
2014 - 10 9.59  1:52.40  2:28.0m [1]
2013 - 9 2:05.00 
                                       
fortsättning 80 m häck 100 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm       zon
2022 - 18 3.32 
2021 - 17 3.60 
2020 - 16     15.30                  3.62         
2019 - 15 12.13  46.47  1.44  3.25  4.31 
2018 - 14 12.71  46.98  1.37  3.00 [2] 4.62 
2017 - 13 13.65      34.66  33.33      1.39  2.53  4.23  4.30 
2016 - 12 33.44  1.30  1.74  4.19 
2015 - 11 1.23  3.96 
2014 - 10 1.10 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga Spjut Spjut Boll
år - ålder zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr
2018 - 14 6.28  16.02  17.39 
2017 - 13 6.15  17.28  22.75  15.18  16.50 
2016 - 12 8.70      6.25      17.95  15.56      14.98     
2015 - 11 7.68  5.41  15.40 
2014 - 10 13.84 
                                       
fortsättning Kast 5-kamp                                
år - ålder  [3]                                
2018 - 14 0 
Not
[1] - Manuell tid?
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (5,45 kg)  |
»  Krantz, Frida -04
                                       
    60 m 200 m 400 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10
2018 - 14 2:47.16 
2017 - 13 1:55.81  2:49.8m 10.46  14.84  32.61 
2016 - 12 9.02  29.93  69.29      1:58.06      10.39         
2015 - 11 9.50  1:43.82 
2014 - 10 1:43.12 
2013 - 9 1:56.48 
                                       
fortsättning 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Kula Kula
år - ålder 68,6 cm/5       zon zon 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg
2022 - 18 10.77 
2021 - 17 11.45  14.14 [2]
2020 - 16                             13.57     
2019 - 15 1.45  4.72  12.57 
2018 - 14 1.53  4.46  11.11 
2017 - 13 32.30  1.54          4.45          9.34  11.88 
2016 - 12 32.42 [1] 1.48  1.89  8.97  8.72 
                                       
fortsättning Diskus Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll 5-kamp
år - ålder 1,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [5]
2022 - 18 44.65 [2,3]
2021 - 17 42.31 [2,4] 35.09 
2020 - 16 40.49 [2,4]         23.94      40.26 [2]            
2019 - 15 33.52 [1] 34.15 
2018 - 14 27.51  39.50 [2]
2017 - 13         31.33          26.73  32.31      4 459 
2016 - 12 24.63 [1] 21.15  25.35 
2015 - 11 26.57 
2014 - 10                             21.63     
2013 - 9 22.86 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
 F17 - Flickor 17 år
»  Eskilsson, Sofia -05
                                       
    60 m 200 m 500 m 60 m häck Höjd Stav Längd Kula Diskus
år - ålder       68,6 cm     zon 2,0 kg 1,0 kg
2022 - 17 23.59 
2017 - 12 8.73  30.07  11.68  1.20  1.80  9.28 
2016 - 11 9.02  30.69  1:40.8m 1.23  1.51  4.34  8.52 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Spjut                        
år - ålder 0,6 kg 2,0 kg 400 gr                        
2017 - 12 19.91  24.36  19.03 
2016 - 11 15.85  15.46  15.15 
»  Jansson, Agnes -05
                                       
    60 m 80 m 200 m 400 m 500 m 600 m 40 m häck 60 m häck 80 m häck
år - ålder               68,6 cm 76,2 cm
2020 - 15 10.98  27.03  12.27 
2019 - 14 12.74 
2018 - 13 9.05      33.09                  10.17     
2017 - 12 9.28  32.05  2:18.47  10.44 
2016 - 11 10.41  1:52.9m
2015 - 10 9.92      36.29      1:55.00                 
2014 - 9 10.73  99.61  1:56.77  2:32.57  9.38 
                                       
fortsättning 100 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg Kula
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/5       zon   zon 3,0 kg
2022 - 17 5.21 
2021 - 16 14.86  5.49  11.45 
2020 - 15         1.49      5.52      11.34      9.17 
2019 - 14 1.45  4.98  10.40  7.99 
2018 - 13 1.46  1.64  4.47  9.00 
2017 - 12     35.36  1.33          3.88             
2015 - 10 1.28  3.85 
2014 - 9 1.02  3.20 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Castorama
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [1]
2020 - 15 28.90 
2019 - 14 31.10  33.56  20.46 
2018 - 13 9.09      28.53      27.15      20.48      1 980 
2017 - 12 6.84  15.21  16.32 
2016 - 11 5.66  19.72 
2015 - 10 5.26                          16.96     
2014 - 9 5.09  16.48 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Lindefalk, Linnéa -05
                                       
    60 m 80 m 100 m 300 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck
år - ålder               68,6 cm 84 cm
2021 - 16 13.37 
2020 - 15 2:55.66  12.89 
2019 - 14     11.18      47.33          3:00.24         
2018 - 13 8.82  11.44  2:00.93  3:00.01  9.92 
2017 - 12 9.15  2:02.48  3:00.89  11.33 
2016 - 11                 1:49.3m                
2015 - 10 10.36  2:17.48 
2014 - 9 2:05.23 
                                       
fortsättning 80 m häck 100 m häck 200 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5       zon 3,0 kg
2021 - 16 15.05 
2020 - 15 12.81  4.16  10.02 
2019 - 14 12.69              1.35  2.22  4.23      8.82 
2018 - 13 13.96  32.97  32.50  1.26  2.36  3.90  3.97  8.09 
2017 - 12 1.20  1.88  3.45 
2015 - 10 3.21 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll 5-kamp
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr  [1]
2022 - 17 44.41 
2021 - 16 54.54 
2020 - 15             46.77      22.01             
2019 - 14 23.82  37.79  22.46 
2018 - 13 9.12  25.59  35.86  20.99  21.72 
2017 - 12 7.62      17.51      24.26      19.75      3 041 
2016 - 11 14.80 
2015 - 10 5.06  16.11 
2014 - 9 15.01 
                                       
fortsättning Castorama                                
år - ålder  [2]                                
2018 - 13 1 982 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[2] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
 F16 - Flickor 16 år
»  Dahllöf, Maggie -06
                                       
    80 m 200 m 600 m 800 m 80 m häck 100 m häck Höjd Längd Tresteg
år - ålder         76,2 cm 76,2 cm      
2022 - 16 16.53 
2021 - 15 11.65  29.03  1:50.50  2:46.07  13.06  1.41  4.80  10.27 
                                       
fortsättning Kula Spjut 6-kamp                        
år - ålder 3,0 kg 500 gr  [1]                        
2022 - 16 39.11 
2021 - 15 10.22  36.92  3 258 
Not
[1] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
»  Forsell, Ellen -06
                                       
    60 m 80 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Längd Tresteg
år - ålder     68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10     zon zon
2021 - 15 4.94 
2020 - 14 11.49  13.91  1.21  4.79 
2019 - 13 8.53  10.25  34.79  1.47  5.10  10.29 
                                       
fortsättning Kula Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut
år - ålder 4,0 kg 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr
2022 - 16 11.85 [1] 13.96 [1] 60.98 
2021 - 15 12.56 [1] 14.27 [1] 34.08  56.45 [1] 25.17 
2020 - 14     12.04 [1]     29.65      47.91 [1]     23.96     
2019 - 13 12.55  23.90  40.37  24.27 
                                       
fortsättning Vikt Kast 5-kamp Castorama                        
år - ålder 7,26 kg  [2]  [3]                        
2021 - 15 14.75  3 181  2 622 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  Slägga (3,0 kg/119)  |  Kula (3,0 kg)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Vikt (7,26 kg)  |
[3] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Jabbour, Lii -06
                                       
    60 m 80 m 100 m 500 m 600 m 800 m 1 000 m h 60 m häck 80 m häck
år - ålder             76,2 cm 68,6 cm 76,2 cm
2022 - 16 12.98 
2021 - 15 10.96  12.24 
2020 - 14     10.82              2:44.23          12.01 
2019 - 13 8.35  10.98  1:55.01  9.87 
2018 - 12 8.83  2:02.85  4:05.68 
2017 - 11 9.04                                 
2016 - 10 9.38 
2015 - 9 9.64 
2014 - 8 10.05  1:58.60 
                                       
fortsättning 100 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm       zon  
2022 - 16 15.26  5.00  11.48 
2021 - 15 4.88  11.32 
2020 - 14             46.57  1.25      5.06         
2019 - 13 32.35  29.03  1.35  2.52  5.19 
2018 - 12 1.25  2.19  4.47 
2017 - 11                 1.10                 
2016 - 10 4.06 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Diskus Slägga Spjut Spjut Boll Boll
år - ålder zon 3,0 kg 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr
2021 - 15 9.84  27.29 
2020 - 14 8.39  22.90 
2019 - 13 11.12      10.49  22.22  25.93      23.73         
2018 - 12 7.06  17.21  22.92  19.49 
2017 - 11 24.01 
2016 - 10         4.60                  15.70  21.31 
2015 - 9 14.35 
2014 - 8 13.87 
»  Johansson, Tuva -06
                                       
    60 m 80 m 500 m 60 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder       68,6 cm       zon 3,0 kg
2022 - 16 4.18 
2021 - 15 11.92  1.42  4.34  7.45 
2020 - 14     12.33          1.45      3.99         
2019 - 13 8.90  11.79  10.72  1.34  1.72  4.22 
2018 - 12 9.07  1.28  1.44  4.01 
2016 - 10 1:52.7m
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll        
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr        
2021 - 15 14.50 
2020 - 14 18.93 
2019 - 13 7.08  17.69      27.74      15.88             
2018 - 12 6.52  9.97  16.80  12.41 
2016 - 10 9.94 
   McCarthy, Maja -06
                                       
    80 m häck Höjd Längd Kula Spjut                
år - ålder 76,2 cm     3,0 kg 500 gr                
2022 - 16 8.62 
2021 - 15 14.67  1.53  4.45  8.74  21.63 
»  Olsson, Tove -06
                                       
    800 m 1 500 m 60 m häck 200 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Kula
år - ålder     68,6 cm 68,6 cm/10       zon 3,0 kg
2021 - 15 2:48.36  1.37  2.63  10.58 
2020 - 14 2:38.16  1.41  10.63 
2019 - 13 2:40.20  5:44.13  10.24  31.96  1.49  2.52  4.40  9.14  9.06 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Spjut Spjut Spjut        
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 600 gr 500 gr 400 gr        
2022 - 16 36.05  38.06 
2021 - 15 30.66  34.72 [1] 41.63 [1]
2020 - 14     29.85      26.58      39.36             
2019 - 13 11.79  29.21  28.17  40.87 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
»  Sahlqvist, Esther -06
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck 100 m häck
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm 83.8 cm
2022 - 16 12.36  14.63 
2021 - 15 10.05  12.34  25.91  1:48.62  11.31  14.41 
2020 - 14     10.25      26.21  1:48.44  2:49.47      11.74     
2019 - 13 8.12 [1] 10.58  27.36  1:58.76  9.15 [1]
2018 - 12 9.46  11.64 
                                       
fortsättning 100 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck 400 m häck Höjd Stav Längd Längd
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm 76,2 cm       zon
2022 - 16 13.75 [1] 4.86 
2021 - 15 43.55 [1] 78.81  1.45  3.03  4.93 
2020 - 14             45.08 [1]     1.56  3.07 [1] 5.13     
2019 - 13 31.07  28.38 [1] 1.39  2.02  4.80 
2018 - 12 1.35  1.89  3.68 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut
år - ålder   3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr
2021 - 15 10.52  10.29  29.11  20.70 
2020 - 14 10.55  9.21  21.33  23.40  20.56 
2019 - 13         8.64      23.39      22.00      17.78 
2018 - 12 7.44  15.25  19.98  13.28 
                                       
fortsättning Boll 6-kamp                            
år - ålder 300 gr  [2]                            
2021 - 15 3 482 
2020 - 14 3 523 
2017 - 11 12.48 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
»  Simonsson, Maja -06
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 400 m 500 m 600 m 800 m 1 000 m h
år - ålder                 76,2 cm
2022 - 16 26.56  59.58 
2021 - 15 10.60  27.40  42.92  2:29.29 
2020 - 14     10.89  28.19  43.44          1:44.82  2:32.23     
2019 - 13 8.57  28.07  1:47.67 
2018 - 12 8.83  11.59  30.18  1:50.56  3:47.93 
2017 - 11 9.76      32.58              1:58.74         
2016 - 10 2:25.65 
2015 - 9 1:57.64 
                                       
fortsättning 1 500 m h 80 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav Längd Längd Kula
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 76,2 cm       zon 3,0 kg
2021 - 15 5:55.57  14.17  46.47  1.37  5.01  11.41 
2020 - 14 14.53  1.40  4.70  10.35 
2019 - 13         34.99      1.35                 
2018 - 12 1.31  1.89  4.06 
2017 - 11 1.26  3.61 
2016 - 10 0.96  3.32 
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut Boll Boll
år - ålder 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr
2021 - 15 43.00  33.41 
2020 - 14 22.73  39.72  29.31 
2019 - 13 11.62      22.54      33.10      32.21         
2018 - 12 9.95  19.77  28.70  21.01 
2017 - 11 7.86  25.54 
2016 - 10 5.85                          17.84     
2015 - 9 13.30 
                                       
fortsättning 6-kamp 5-kamp Castorama                        
år - ålder  [1]  [2]  [4]                        
2020 - 14 3 081 
2018 - 12 1 773 
2017 - 11     2 944                             
2016 - 10 1 854 [3]
Not
[1] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[2] - |  60 m  |  Höjd  |  Kula (2,0 kg)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[4] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Wolgast, Emmy -06
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 80 m häck
år - ålder                 76,2 cm
2022 - 16 12.83  26.39 
2021 - 15 10.63  26.50  42.20  2:21.50  15.66 
2020 - 14     10.92      27.40  43.18          2:33.78     
2019 - 13 8.42  28.69  1:54.33 
2018 - 12 9.16  30.66  2:04.25 
2017 - 11 9.90          33.28                     
2015 - 9 10.49  2:01.99 
                                       
fortsättning 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Tresteg Kula Kula
år - ålder 68,6 cm/10       zon   zon 3,0 kg 2,0 kg
2022 - 16 5.27 
2021 - 15 4.86  7.32 
2020 - 14     1.24  2.60  4.80      9.66             
2019 - 13 36.85  1.23  2.52  4.34  9.19  7.62 
2018 - 12 1.20  1.74  3.81  8.26  6.63 
2017 - 11                 3.85              5.31 
2015 - 9 2.81 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Spjut Spjut Boll Boll Castorama        
år - ålder 0,6 kg 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]        
2021 - 15 15.08 
2019 - 13 21.48  23.59  17.17 
2018 - 12 14.97  22.61      13.54          1 125         
2017 - 11 17.00 
2016 - 10 14.43 
2015 - 9 10.42 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
 F15 - Flickor 15 år
»  Bergin, Anna -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck Höjd
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm  
2022 - 15 11.17 
2021 - 14 10.89  47.78  3:05.91  15.34 
2020 - 13 8.51      29.11      2:03.6m             1.20 
2019 - 12 8.95  11.40  30.06  2:14.58  11.21  1.28 
2018 - 11 9.42 
2016 - 9 10.17 
                                       
fortsättning Stav Längd Längd Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga
år - ålder     zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg
2022 - 15 44.38 
2021 - 14 3.85  9.17  20.87  44.33 
2020 - 13                 9.13      16.99      41.67 
2019 - 12 1.73  3.95  7.95  17.70  30.04 
2018 - 11 3.75  7.38 
2016 - 9 2.98  5.85 
                                       
fortsättning Spjut Spjut Boll Castorama                    
år - ålder 500 gr 400 gr 150 gr  [1]                    
2021 - 14 14.91  1 852 
2020 - 13 18.10 
2019 - 12     15.23                             
2015 - 8 8.56 
Not
[1] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Borg, Matilda -07
                                       
    60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 60 m häck
år - ålder                 68,6 cm
2022 - 15 10.48  40.28 [1] 56.39 [1] 2:18.80 
2021 - 14 10.29  13.06  26.08 [1] 40.52 [1] 57.62  1:38.31 [1] 2:13.67 [1]
2020 - 13 8.68  28.77  62.39  1:41.85 [2] 2:22.12  10.39 
                                       
fortsättning 80 m häck 200 m häck Höjd Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus
år - ålder 76,2 cm 68,6 cm/5     zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg
2021 - 14 13.56  1.26  5.02  8.58  26.61 
2020 - 13 31.25  1.28  4.61  9.69  8.89 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Slägga Spjut Spjut 6-kamp 5-kamp Castorama    
år - ålder 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg 500 gr 400 gr  [3]  [4]  [5]    
2021 - 14 27.89  27.78  3 050  1 931 
2020 - 13 26.45  28.87  25.59  4 153 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[4] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[5] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Johansson, Ella -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 400 m 500 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m
år - ålder                  
2021 - 14 11.40  1:46.45  2:29.02  7:10.77 
2020 - 13 8.69  27.64  1:40.81 [1] 2:24.31  4:54.28 
2019 - 12 8.97      29.17          1:43.66 [1]     5:07.06 [1]    
2018 - 11 9.20  1:52.15 [1]
2017 - 10 9.77  2:03.95 
2016 - 9 79.55  1:43.8m
                                       
fortsättning 1 500 m h 2 000 m h 60 m häck 80 m häck 200 m häck 200 m häck 300 m häck Höjd Stav
år - ålder 76,2 cm 76,2 cm 68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10 68,6 cm/5 76,2 cm    
2022 - 15 7:45.00  1.33  2.90 
2021 - 14 5:12.99 [1] 15.13  48.53  2.52 
2020 - 13         9.90  13.37  31.90  30.86      1.32  2.61 [1]
2019 - 12 10.64  32.35 [2] 1.22  1.88 
2018 - 11 1.21 
2017 - 10 1.05 
                                       
fortsättning Längd Längd Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga Slägga
år - ålder   zon zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119 2,0 kg
2021 - 14 4.45  9.62  32.25  27.05 
2020 - 13 4.67  4.61  7.90  10.01  34.99  33.62 
2019 - 12     4.39  9.68      8.01      23.28      23.99 
2018 - 11 4.07  7.31  12.86 
2017 - 10 3.59  5.58 
                                       
fortsättning Spjut Spjut Boll Boll 6-kamp 5-kamp Castorama Castorama    
år - ålder 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [3]  [4]  [5]  [6]    
2022 - 15 30.08 
2021 - 14 27.62  2 351  2 177 
2020 - 13 24.14  30.18              4 610 [2]            
2019 - 12 21.29  26.98 
2018 - 11 17.69  27.04  0 
2017 - 10         21.00                         
2016 - 9 12.08 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd  |  Spjut (500 gr)  |  600 m  |
[4] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[5] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
[6] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Wennebjer, Ebba -07
                                       
    60 m 80 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck Höjd Stav
år - ålder           68,6 cm 76,2 cm    
2022 - 15 11.54  1.45 
2021 - 14 10.96  13.53  1.53 
2020 - 13 8.62          1:52.7m 2:50.61  9.91  13.31  1.58     
2019 - 12 8.46  28.93  2:07.26  1.50  2.03 
2018 - 11 9.19  1.37 
2017 - 10 1.19 
                                       
fortsättning Längd Längd Tresteg Tresteg Kula Kula Diskus Diskus Slägga
år - ålder   zon   zon 3,0 kg 2,0 kg 0,75 kg 0,6 kg 3,0 kg/119
2022 - 15 4.23 
2021 - 14 4.79  9.59  9.99  20.50  26.34 
2020 - 13 4.84              8.86  11.45      25.22     
2019 - 12 4.76  9.75  9.93  25.53 
2018 - 11 4.11  8.81  23.90 
2017 - 10 6.63 
                                       
fortsättning Slägga Spjut Spjut Boll Boll Castorama            
år - ålder 2,0 kg 500 gr 400 gr 300 gr 150 gr  [1]            
2022 - 15 16.40 
2021 - 14 17.63  1 717 
2020 - 13 38.86  17.77                             
2019 - 12 29.09  23.53 
2018 - 11 17.75  27.28 
2017 - 10             19.47                     
2016 - 9 23.58 
Not
[1] - |  Kula (3,0 kg)  |  Spjut (500 gr)  |  Diskus (0,75 kg)  |  Slägga (3,0 kg/119)  |
»  Wändin, Julia -07
                                       
    60 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1 500 m 2 000 m Längd Längd
år - ålder                 zon
2022 - 15 63.10  2:21.25 
2021 - 14 2:15.61 [1] 6:51.96 [2] 4.92 
2020 - 13 9.21  29.46  1:41.32  2:21.54 [2] 4:50.35 [2] 4.88 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F14 - Flickor 14 år
   Enquist, Gabriella -08
                                       
    60 m 80 m Höjd Spjut                    
år - ålder       400 gr                    
2022 - 14 11.36 
2021 - 13 9.43  1.24  11.58 
»  Lindberg, My -08
                                       
    80 m 100 m 800 m 80 m häck 300 m häck Höjd Längd Kula Diskus
år - ålder       76,2 cm 76,2 cm     3,0 kg 0,75 kg
2022 - 14 11.04 
2017 - 9 12.98  5.17 
2016 - 8 10.66      2:57.75  12.20  49.71  1.47 [1] 5.31  9.46     
2015 - 7 10.99  12.48  50.03  1.36 [1] 4.92  7.64  15.16 
                                       
fortsättning Spjut                                
år - ålder 500 gr                                
2016 - 8 24.42 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
»  Sparv, Tyra -08
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 600 m 800 m 60 m häck 80 m häck 200 m häck
år - ålder             68,6 cm 76,2 cm 68,6 cm/10
2022 - 14 10.75  44.14  13.28 
2021 - 13 8.42  27.08  1:48.4m 2:38.7m 10.07  31.34 
2020 - 12 9.46              1:59.36      10.80         
2019 - 11 9.12 
2018 - 10 9.45 
2017 - 9 9.83 
                                       
fortsättning 200 m häck Höjd Stav Längd Längd Tresteg Kula Diskus Slägga
år - ålder 68,6 cm/5       zon zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg
2022 - 14 1.49  4.94 
2021 - 13 29.94  1.53  1.90  5.24  10.74  10.76  14.80  23.49 
2020 - 12     1.31  1.40      4.32          17.19     
2019 - 11 1.17 
2018 - 10 3.43  6.57 
2017 - 9 3.58  5.81 
                                       
fortsättning Spjut Boll 5-kamp                        
år - ålder 400 gr 300 gr  [1]                        
2021 - 13 22.08  4 617 [2]
2020 - 12 19.15  3 833 
2019 - 11     23.44                             
2017 - 9 15.46 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F13 - Flickor 13 år
»  Alassaad, Selma -09
                                       
    60 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Kula Boll        
år - ålder     68,6 cm   zon 2,0 kg 300 gr        
2022 - 13 12.08  6.09 
2021 - 12 3:30.1m 1.20 
2019 - 10 9.81                  5.01  11.14         
2018 - 9 10.38  3.03  4.46 
2017 - 8 11.74 
   Brahme, Betty -09
                                       
    60 m häck Höjd Stav Kula                    
år - ålder 68,6 cm     2,0 kg                    
2022 - 13 13.43  1.00  6.75 
2021 - 12 1.12  6.19 
»  Broberg Rydqvist, Amanda -09
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder           68,6 cm     zon
2022 - 13 10.42  2.05 
2021 - 12 8.77  29.28  1:48.98  2:50.7m 10.80  1.35  1.90  4.42 
2019 - 10 1:51.13 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll Boll 5-kamp Castorama
år - ålder zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr 150 gr  [1]  [2]
2022 - 13 10.25 
2021 - 12 9.20  10.23  19.19  26.10  31.66  4 083  2 057 
2019 - 10                     18.01             
2018 - 9 16.62 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[2] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Ekener, Filippa -09
                                       
    60 m 500 m 600 m Höjd Stav Längd Tresteg Kula Diskus
år - ålder           zon zon 2,0 kg 0,6 kg
2022 - 13 1.90 
2021 - 12 9.46  2:00.07  1.16  1.45  3.88  8.28  6.02  13.99 
2019 - 10 2:05.43 
                                       
fortsättning Spjut Boll Boll                        
år - ålder 400 gr 300 gr 150 gr                        
2021 - 12 11.82 
2019 - 10 12.81 
2018 - 9 13.84 
»  Eklöf, Alma -09
                                       
    60 m 500 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Kula
år - ålder       68,6 cm     zon zon 2,0 kg
2022 - 13 12.74  1.30  11.38 
2021 - 12 4:15.0m 1.16  1.30  8.06 
2019 - 10 10.33  1:53.73          1.00              7.88 
2018 - 9 10.81  3.05  5.63 
2017 - 8 11.40  4.61 
                                       
fortsättning Diskus Slägga Spjut Boll Boll                
år - ålder 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr 150 gr                
2022 - 13 27.81 
2021 - 12 24.19  23.89  18.52 
2019 - 10             20.36                     
2018 - 9 15.05  20.34 
»  Elsässer Haldin, Linn -09
                                       
    60 m 200 m 400 m 600 m Höjd Längd Kula Slägga Spjut
år - ålder           zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr
2022 - 13 1:59.15  3.49  7.17 
2021 - 12 9.56  2:02.29  1.21  15.24  11.93 
2019 - 10 9.91  34.20      2:06.23  1.00  3.11  4.64         
2018 - 9 10.52  84.89  2:23.26  2.96  3.58 
                                       
fortsättning Boll                                
år - ålder 300 gr                                
2019 - 10 14.73 
2018 - 9 11.89 
»  Finbom Höglund, Leia -09
                                       
    60 m 600 m Höjd Stav Längd Kula Slägga Spjut    
år - ålder         zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr    
2022 - 13 1.90  7.71 
2021 - 12 9.85  2:34.78  1.20  1.60  3.48  6.35  17.12  11.04 
   Havferkorn, Althea -09
                                       
    60 m 600 m 60 m häck Höjd Längd Slägga Spjut 5-kamp    
år - ålder     68,6 cm   zon 2,0 kg 400 gr  [1]    
2022 - 13 11.56 
2021 - 12 9.59  1:59.69  11.87  1.35  3.68  13.29  5.00  2 813 
Not
[1] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
   Laguna, Alba -09
                                       
    60 m 60 m häck Höjd Tresteg Kula Diskus Spjut        
år - ålder   68,6 cm   zon 2,0 kg 0,6 kg 400 gr        
2022 - 13 8.86  10.00  10.54 
2021 - 12 1.20  8.52  7.35  14.46  19.79 
   Lidbom, Klara -09
                                       
    600 m Stav Spjut                        
år - ålder     400 gr                        
2022 - 13 1.00 
2021 - 12 2:18.52  11.94 
»  Lindblom, Emmy L -09
                                       
    60 m 60 m häck Höjd Stav Längd Kula Slägga Spjut Boll
år - ålder   68,6 cm     zon 2,0 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr
2022 - 13 11.74  7.31 
2021 - 12 1.24  1.00  3.69  23.43  11.60 
2019 - 10 9.77      1.05      3.89  4.47          12.68 
2018 - 9 10.27  3.19  3.43  11.55 
2017 - 8 11.07  3.15 
                                       
fortsättning Boll                                
år - ålder 150 gr                                
2018 - 9 10.91 
   Lund, Klara -09
                                       
    800 m Stav Slägga                        
år - ålder     2,0 kg                        
2022 - 13 2.05 
2021 - 12 3:13.0m 1.75  16.74 
»  Lönn, Malva -09
                                       
    60 m 80 m 200 m 300 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck 200 m häck
år - ålder               68,6 cm 68,6 cm/5
2022 - 13 8.45  10.67  27.14  9.67 
2021 - 12 8.35 [1] 10.72  26.76 [1] 44.05  1:46.49  2:48.4m 10.04  30.50 [1]
2020 - 11 9.01                                 
2019 - 10 8.70 [1] 28.44  1:35.55  1:59.74 
                                       
fortsättning Höjd Stav Längd Tresteg Kula Diskus Slägga Spjut Boll
år - ålder     zon zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 400 gr 300 gr
2022 - 13 5.11  9.79 
2021 - 12 1.39  1.30  5.18 [1] 10.55  10.86  25.49  28.58  21.48 
2020 - 11         4.39      9.20  24.57      14.48     
2019 - 10 1.19  4.60  7.54  16.09 
                                       
fortsättning 5-kamp Castorama                            
år - ålder  [2]  [3]                            
2021 - 12 4 170  1 983 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  60 m häck (68,6 cm)  |  Höjd  |  Spjut (400 gr)  |  Längd (zon)  |  600 m  |
[3] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
»  Roslund, Agnes -09
                                       
    60 m 400 m 500 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd Tresteg
år - ålder         68,6 cm     zon zon
2022 - 13 11.81  1.90 
2021 - 12 3:33.0m 1.24  7.28 
2019 - 10 10.52      2:00.50          1.15      3.08     
2018 - 9 91.71  0.93 
                                       
fortsättning Kula Diskus Slägga Boll Boll                
år - ålder 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 300 gr 150 gr                
2022 - 13 6.57 
2021 - 12 13.40  16.54 
2019 - 10 5.73          14.84                     
2018 - 9 4.90  16.62 
»  Runeborg, Smilla -09
                                       
    60 m 500 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Kula Diskus Slägga
år - ålder       68,6 cm   zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg
2022 - 13 11.16  7.85 
2021 - 12 9.28  3:36.0m 12.40  1.28  3.31  7.38  15.38  20.45 
2019 - 10 1:54.32 
                                       
fortsättning Spjut Boll Castorama                        
år - ålder 400 gr 150 gr  [1]                        
2021 - 12 12.76  1 195 
2018 - 9 10.17 
Not
[1] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
   Sköllersten, Linnéa -09
                                       
    60 m 500 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Kula Boll    
år - ålder       68,6 cm   zon 2,0 kg 300 gr    
2022 - 13 13.67  4.73 
2021 - 12 4:45.0m 1.04 
2019 - 10 12.00  2:16.87          0.90          7.00     
2018 - 9 13.29  2.09  3.06 
   Slagare, Bianca -09
                                       
    60 m häck Höjd Kula Slägga                    
år - ålder 68,6 cm   2,0 kg 2,0 kg                    
2022 - 13 14.85 
2021 - 12 1.08  4.12  10.90 
»  Sternlind, Tyra -09
                                       
    60 m 200 m 500 m 600 m 800 m 60 m häck Höjd Stav Längd
år - ålder           68,6 cm     zon
2022 - 13 9.07  10.86  4.80 
2021 - 12 9.16  31.38  2:06.71  3:11.0m 12.00  1.45  4.62 
2020 - 11 10.15                              0.40 
2019 - 10 9.78  34.20  1:51.33  1.05  3.58 
2018 - 9 10.32  2:22.01  3.40 
                                       
fortsättning Tresteg Kula Diskus Slägga Slägga Spjut Boll Boll Castorama
år - ålder zon 2,0 kg 0,6 kg 2,0 kg 1 kg 400 gr 300 gr 150 gr  [2]
2022 - 13 11.08  30.39 
2021 - 12 9.29  10.42  27.23  24.23  32.00 [1] 1 979 
2020 - 11     8.98  20.56          18.50             
2019 - 10 7.44  15.53  20.86  27.33 
2018 - 9 5.68  19.89  21.92 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  Kula (2,0 kg)  |  Spjut (400 gr)  |  Diskus (0,6 kg)  |  Slägga (2,0 kg)  |
   Tuzovic, Stella -09
                                       
    Höjd Kula Slägga Spjut                    
år - ålder   2,0 kg 2,0 kg 400 gr                    
2022 - 13 5.29 
2021 - 12 1.28  5.76  9.55  7.90 
   Windirsch, Alva -09
                                       
    600 m Höjd Kula Spjut                    
år - ålder     2,0 kg 400 gr                    
2022 - 13 5.59 
2021 - 12 2:46.14  1.08  6.25 
 F12 - Flickor 12 år
   Hagström, Stella -10
                                       
    500 m 60 m häck Höjd Kula Boll                
år - ålder   68,6 cm   2,0 kg 150 gr                
2022 - 12 12.75  1.20  5.48 
2019 - 9 2:00.44  8.29 
   Järvinen, Hilda -10
                                       
    500 m 60 m häck Höjd Kula Boll                
år - ålder   68,6 cm   2,0 kg 150 gr                
2022 - 12 13.61  1.12  6.74 
2019 - 9 1:50.61  12.85 
   Lundin, Märta -10
                                       
    500 m 60 m häck Höjd Kula Boll                
år - ålder   68,6 cm   2,0 kg 150 gr                
2022 - 12 12.69  1.24  7.54 
2019 - 9 1:51.84  12.27 
   Nyrén, Stella -10
                                       
    500 m 60 m häck Höjd Kula Boll                
år - ålder   68,6 cm   2,0 kg 150 gr                
2022 - 12 12.31  1.16  7.02 
2019 - 9 1:47.51  14.58 
   Palm, Tea -10
                                       
    500 m Höjd Kula                        
år - ålder     2,0 kg                        
2022 - 12 1.16  6.17 
2019 - 9 2:08.66 
   Persson, Stina -10
                                       
    500 m 60 m häck Höjd Kula Boll                
år - ålder   68,6 cm   2,0 kg 150 gr                
2022 - 12 14.58  1.04  5.44 
2019 - 9 2:19.69  9.60 
»  Sahlqvist, Ellen -10
                                       
    60 m 100 m häck                            
år - ålder   76,2 cm                            
2022 - 12 14.40 
2019 - 9 10.07 
   Strömö, Hedda -10
                                       
    60 m häck Kula Boll                        
år - ålder 68,6 cm 2,0 kg 150 gr                        
2022 - 12 11.39  6.68 
2019 - 9 13.10 
   Wisell, My -10
                                       
    500 m 60 m häck Höjd Kula Boll                
år - ålder   68,6 cm   2,0 kg 150 gr                
2022 - 12 13.56  1.16  6.17 
2019 - 9 2:01.83  16.39 
 K45 - Kvinnor veteran 45 år
   Attersand, Kristina -75
                                       
    10 km Diskus                            
år - ålder gatulopp 1,0 kg                            
2022 - 47 1:03.51 
2021 - 46 1:04.23 
2016 - 41 52.15                                 
2015 - 40 52.21 
2008 - 33 20.58 
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics