HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor Rapportdatum: 2018-10-02
För personer med resultat under flera år inklusive 1985 Resultatdatum: 1985-03-24
Inne för 1985
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 KS - Kvinnor seniorer
   Lignercrona, Berit -62
                                       
    60 m                                
år - ålder                                  
1985 - 23 7.64 [1]
1984 - 22 7.81 [2]
1983 - 21 8.05 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för KS
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Rinaldo, Annica -54
                                       
    400 m 800 m                            
år - ålder                                
1985 - 31 65.28 [1,2] 2:16.47 
1984 - 30 2:16.34 
1983 - 29 2:21.66 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för KS
[2] - Mellantid
 K22 - Kvinnor 22 år
   Andersson, Ann-Charlotte -63
                                       
    60 m 200 m 800 m                        
år - ålder                              
1985 - 22 8.40  26.91 
1984 - 21 8.49  2:18.63 
   Helge, Anette -63
                                       
    60 m 200 m 40 m häck 60 m häck Höjd Längd Kula 4-kamp    
år - ålder     84 cm 84 cm     4,0 kg  [5]    
1985 - 22 8.22  26.58 [1] 9.28 
1984 - 21 8.07  8.96 [1,2]
1983 - 20             9.09 [3]                    
1982 - 19 9.17 [1] 1.63 [1] 5.20 [1]
1981 - 18 8.45  9.09 [1,4] 1.59  5.31 
1980 - 17         6.4m 9.49  1.61 [1] 5.22  7.04 [3] 3 888     
1979 - 16 8.3m 1.50  5.12 [1]
1978 - 15 4.61  5.79 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
   Söderbäck, Katarina -65
                                       
    60 m 200 m                            
år - ålder                                
1985 - 20 9.14  30.61 
1984 - 19 8.98 [1]
1979 - 14 8.1m [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Vänje, Annika -63
                                       
    60 m 200 m 800 m                        
år - ålder                              
1985 - 22 8.36  27.40 
1984 - 21 8.58  2:35.38 
 F18 - Flickor 18 år
   Broberg, Camilla -67
                                       
    60 m 200 m Längd                        
år - ålder                              
1985 - 18 28.97  4.30 
1983 - 16 8.58 
1982 - 15 8.60 
»  Kapell, Petra -67
                                       
    60 m 800 m Höjd Längd                    
år - ålder       zon                    
1985 - 18 8.60 
1981 - 14 2:41.5m [1] 1.35 [1] 4.77 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Larsson, Christina -67
                                       
    60 m 200 m Längd                        
år - ålder                              
1985 - 18 8.20  27.55 [1] 4.67 
1984 - 17 8.25 [1] 4.86 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F17 - Flickor 17 år
   Båveryd, Sofia -68
                                       
    800 m                                
år - ålder                                  
1985 - 17 1:08.54 [1]
1984 - 16 2:44.80 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Carlsson, Åsa -68
                                       
    60 m 800 m Höjd Kula                    
år - ålder       4,0 kg                    
1985 - 17 4:00.35 
1984 - 16 8.92  1.40  7.02 
   Modin, Anneli -68
                                       
    200 m Kula Kula                        
år - ålder   4,0 kg 3,0 kg                        
1985 - 17 28.89 [1] 8.09 [1]
1982 - 14 7.86 
1981 - 13 8.91 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Mörner, Caroline -68
                                       
    60 m 800 m Längd Kula                    
år - ålder     zon 4,0 kg                    
1985 - 17 8.73  7.00 
1984 - 16 7.03 [1] 7.92 
1983 - 15 8.2m [1] 2:38.64                             
1982 - 14 4.46 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Sipilä, Carina -68
                                       
    60 m Höjd Längd Kula                    
år - ålder       4,0 kg                    
1985 - 17 7.96 
1984 - 16 9.04  1.45  4.85 
 F15 - Flickor 15 år
   Hirsch, Katarina -70
                                       
    60 m 200 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Längd Kula Kula
år - ålder       76,2 cm     zon 4,0 kg 3,0 kg
1985 - 15 8.76  28.61 [2] 9.54 [2] 1.58  4.68  8.29 [2]
1984 - 14 8.54  9.80 [2] 1.55 [2] 4.82 [2] 4.67  8.58  7.82 
1983 - 13                 1.47 [2]     4.67 [2]        
1982 - 12 8.89 [1] 2:45.2m [1,3] 1.40 [2] 4.32 [1]
1980 - 10 4.32 [2]
                                       
fortsättning 4-kamp                                
år - ålder  [4]                                
1984 - 14 0 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Utom tävlan
[4] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
   Neamié, Therése -70
                                       
    60 m 200 m Höjd Längd Längd                
år - ålder         zon                
1985 - 15 8.75  29.24  4.36 
1984 - 14 8.71  1.25  3.97 
   Nilsson, Susanne -70
                                       
    Höjd Längd Längd Kula Kula 4-kamp            
år - ålder     zon 4,0 kg 2,0 kg  [2]            
1985 - 15 4.20  7.39 
1984 - 14 1.39  4.39  4.39  7.94  0 
1982 - 12 7.59 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
 F14 - Flickor 14 år
   Almqvist, Eva -71
                                       
    60 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Kula            
år - ålder     76,2 cm   zon 3,0 kg            
1985 - 14 8.99 
1984 - 13 2:38.83 [1] 11.38  1.40  4.09  6.74 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Hall, Stephanie -71
                                       
    60 m Längd Längd Kula                    
år - ålder     zon 3,0 kg                    
1985 - 14 9.38  4.13  3.99 
1984 - 13 4.00  6.58 
   Hernvall, Anna-Lena -71
                                       
    60 m häck Längd Längd                        
år - ålder 76,2 cm   zon                        
1985 - 14 10.17  4.48  4.79 
1984 - 13 3.93 
   Jalamo, Tanja -71
                                       
    60 m Längd Längd                        
år - ålder     zon                        
1985 - 14 8.79  4.30  3.62 
1983 - 12 8.88 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Kollberg, Susanna -71
                                       
    60 m 600 m 800 m Längd                    
år - ålder                            
1985 - 14 9.24  1:56.3m 2:31.3m 3.58 
1984 - 13 2:41.51 
1982 - 11 2:53.8m
   Lilliehöök, Sara -71
                                       
    60 m 800 m Höjd Längd Längd Kula 4-kamp        
år - ålder         zon 3,0 kg  [1]        
1985 - 14 8.71  1.40  4.43  7.29 
1984 - 13 8.98  2:50.51  1.25  3.79  0 
Not
[1] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
   Lindoff, Ellinor -71
                                       
    60 m 200 m 600 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Längd Kula
år - ålder         76,2 cm     zon 4,0 kg
1985 - 14 9.37  28.82 [1] 1:53.2m [1] 2:26.77 [1] 10.73  1.53  4.48  4.51 
1984 - 13 2:39.95  1.46  4.00  3.81  6.12 
1983 - 12             2:43.3m [1]                    
1982 - 11 2:53.7m
1981 - 10 2:52.8m 1.10 [1]
                                       
fortsättning Kula 4-kamp                            
år - ålder 3,0 kg  [2]                            
1985 - 14 7.40 
1984 - 13 7.25  0 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
   Lööw, Carina -71
                                       
    60 m Längd Längd                        
år - ålder     zon                        
1985 - 14 8.94  4.30  4.34 
1984 - 13 8.90  4.01 
   Möller, Helena -71
                                       
    60 m Höjd Längd Längd Kula Kula            
år - ålder       zon 3,0 kg 2,0 kg            
1985 - 14 8.69  1.35  4.15  8.99 
1984 - 13 8.84  3.90  8.84 
1983 - 12 8.18 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Nilsson, Pia -71
                                       
    60 m Kula                            
år - ålder   3,0 kg                            
1985 - 14 9.42  6.23 
1984 - 13 9.60  6.86 
   Sjöstrand, Inger -71
                                       
    Höjd Längd Kula                        
år - ålder   zon 3,0 kg                        
1985 - 14 1.32  3.91  6.32 
1984 - 13 3.54 
   Westerberg, Malin -71
                                       
    60 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Längd Kula        
år - ålder     76,2 cm     zon 3,0 kg        
1985 - 14 10.21  1.32  4.53  4.70  6.93 
1984 - 13 9.16  2:41.80 
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics