HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Kvinnor Rapportdatum: 2019-03-11
För personer med resultat under flera år inklusive 1982 Resultatdatum: 1982-11-13
Ute för 1982
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 KS - Kvinnor seniorer
   Dieng, Sussi -58
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m                
år - ålder                          
1982 - 24 2:17.3m 4:38.30  10:16.61 
1981 - 23 62.27  2:14.90  2:54.2m 4:31.98 [2] 10:22.2m
1980 - 22     2:17.7m [1]     4:32.81 [3,4]                    
1978 - 20 4:40.0m [1,4] 10:05.93 [3,5]
1977 - 19 2:18.34 [1] 4:44.8m [3] 10:18.8m [3,4]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för KS
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - Fortsatt klubbrekord även för KS
   Haglund, Lisa -58
                                       
    400 m 800 m 1 500 m 3 000 m Längd                
år - ålder                          
1982 - 24 2:42.81 
1981 - 23 69.50  2:34.03  5:14.89  11:56.99  3.60 
   Hjelm-Lundin, Elisabeth -55
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 80 m häck 100 m häck 400 m häck Höjd Längd
år - ålder         76,2 cm 84 cm 76,2 cm    
1979 - 24 27.0m 2:24.7m 15.6m 65.56  1.70 [3] 5.36 
1978 - 23 2:26.33  15.57  64.76  1.58  5.40 
1977 - 22 12.88 [1]     60.7m [1] 2:27.1m [1]     15.45      1.68 [2,4] 5.53 [2]
1976 - 21 15.1m [2] 1.65 [1,4] 5.23 [1]
1975 - 20 1.61 [1,4]
1970 - 15                     14.8m     1.55 [1,4]    
1969 - 14 14.6m [1] 1.54 [2,4]
1968 - 13 14.8m
                                       
fortsättning Längd Kula Kula Diskus Diskus Spjut Spjut 7-kamp 5-kamp
år - ålder zon 4,0 kg 3,0 kg 1,0 kg 0,6 kg 600 gr, f 1999 400 gr  [5]  [6]
1982 - 27 25.88  31.22 
1979 - 24 11.47  39.56 [3] 5 115 [3] 3 769 [3,7,8]
1978 - 23     11.47 [3]     31.34 [3]     36.88          3 608 [4]
1977 - 22 11.06 [2,4] 29.58 [2,4] 3 564 [2,4]
1976 - 21 10.28 [1]
1975 - 20     9.71 [1]     29.46 [1,4]     38.40 [2,4]            
1974 - 19 9.35 [1] 27.32 [1]
1973 - 18 9.06 [1]
1971 - 16             25.96 [2]     30.62 [2]            
1970 - 15 8.81  24.68 [2] 30.90 [2,4]
1969 - 14 4.60 [1] 9.60 [1] 24.42 [2] 29.21  29.21 [2]
1968 - 13 4.21 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Fortsatt klubbrekord för KS
[4] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[5] - |  100 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  200 m  |  Längd  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  800 m  |
[6] - |  100 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Längd  |  800 m  |
[7] - Endast DM
[8] - Medelvinden för mångkampen är över +2 m/s.
   Plüss, Caroline -59
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 300 m häck 400 m häck            
år - ålder         76,2 cm 76,2 cm            
1982 - 23 12.46  25.35  54.77 [2] 2:12.42 [2]
1981 - 22 26.20  57.05  2:16.3m [1] 61.22 [1,4]
1980 - 21                     61.41 [3,5]            
1979 - 20 12.67 [1] 25.46 [1] 56.26 [1] 2:18.19 [3] 63.49 [3,5]
1978 - 19 25.83 [1] 57.50 
1977 - 18         58.2m [1]                        
1976 - 17 47.0m [3]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord för KS
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[4] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[5] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
   Winter, Anna -59
                                       
    200 m 400 m 800 m                        
år - ålder                              
1982 - 23 61.59 
1981 - 22 27.52  58.97  2:18.8m
1979 - 20     60.86                             
1978 - 19 60.59 
 K22 - Kvinnor 22 år
   Samuelsson, Gunilla -61
                                       
    Kula Diskus Spjut Spjut                    
år - ålder 4,0 kg 1,0 kg 600 gr 600 gr, f 1999                    
1982 - 21 9.96 
1981 - 20 10.51  24.64  25.04  26.08 
1980 - 19 10.19 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F19 - Flickor 19 år
   Helge, Anette -63
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 100 m häck 100 m häck 300 m häck 400 m häck Höjd
år - ålder         84 cm 76,2 cm 76,2 cm 76,2 cm  
1982 - 19 13.14 [1] 26.72  59.19  14.63 [1,2] 61.57 [1]
1981 - 18 13.23  27.20  60.98  14.91 [1,3] 45.72  63.45  1.61 [1]
1980 - 17     26.77  60.56  2:23.9m 15.03 [1,3] 14.82  44.45  63.80  1.63 [1]
1979 - 16 15.1m 15.03 [1]
1978 - 15 2:55.30  17.10  1.46 
                                       
fortsättning Längd Kula Spjut 7-kamp 5-kamp                
år - ålder   4,0 kg 600 gr, f 1999  [5]  [6]                
1982 - 19 5.28 [1]
1981 - 18 5.14 
1980 - 17 5.44  7.47  18.40  4 446 [1]                    
1978 - 15 3.96  6.00 [4] 2 132 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för KS
[3] - Klubbrekord för KS vid tiden för resultatet
[4] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[5] - |  100 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  200 m  |  Längd  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  800 m  |
[6] - |  100 m häck (76,2 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Längd  |  800 m  |
 F18 - Flickor 18 år
   Fredriksén, Ann -64
                                       
    Kula Spjut                            
år - ålder 4,0 kg 600 gr, f 1999                            
1982 - 18 31.94 [1]
1981 - 17 8.01  30.40 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Kiili, Eerika -64
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 100 m häck 300 m häck Höjd Kula Diskus
år - ålder         84 cm 76,2 cm   4,0 kg 1,0 kg
1982 - 18 27.68  63.29  17.42 
1981 - 17 13.39  27.62  62.55  47.65  7.70  19.14 
1980 - 16 3:03.5m 1.25  7.22 
                                       
fortsättning Spjut 7-kamp                            
år - ålder 600 gr, f 1999  [1]                            
1981 - 17 22.84 
1980 - 16 18.01  2 762 [2,3]
Not
[1] - |  100 m häck (84 cm)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  200 m  |  Längd  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  800 m  |
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Södergren, Janina -64
                                       
    100 m 200 m Höjd Längd                    
år - ålder                            
1982 - 18 13.90  27.91  1.45  4.57 
1981 - 17 30.06  1.40  4.72 
 F17 - Flickor 17 år
   Dowlut, Doreen -65
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m                    
år - ålder                            
1982 - 17 14.01  28.54  63.80  2:33.59 
1981 - 16 14.65  73.10  2:52.0m
   Söderbäck, Katarina -65
                                       
    100 m 400 m                            
år - ålder                                
1982 - 17 68.80 
1979 - 14 14.1m
1978 - 13 14.1m
 F16 - Flickor 16 år
   Eriksson, Anette -66
                                       
    800 m 1 500 m Höjd                        
år - ålder                              
1982 - 16 2:41.16  1.25 
1979 - 13 3:00.5m
1978 - 12     6:08.36                             
1977 - 11 2:58.6m [1]
1976 - 10 2:59.6m [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Nilsson, Monica -66
                                       
    800 m 100 m häck                            
år - ålder   76,2 cm                            
1982 - 16 18.62 
1981 - 15 2:44.80 
   Sköndal, Jeanette -66
                                       
    200 m 800 m Längd Kula Spjut                
år - ålder       4,0 kg 600 gr, f 1999                
1982 - 16 2:38.69  3.93  13.72 
1981 - 15 30.56  2:30.91  6.64 [1] 16.00 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Wagner, Ewa -66
                                       
    100 m 400 m 800 m Kula Spjut                
år - ålder       4,0 kg 600 gr, f 1999                
1982 - 16 15.20  2:35.7m 14.56 
1981 - 15 70.04  2:43.36  6.53 
 F15 - Flickor 15 år
   Broberg, Camilla -67
                                       
    100 m 200 m Höjd Längd Kula Spjut            
år - ålder         3,0 kg 600 gr, f 1999            
1982 - 15 13.74  28.05  4.46 
1981 - 14 14.23  1.20  5.88  14.72 
»  Kapell, Petra -67
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 100 m häck 300 m häck Höjd Spjut    
år - ålder         76,2 cm 76,2 cm   400 gr    
1982 - 15 14.48  29.71  18.54  54.08 [1] 1.30 
1981 - 14 14.22  68.96  2:38.98  1.48 
1979 - 12 9.78 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Kollbrink, Ann -67
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 100 m häck                
år - ålder         76,2 cm                
1982 - 15 30.77  2:43.87  18.31 
1981 - 14 15.51  71.32  2:49.34 
 F14 - Flickor 14 år
   Carlsson, Åsa -68
                                       
    80 m 100 m 800 m Höjd Kula Boll            
år - ålder         3,0 kg 150 gr            
1982 - 14 11.57 [1] 2:50.7m 1.30  7.29  20.20 
1981 - 13 14.77 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Modin, Anneli -68
                                       
    100 m 80 m häck Kula Spjut                    
år - ålder   76,2 cm 3,0 kg 600 gr, f 1999                    
1982 - 14 7.05 
1981 - 13 14.20  14.89 [1] 7.75  15.78 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Wennersten, Anna Karin -68
                                       
    800 m Höjd Kula                        
år - ålder     3,0 kg                        
1982 - 14 7.16 
1981 - 13 2:51.3m 1.15  4.88 
 F12 - Flickor 12 år
   Hasselberg, Inger -70
                                       
    60 m 800 m 60 m häck Kula Kula Boll            
år - ålder     76,2 cm 3,0 kg 2,0 kg 150 gr            
1982 - 12 9.14  2:46.62  12.60  6.16  7.25  25.47 
1981 - 11 4.35 
   Hirsch, Katarina -70
                                       
    60 m 800 m 60 m häck Höjd Kula Kula Boll 5-kamp    
år - ålder     76,2 cm   3,0 kg 2,0 kg 150 gr  [3]    
1982 - 12 8.94 [1] 2:49.1m 12.54  1.46 [2] 7.11  8.26  28.51  0 [2,4]
1981 - 11 5.00 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  60 m  |  Höjd  |  Kula (2,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Kapell, Anna Maria -70
                                       
    60 m 100 m 800 m Höjd Kula                
år - ålder         2,0 kg                
1982 - 12 9.93  1.19  5.90 
1981 - 11 15.66  3:27.54  4.14 
   Nilsson, Susanne -70
                                       
    60 m 100 m 800 m 60 m häck Höjd Kula Kula Boll    
år - ålder       76,2 cm   3,0 kg 2,0 kg 150 gr    
1982 - 12 9.21  12.51 [1] 1.28  7.88  8.35 [2] 26.42 
1981 - 11 16.51  3:12.08  5.00 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 F11 - Flickor 11 år
   Hall, Stephanie -71
                                       
    100 m 800 m Höjd Kula Boll                
år - ålder       2,0 kg 150 gr                
1982 - 11 1.10  5.64  25.83 
1981 - 10 15.97  3:10.03  4.61 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Kollberg, Susanna -71
                                       
    60 m 800 m Höjd Kula                    
år - ålder       2,0 kg                    
1982 - 11 10.18  2:47.9m 1.10  4.26 
1981 - 10 2:57.0m
   Lindoff, Ellinor -71
                                       
    60 m 100 m 800 m 1 500 m 3 000 m Höjd Kula Kula Spjut
år - ålder             3,0 kg 2,0 kg 400 gr
1982 - 11 10.23  2:35.12 [1] 12:13.75  1.25 [1] 4.64  6.20  16.38 [1]
1981 - 10 17.15  2:51.0m [1] 5:33.6m 1.10 [1] 4.30 
1980 - 9 2:53.86 [2]
                                       
fortsättning Boll 5-kamp                            
år - ålder 150 gr  [3]                            
1982 - 11 23.30  0 [1,4]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  60 m  |  Höjd  |  Kula (2,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Olofsson, Ulrika -71
                                       
    60 m 100 m 60 m häck Höjd Kula Kula Boll        
år - ålder     76,2 cm   3,0 kg 2,0 kg 150 gr        
1982 - 11 9.15 [1] 13.04 [1] 1.20  5.77  6.76 [1] 15.94 
1981 - 10 16.44  4.44 [2]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics