HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
ÅRSBÄSTASTATISTIK Män Rapportdatum: 2019-01-21
Inne för 1981 Resultatdatum: 1981-04-04
Förklaringar
Färgad och fetstil = klubbrekord för klassen
       
 60 m
resultat     namn klass datum   tävling
9.33  [1] » Danelius, Johan -68 P13 1981-02-08 » Festis-spelen, Lugnet, Falun
Not
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P13
               
 2 x 40 m
resultat     namn klass datum   tävling
11.79  Wennberg, Stefan -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
Manuell tidtagning
11.9m Nordgren, Joakim -68 P13 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
12.4m Holm, Cyril -68 P13 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
13.0m     Knapp, Mikael -69 P12 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
13.0m Danielsson, Torkel -69 P12 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
14.2m Wallén, Mattias -72 P10 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
               
 800 m
resultat     namn klass datum   tävling
1:59.07  [1] » Wallin, Örjan -51 MS 1981-01-10 » Falu Hus spelen, Lugnet, Falun
2:07.57  [2,3] Forss, Michael -62 P19 1981-01-10 » Falu Hus spelen, Lugnet, Falun
Not
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för MS
[2] - 2:a plats på 10-bästalista för P19
[3] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS)
               
 1 000 m
resultat     namn klass datum   tävling
2:57.9m [1] Wallén, Johan -67 P14 1981-04-04 » Distriktsfinal IP dag 4, Scaniarinken, Södertälje
3:37.5m [2] Bivstedt, Niklas -71 P10 1981-04-04 » Distriktsfinal IP dag 4, Scaniarinken, Södertälje
Not
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för seniorer (MS)
[2] - 10:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS)
               
 1 500 m
resultat     namn klass datum   tävling
3:51.6m » Wärngård, Gunnar -57 MS 1981-01-23 » Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg
4:14.9m [1] Litzén, Bo -64 P17 1981-02-05 » IP-tävling, Scaniarinken, Södertälje
Not
[1] - 4:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS)
               
 3 000 m
resultat     namn klass datum   tävling
8:06.0m » Wallin, Örjan -51 MS 1981-01-25 » Scandinavium open, Scandinavium, Göteborg
               
 60 m häck (84 cm)
resultat     namn klass datum   tävling
10.72  Wallén, Johan -67 P14 1981-02-08 » Festis-spelen, Lugnet, Falun
11.71  Qvist, Roland -68 P13 1981-02-08 » Festis-spelen, Lugnet, Falun
Manuell tidtagning
10.3m Wallén, Johan -67 P14 1981-03-14 » Distriktsfinal IP dag 2 o 3, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm
               
 2 x 40 m häck (84 cm)
resultat     namn klass datum   tävling
Manuell tidtagning
13.7m Wallén, Johan -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
13.8m Matz, Göran -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
15.8m Qvist, Roland -68 P13 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
               
 Höjd
resultat     namn klass datum   tävling
1.85  Engblom, Lars -59 M22 1981-01-10 » Falu Hus spelen, Lugnet, Falun
1.69  [1,2] Holm, Thomas -67 P14 1981-03-15 » Distriktsfinal IP dag 2 o 3, Hallonbergen + Djurgårdshallen, Stockholm
1.66  [3,4]   Matz, Göran -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
1.45  [5] » Karlsson, Pontus -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
1.40  [6] Wallén, Johan -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
1.25  [7]   Kollberg, Jonas -69 P12 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
1.15  [8] Wallén, Peter -69 P12 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
1.15  Krägh, David -70 P11 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
Not
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P14
[2] - 7:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS)
[3] - 3:e plats på 10-bästalista för P14
[4] - 8:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS)
[5] - 7:e plats på 10-bästalista för P14
[6] - 9:e plats på 10-bästalista för P14
[7] - 3:e plats på 10-bästalista för P12
[8] - 5:e plats på 10-bästalista för P12
               
 Längd (zon)
resultat     namn klass datum   tävling
5.30  Qvist, Roland -68 P13 1981-02-08 » Festis-spelen, Lugnet, Falun
4.94  [1] Nordgren, Joakim -68 P13 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
4.90  [2]   Wennberg, Stefan -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
3.81  [3] Knapp, Mikael -69 P12 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
3.24  [4] Holm, Niklas -71 P10 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
3.08  [5] Danielsson, Erik -71 P10 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
Not
[1] - 3:e plats på 10-bästalista för P13
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P14
[3] - 6:e plats på 10-bästalista för P12
[4] - 2:a plats på 10-bästalista för P10
[5] - 3:e plats på 10-bästalista för P10
               
 Tresteg
resultat     namn klass datum   tävling
13.04  [1,2] Myrberg, Richard -60 M22 1981-01-10 » Falu Hus spelen, Lugnet, Falun
Not
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för M22
[2] - 5:e plats på 10-bästalista för seniorer (MS)
               
 Kula (4,0 kg)
resultat     namn klass datum   tävling
8.09  [1] Bergnäs, Fredrik -67 P14 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
7.94  [2] Englund, Johan -68 P13 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
7.46  [3] Larsson, Björn -68 P13 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
Not
[1] - 7:e plats på 10-bästalista för P14
[2] - 3:e plats på 10-bästalista för P13
[3] - 4:e plats på 10-bästalista för P13
               
 Kula (3,0 kg)
resultat     namn klass datum   tävling
7.15  Danielsson, Torkel -69 P12 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
5.87  [1] Hamberg, Kenneth -69 P12 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
5.64  [2] Krägh, David -70 P11 1981-03-21 » 4-H match, Djurgårdshallen, Stockholm
Not
[1] - 2:a plats på 10-bästalista för P12
[2] - 4:e plats på 10-bästalista för P11
               
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics