HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor Rapportdatum: 2018-10-02
För personer med resultat under flera år inklusive 1984 Resultatdatum: 1984-03-24
Inne för 1984
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 KS - Kvinnor seniorer
   Hagberg, Susanne -60
                                       
    1 500 m 3 000 m                            
år - ålder                                
1984 - 24 5:03.3m 10:49.69 [3]
1981 - 21 4:46.2m [1,2]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[3] - Fortsatt klubbrekord för KS
   Rinaldo, Annica -54
                                       
    800 m                                
år - ålder                                  
1984 - 30 2:16.34 
1983 - 29 2:21.66 
 K22 - Kvinnor 22 år
   Helge, Anette -63
                                       
    60 m 40 m häck 60 m häck Höjd Längd Kula 4-kamp        
år - ålder   84 cm 84 cm     4,0 kg  [5]        
1984 - 21 8.07  8.96 [1,2]
1983 - 20 9.09 [3]
1982 - 19         9.17 [1] 1.63 [1] 5.20 [1]                
1981 - 18 8.45  9.09 [1,4] 1.59  5.31 
1980 - 17 6.4m 9.49  1.61 [1] 5.22  7.04 [1] 3 888 
1979 - 16 8.3m         1.50  5.12 [1]                
1978 - 15 4.61  5.79 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
   Lignercrona, Berit -62
                                       
    60 m                                
år - ålder                                  
1984 - 22 7.81 [1]
1983 - 21 8.05 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F19 - Flickor 19 år
   Söderbäck, Katarina -65
                                       
    60 m                                
år - ålder                                  
1984 - 19 8.98 [1]
1979 - 14 8.1m [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F18 - Flickor 18 år
   Wagner, Ewa -66
                                       
    800 m 1 000 m Kula                        
år - ålder     4,0 kg                        
1984 - 18 6.47 
1983 - 17 3:36.54 [2]
1982 - 16 2:46.7m [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F16 - Flickor 16 år
   Mörner, Caroline -68
                                       
    60 m 800 m Längd Kula                    
år - ålder     zon 4,0 kg                    
1984 - 16 7.03 [1] 7.92 
1983 - 15 8.2m [1] 2:38.64 
1982 - 14 4.46 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F14 - Flickor 14 år
   Hirsch, Katarina -70
                                       
    60 m 800 m 60 m häck Höjd Längd Längd Kula Kula 4-kamp
år - ålder     76,2 cm     zon 4,0 kg 3,0 kg  [4]
1984 - 14 8.54  9.80  1.55 [3] 4.82 [3] 4.67  8.58  7.82  0 
1983 - 13 1.47 [3] 4.67 [3]
1982 - 12 8.89 [1] 2:45.2m [1,2]     1.40 [3]     4.32 [1]            
1980 - 10 4.32 [3]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Utom tävlan
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[4] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
   Nilsson, Susanne -70
                                       
    Höjd Längd Längd Kula Kula 4-kamp            
år - ålder     zon 4,0 kg 2,0 kg  [2]            
1984 - 14 1.39  4.39  4.39  7.94  0 
1982 - 12 7.59 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
 F13 - Flickor 13 år
   Kollberg, Susanna -71
                                       
    800 m                                
år - ålder                                  
1984 - 13 2:41.51 
1982 - 11 2:53.8m
   Lindoff, Ellinor -71
                                       
    800 m Höjd Längd Längd Kula Kula 4-kamp        
år - ålder       zon 4,0 kg 3,0 kg  [2]        
1984 - 13 2:39.95  1.46  4.00  3.81  6.12  7.25  0 
1983 - 12 2:43.3m [1]
1982 - 11 2:53.7m                                
1981 - 10 2:52.8m 1.10 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
   Möller, Helena -71
                                       
    60 m Längd Kula Kula                    
år - ålder   zon 3,0 kg 2,0 kg                    
1984 - 13 8.84  3.90  8.84 
1983 - 12 8.18 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Olofsson, Ulrika -71
                                       
    60 m 60 m häck Höjd Längd Längd Kula 4-kamp        
år - ålder   76,2 cm     zon 4,0 kg  [2]        
1984 - 13 8.83  10.50  1.31  4.42 [1] 4.61  6.69  0 
1983 - 12 4.40 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  40 m häck (84 cm)  |  Höjd  |  Kula (4,0 kg)  |  Längd  |
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics