HAMMARBY FRIIDROTT Statistik
SÄSONGSBÄSTAHISTORIK Män Rapportdatum: 2019-11-18
För personer med resultat under flera år inklusive 1980 Resultatdatum: 1981-01-01
Ute för 1980
Förklaringar            
Färgad = klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
Färgad och fetmarkerad = kvarstår som klubbrekord för åldersklassen
 MS - Män seniorer
   Abrahmsén, Lars -57
                                       
    400 m 800 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 10 000 m 3 000 m h    
år - ålder               91,4 cm    
1980 - 23 53.35  1:53.75  3:48.8m 4:10.81  8:44.13 [1] 14:30.5m 29:37.41 [2] 8:56.9m
1979 - 22 1:56.9m 3:53.7m 4:21.2m 8:47.83 [1] 14:37.70  9:07.42 
1978 - 21     2:01.3m 3:57.47      9:03.05 [1] 14:55.83      9:23.1m    
1977 - 20 4:13.4m 15:26.5m
Not
[1] - Mellantid
[2] - Fortsatt klubbrekord för MS
   Andersson, Lars Y -48
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 1 500 m 3 000 m h 110 m häck 110 m häck 110 m häck
år - ålder           91,4 cm 106,7 cm 100 cm 91,4 cm
1980 - 32 12.51  55.00  5:01.7m 16.65 
1979 - 31 12.39  24.87  2:12.77  4:45.5m 12:03.1m 16.47 
1978 - 30 12.31      52.94  2:09.6m 4:46.90      16.61         
1977 - 29 4:48.4m 16.23 
1970 - 22 15.7m [1,2]
1968 - 20                         15.8m [3]        
1967 - 19 15.8m [1,4] 15.8m
1966 - 18 15.8m [1]
1965 - 17 16.2m 16.2m
                                       
fortsättning 400 m häck Höjd Stav Längd Tresteg Kula Diskus Spjut 10-kamp
år - ålder 91,4 cm         7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986  [5]
1980 - 32 1.75  3.10  6.19  10.23  32.32  46.72  5 439 
1979 - 31 1.75  3.20  6.25  12.18  10.38  29.72  46.86  5 349 
1978 - 30 58.64  1.80  3.20  6.24      10.66  30.72  49.14  5 841 [6]
1977 - 29 60.13  1.81  3.25  6.37  9.74  30.54  45.38  5 605 
1972 - 24 3.35  5 694 
1963 - 15 5.42 [1]
                                       
fortsättning 5-kamp                                
år - ålder  [7]                                
1980 - 32 2 718 
1979 - 31 2 790 
1978 - 30 2 635 [6]                                
1977 - 29 2 073 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för MS
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[4] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
[5] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[6] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
[7] - |  Längd  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  200 m  |  Diskus (2,0 kg)  |  1 500 m  |
»  Berg, Torbjörn -51
                                       
    300 m 1 500 m Höjd Stav Längd Kula Diskus Spjut 10-kamp
år - ålder           7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986  [2]
1980 - 29 5:59.5m 1.62  3.10  11.63  44.01  47.28  3 407 [3]
1979 - 28 44.19  5:41.1m 1.60  2.50  6.29  11.58  43.44  52.64  3 973 
1978 - 27                     12.34  42.28         
1977 - 26 12.18  43.10  44.90 [1]
Not
[1] - u.t.
[2] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
»  Berggren, Willy -48
                                       
    800 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 10 000 m Maraton        
år - ålder                      
1980 - 32 2:03.0m 4:07.2m 15:43.52 
1979 - 31 2:03.0m 4:10.72  9:12.9m 15:48.35 
1978 - 30 2:04.6m 4:16.0m     8:59.1m 15:35.20  32:43.4m 2:27.06 [1]        
1977 - 29 2:06.2m 4:20.1m 4:38.8m 9:09.0m 16:48.09  34:14.1m
1976 - 28 2:39.36 [2]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för MS
[2] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
   Bergvall, Lars Georg -55
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 10 000 m ½ maraton Maraton
år - ålder                  
1980 - 25 1:59.52  2:40.9m 4:00.3m 4:31.1m 8:24.6m 14:50.39  31:17.76 
1979 - 24 2:01.3m 2:40.7m 4:02.9m 8:49.07 [1] 14:51.79  1:15.12 [4]
1978 - 23 2:02.8m                 15:05.2m 31:23.89         
1977 - 22 2:11.7m 4:02.0m 14:58.8m [2] 2:30.02 
1976 - 21 30:54.4m [2,3]
Not
[1] - Mellantid
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
[4] - Fortsatt klubbrekord för MS
   Björkman, Thomas -55
                                       
    400 m 800 m 1 000 m                        
år - ålder                              
1980 - 25 2:04.82 
1979 - 24 53.08  2:04.64 
1978 - 23 54.28  2:07.54  2:49.9m                        
1977 - 22 2:05.52 
   Brodén, Lasse -57
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 1 500 m Höjd Kula Diskus Spjut
år - ålder             7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986
1980 - 23 12.07  52.76  2:06.5m 4:34.8m 1.62  10.00  30.67 
1979 - 22 12.33  24.47  53.01  10.13 
1978 - 21     25.01  53.98          1.50  9.66  29.30  24.38 
1977 - 20 24.33  51.75 [1] 1:59.51 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Dickman, Ola -55
                                       
    400 m 800 m 1 500 m 3 000 m 3 000 m h Höjd Stav Kula Diskus
år - ålder         91,4 cm     7,26 kg 2,0 kg
1980 - 25 56.91  2:02.57  4:18.05  1.44  2.77  8.33  19.98 
1979 - 24 2:01.85  4:21.0m 1.45  2.90  8.33  21.58 
1978 - 23     2:04.6m 4:39.8m         1.50  2.20  8.62  21.12 
1977 - 22 2:02.0m 4:11.8m 9:21.9m 10:28.7m
                                       
fortsättning Spjut 10-kamp                            
år - ålder 800 gr, f 1986  [1]                            
1980 - 25 30.17  3 008 [2]
1979 - 24 31.12  3 247 [2]
1978 - 23 32.40  2 710 [2]
Not
[1] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Eneroth, Stefan -55
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m Kula Diskus Spjut        
år - ålder         7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986        
1980 - 25 55.15  2:04.7m 2:46.6m
1979 - 24 2:09.37 
1978 - 23 56.01  2:04.86          7.31  17.20  20.04         
1977 - 22 2:00.7m 2:44.5m 4:14.24 
   Fagerlund, Mikael -55
                                       
    400 m 800 m 1 500 m 3 000 m Höjd Stav Längd Kula Diskus
år - ålder               7,26 kg 2,0 kg
1980 - 25 51.47  1:55.77  4:11.29  9:12.3m 1.44  2.63  5.26  7.54  20.80 
1979 - 24 1:56.5m
                                       
fortsättning Spjut 10-kamp                            
år - ålder 800 gr, f 1986  [1]                            
1980 - 25 38.94  3 994 [2]
Not
[1] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Fröderberg, Roland -47
                                       
    Längd                                
år - ålder                                  
1980 - 33 5.95 
1978 - 31 6.53 
1975 - 28 7.14 
   Halila, Chokri -56
                                       
    400 m Längd Tresteg                        
år - ålder                              
1980 - 24 6.49  14.53 
1979 - 23 53.69  6.39  14.35 
   Hedenström, Lars -56
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m Höjd Kula Spjut    
år - ålder             7,26 kg 800 gr, f 1986    
1980 - 24 56.27  2:00.10  2:38.98  9:25.0m
1978 - 22 2:03.6m 4:12.57  1.45  8.27  17.70 
1977 - 21 2:01.42  4:07.6m
   Högström, Bjarne -57
                                       
    400 m 800 m                            
år - ålder                                
1980 - 23 54.61  2:04.68 
1979 - 22 54.39  2:03.76 
   Jacobsson, Björn -56
                                       
    200 m Kula                            
år - ålder   6,25 kg                            
1980 - 24 9.42 
1973 - 17 23.6m [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Lundgren, Bengt -53
                                       
    800 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 10 000 m 10 km 3 000 m h    
år - ålder             gatulopp 91,4 cm    
1980 - 27 1:56.33  3:51.3m 8:44.51 [1] 14:34.7m 30:34.57  8:45.35 [2]
1979 - 26 1:56.1m 3:55.8m 4:19.6m 8:34.19 [1] 14:31.96  30:42.90  33.09  8:57.13 
Not
[1] - Mellantid
[2] - Fortsatt klubbrekord för MS
   Lundqvist, Peter -57
                                       
    100 m 200 m                            
år - ålder                                
1980 - 23 11.77 
1979 - 22 11.69  23.62 
   Nylander, Anders -52
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m 10 km                
år - ålder         gatulopp                
1980 - 28 2:01.16  4:11.2m 9:15.45 
1979 - 27 2:03.72  2:38.2m 4:13.03  40.14 
1977 - 25 2:01.35  4:08.7m
   Näsström, Max -48
                                       
    10 km Maraton                            
år - ålder gatulopp                              
1980 - 32 2:44.47 
1979 - 31 39.08 [1] 2:44.34 
Not
[1] - Mellantid
   Rytter, Lars -56
                                       
    Diskus                                
år - ålder 2,0 kg                                
1980 - 24 18.77 
1978 - 22 22.72 
»  Svedmyr, Åke -48
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 110 m häck 400 m häck Höjd Längd Kula
år - ålder         106,7 cm 91,4 cm     7,26 kg
1979 - 31 12.11  23.19  50.00  1:53.7m 16.14  53.82 [1]
1978 - 30 49.91  1:55.40  54.02 [2] 1.55  5.68  9.38 
1977 - 29         49.86  1:55.2m     54.91 [2]            
1976 - 28 1:52.3m [1]
                                       
fortsättning Spjut                                
år - ålder 800 gr, f 1986                                
1980 - 32 30.27 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för MS
[2] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
   Törnell, Jonas -57
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m Höjd Stav Spjut        
år - ålder             800 gr, f 1986        
1980 - 23 55.20  2:02.34  2:42.8m 4:25.2m 1.60  2.40  26.60 
1979 - 22 2:02.97  2:45.4m 4:19.63 
1978 - 21     2:06.9m                            
1977 - 20 2:06.4m 4:20.4m
»  Wallin, Örjan -51
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 10 000 m        
år - ålder                      
1980 - 29 1:53.89  3:45.04  4:11.08  8:02.54  13:55.69  29:47.06 
1979 - 28 1:58.20  3:49.92  8:06.2m 13:56.32 
1978 - 27 1:55.4m     3:49.21          14:28.89             
1977 - 26 1:53.82  3:41.78 [1] 4:01.42  7:50.2m 13:53.94 [1]
1976 - 25 1:52.8m 2:24.0m 3:47.4m [2] 8:14.4m 14:19.0m [2]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för MS
[2] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
»  Wikström, Peter -57
                                       
    100 m 200 m 300 m 400 m 1 500 m Höjd Stav Längd Tresteg
år - ålder                  
1980 - 23 54.13  4:42.7m 1.65  3.50  12.58 
1979 - 22 11.73  24.02  52.33  4:28.0m 1.73  3.25 [1] 6.64  12.45 
1978 - 21         37.69  52.87  4:40.8m 1.75 [1] 3.00  6.75     
1977 - 20 23.96  51.57 [1] 4:46.6m 1.65 [1] 3.05 [1] 6.19 
                                       
fortsättning Kula Diskus Spjut 10-kamp 5-kamp                
år - ålder 7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986  [3]  [6]                
1980 - 23 12.62  35.90  43.87  5 697 [4]
1979 - 22 13.18  37.30  51.10  6 173  3 283 [2,7,4]
1978 - 21 13.31 [2] 40.12 [2] 49.64  6 176 [2,5,4]                    
1977 - 20 12.62 [1] 34.64  41.54 [1] 5 642 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
[5] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
[6] - |  Längd  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  200 m  |  Diskus (2,0 kg)  |  1 500 m  |
[7] - Fortsatt klubbrekord även för MS
   von Zweigbergk, Gunno -50
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m 10 000 m            
år - ålder                        
1980 - 30 2:01.9m 4:14.43 
1979 - 29 2:03.7m 2:39.7m 4:21.5m 9:04.7m 15:19.5m 31:57.00 
1978 - 28         4:09.14      15:10.72                 
1977 - 27 15:42.4m
»  Wärngård, Gunnar -57
                                       
    400 m 800 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 10 000 m 10 km 3 000 m h
år - ålder               gatulopp 91,4 cm
1980 - 23 1:53.08  3:49.53  8:30.16  14:57.41  30:32.43  9:12.7m
1979 - 22 1:54.9m 3:50.5m 4:17.4m 15:00.14  32.40  9:00.21 
1978 - 21 61.81 [1] 1:55.2m 3:47.4m [3]     8:21.15  14:18.67 [3] 29:43.98 [3,4]     8:48.89 
1977 - 20 1:54.76 [2] 3:50.3m [2] 8:26.0m 14:34.8m [2] 8:51.33 
1976 - 19 3:51.8m [3]
                                       
fortsättning Längd                                
år - ålder                                  
1979 - 22 5.52 
Not
[1] - Mellantid
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[4] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
 M22 - Män 22 år
   Brodén, Per -59
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m Kula        
år - ålder             7,26 kg        
1980 - 21 2:05.33  2:47.7m 4:11.65  4:45.3m
1979 - 20 2:05.87  4:05.92  9:32.8m 15:29.69 
1978 - 19         4:18.4m     9:06.0m 15:41.17 [2] 7.40         
1977 - 18 2:09.20  2:49.0m 4:13.0m [1] 9:16.7m 15:43.6m
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Engblom, Lars -59
                                       
    1 500 m Höjd Stav Längd Kula Diskus Spjut 10-kamp    
år - ålder         7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986  [4]    
1980 - 21 1.93  3.45 [1] 5.93  28.95 
1979 - 20 5:21.6m 1.94 [1,2] 3.40 [3] 10.82  31.98  45.10  5 434 [5]
1978 - 19 1.91 [1] 6.05  37.16 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för MS
[3] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[4] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[5] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Fredriksson, Odd -58
                                       
    1 500 m 3 000 m Spjut                        
år - ålder     800 gr, f 1986                        
1980 - 22 9:06.4m 42.51 
1979 - 21 4:07.41 
   Johansson, Håkan -60
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 1 000 m 1 500 m Höjd Stav Längd
år - ålder                 zon
1980 - 20 55.37  2:03.2m 4:14.4m 1.32  2.56 
1979 - 19 12.53  24.66  54.23  2:02.8m 4:35.7m
1978 - 18         54.84  2:03.0m     4:29.6m 1.50  2.60     
1977 - 17 2:08.6m 4:37.3m
1973 - 13 3.52 [1]
1972 - 12 16.4m 3:35.3m 3.74 [1]
                                       
fortsättning Kula Diskus Diskus Spjut 10-kamp                
år - ålder 7,26 kg 2,0 kg 1,75 kg 800 gr, f 1986  [2]                
1980 - 20 9.47  28.94  30.90  2 944 [3]
1978 - 18 8.10  25.24  25.30  27.70  4 028 [3]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Karlsson, Per -60
                                       
    200 m 400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 1 eng. mil 5 000 m 2 000 m h 400 m häck
år - ålder               91,4 cm 91,4 cm
1980 - 20 24.92  52.06  1:53.15 [1] 2:29.94  3:57.1m 4:30.9m 15:16.02  57.98 [1]
1979 - 19 51.44 [1] 1:53.82 [1] 2:33.11  3:55.60  4:44.8m 6:01.34 [2]
1978 - 18     55.26  1:57.99 [1]     4:01.52 [1]     15:23.6m [1] 5:59.8m [1] 57.89 
1977 - 17 1:57.43 [1] 2:41.0m 3:59.59 [1] 6:06.06 [1]
1976 - 16 4:08.2m [2]
                                       
fortsättning Höjd Stav Längd Kula Diskus Slägga Spjut 10-kamp    
år - ålder       7,26 kg 2,0 kg 7,26 kg 800 gr, f 1986  [3]    
1980 - 20 1.75  3.05  9.78  28.35  25.64  41.48  5 637 [4]
1979 - 19 1.70  2.90  9.32  25.71  37.44  5 253 [4]
1978 - 18 1.70  2.70  5.50  9.16  27.36  36.30  4 827 [4]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
»  Liljebäck, Lars-Erik -58
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 10 km Längd    
år - ålder             gatulopp      
1980 - 22 1:56.53  3:53.1m 14:44.3m
1979 - 21 1:57.6m 2:30.2m 3:54.31  4:17.8m 35.52  5.05 
1978 - 20 1:59.21      3:58.6m     8:46.01                 
1977 - 19 4:07.5m
»  Lindelöw, Jan -59
                                       
    1 000 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m                    
år - ålder                            
1980 - 21 2:40.81  4:16.8m 9:26.46 [1] 15:36.36 
1979 - 20 9:54.85 [1] 16:57.10 
Not
[1] - Mellantid
   Lundberg, Conny -60
                                       
    1 500 m Höjd Stav Kula Kula Diskus Diskus Slägga Spjut
år - ålder       7,26 kg 6,25 kg 2,0 kg 1,75 kg 7,26 kg 800 gr
1980 - 20 11.38  32.32 
1979 - 19 1.40  10.58  29.38  11.49 [1] 40.40 
1978 - 18 5:03.5m 1.60  2.70  10.11  11.36  28.08  34.40 
                                       
fortsättning Spjut 10-kamp 10-kamp                        
år - ålder 800 gr, f 1986  [2]  [4]                        
1980 - 20 42.90 
1979 - 19 44.59 
1978 - 18 34.30  2 914 [3] 3 841 [3]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
[4] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (6,25 kg)  |  Höjd  |  300 m  |  110 m häck (100 cm)  |  Diskus (1,75 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 000 m  |
»  Skjutar, Arne -58
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m Höjd Kula Diskus Spjut
år - ålder             7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986
1980 - 22 2:04.73  4:08.2m 8:55.2m 15:24.1m
1979 - 21 2:02.0m 2:44.2m 4:06.12  8:58.0m 15:11.70 
1978 - 20 2:06.80      4:15.5m     15:39.02  1.35  6.76  17.74  25.66 
1977 - 19 2:07.3m 4:14.3m 9:21.5m 16:08.33 
                                       
fortsättning 10-kamp                                
år - ålder  [1]                                
1978 - 20 2 186 [2]
Not
[1] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Wikström, Johan -59
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m Stav Längd Kula Diskus Diskus
år - ålder             7,26 kg 2,0 kg 1,5 kg
1980 - 21 48.70  2.30  34.94 
1979 - 20 10.87 [1,2] 21.85 [1,2] 48.20 [1,2] 1:54.55 [4] 7.06 
1978 - 19                         11.51 [4] 37.18 [4]    
1977 - 18 11.63  23.12  49.84 [1,3] 2:02.0m 11.06 [5] 37.18  41.12 [1]
1976 - 17 50.2m [1]
                                       
fortsättning Spjut 5-kamp                            
år - ålder 800 gr, f 1986  [6]                            
1980 - 21 36.95 
1979 - 20 3 231 [7]
1977 - 18 55.72 [1]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Fortsatt klubbrekord även för MS
[3] - Klubbrekord för MS vid tiden för resultatet
[4] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[5] - u.t.
[6] - |  Längd  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  200 m  |  Diskus (2,0 kg)  |  1 500 m  |
[7] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
 P19 - Pojkar 19 år
   Andersson, Rickard -61
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 2 000 m h Diskus
år - ålder               91,4 cm 2,0 kg
1980 - 19 2:11.8m 2:46.09  4:10.28  4:40.8m 9:00.7m [1] 17.78 
1979 - 18 2:02.9m 2:39.4m 4:11.5m 9:36.48 [2] 16:13.58  6:24.98 
1978 - 17 60.41  2:15.9m 2:51.1m 4:23.25  16:35.8m
                                       
fortsättning Diskus Spjut                            
år - ålder 1,75 kg 800 gr, f 1986                            
1980 - 19 22.32 
1978 - 17 17.74  20.06 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Mellantid
   Enblom, Hans -61
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m 2 000 m h 3 000 m h 400 m häck
år - ålder             91,4 cm 91,4 cm 91,4 cm
1980 - 19 1:59.89  4:08.13  5:56.42 [2] 9:37.71 [2]
1979 - 18 2:00.92  4:05.70  16:48.6m 6:05.39  10:07.38 [2] 60.61 
1978 - 17 57.13  2:05.39  2:46.6m 4:14.92      16:01.11 [2] 6:12.67  10:08.1m    
1977 - 16 2:12.4m 2:57.6m [1] 4:21.2m 9:35.8m 6:35.49 
                                       
fortsättning Höjd Stav Längd Kula Kula Diskus Diskus Spjut Spjut
år - ålder       7,26 kg 5,5 kg 2,0 kg 1,75 kg 800 gr, f 1986 600 gr, f 1999
1980 - 19 1.62  2.56  8.57  27.33  40.40 
1979 - 18 1.60  2.40  5.28  8.60  23.54  35.90 
1978 - 17 1.55  2.30      8.00  7.37  23.04  23.72  33.86     
1977 - 16 40.00 
                                       
fortsättning 10-kamp                                
år - ålder  [3]                                
1980 - 19 4 167 [4]
1979 - 18 3 172 [4]
1978 - 17 2 833 [4]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Svärdling, Lars -61
                                       
    200 m 400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m 2 000 m h 400 m häck Höjd
år - ålder             91,4 cm 91,4 cm  
1980 - 19 24.44  52.39  1:59.33  4:14.9m 60.10 [2] 1.56 
1979 - 18 53.44  2:00.97  4:41.2m 6:40.60  1.55 
1978 - 17     55.87  1:58.4m 2:47.4m 4:19.9m     6:54.8m        
1977 - 16 2:13.7m 4:45.1m 10:31.39 [1] 7:22.0m
                                       
fortsättning Stav Kula Diskus Diskus Spjut 10-kamp            
år - ålder   7,26 kg 2,0 kg 1,75 kg 800 gr, f 1986  [3]            
1980 - 19 2.70  8.51  21.91  29.20  3 327 [4]
1979 - 18 2.70  8.20  23.34  30.04  4 097 [4]
1978 - 17 17.20  27.04 
Not
[1] - u.t.
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
 P18 - Pojkar 18 år
   Andrén, Thomas -62
                                       
    400 m 800 m 1 500 m 1 eng. mil 5 000 m 2 000 m h 3 000 m h 110 m häck 300 m häck
år - ålder           91,4 cm 91,4 cm 100 cm 91,4 cm
1980 - 18 55.16  2:11.59  4:31.1m 4:57.1m 6:33.2m 17.74  45.50 [2]
1979 - 17 55.72  2:07.41  4:28.7m 6:26.54  11:12.7m 45.86 [2]
1978 - 16     2:12.50  4:43.2m     19:44.0m 6:35.24  11:10.0m        
1977 - 15 2:14.5m [1] 4:37.5m
1976 - 14 4:36.6m
1975 - 13 4:51.1m
                                       
fortsättning Höjd Stav Kula Diskus Diskus Spjut 10-kamp        
år - ålder     7,26 kg 2,0 kg 1,5 kg 800 gr, f 1986  [3]        
1980 - 18 1.71  2.42  8.84  23.94  32.66  3 349 [4]
1979 - 17 1.60  2.30  8.18  21.61  30.14  2 832 [4]
1978 - 16 1.50  2.40  7.57  20.08  20.52  27.08  2 279 [4]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Bredeby, Göran -62
                                       
    400 m Höjd Kula Kula Kula Diskus Diskus Diskus Slägga
år - ålder     7,26 kg 6,25 kg 5,5 kg 2,0 kg 1,75 kg 1,5 kg 7,26 kg
1980 - 18 11.42  12.67  34.50  39.14  29.22 
1979 - 17 57.62  11.36  12.50  12.64  33.36  34.74  11.18 
1978 - 16         10.26      12.64          35.66     
1977 - 15 1.50 [1]
                                       
fortsättning Slägga Slägga Spjut Spjut                    
år - ålder 6,25 kg 5,5 kg 800 gr, f 1986 600 gr, f 1999                    
1980 - 18 33.38 [2] 37.47 
1979 - 17 27.96 [3]
1978 - 16     26.20 [3]                            
1977 - 15 39.22 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - ensam tävlande
[3] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Forss, Michael -62
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m 2 000 m h 3 000 m h        
år - ålder           91,4 cm 91,4 cm        
1980 - 18 2:08.2m 4:20.25  10:02.29 [2] 17:13.84  6:21.80 
1978 - 16 2:12.93  4:23.4m 9:38.35  6:42.21  10:53.7m
1977 - 15 2:16.7m 3:01.6m [1] 4:33.1m 9:44.0m     7:00.19             
1976 - 14 4:30.2m
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Mellantid
   Sjöberg, Hans -62
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m Höjd                
år - ålder                          
1980 - 18 23.93  51.34  2:00.97 
1979 - 17 11.95  23.59 [1] 51.19  2:01.1m 1.65 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 P17 - Pojkar 17 år
   Björemyr, Ola -63
                                       
    200 m 400 m 800 m                        
år - ålder                              
1980 - 17 24.84  54.01  2:03.80 
1979 - 16 2:07.77 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Johansson, Roger -63
                                       
    800 m 1 500 m 3 000 m Höjd                    
år - ålder                            
1980 - 17 2:15.38  4:40.3m
1979 - 16 2:15.54  4:36.00  10:02.0m 1.10 
1978 - 15 5:04.4m
   Rosén, Håkan -63
                                       
    300 m 800 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m Spjut        
år - ålder             800 gr, f 1986        
1980 - 17 625.76 [1,2] 2:04.28  4:27.0m 5:00.8m 16:43.5m 29.22 
1979 - 16 4:36.46  9:52.05 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Mellantid
   Sjöberg, Mikael -63
                                       
    100 m 800 m 1 000 m 300 m häck Höjd Stav Kula Kula Kula
år - ålder       76,2 cm     6,25 kg 5,5 kg 4,0 kg
1980 - 17 11.59 
1979 - 16 2:23.9m 46.88  1.70  2.20  11.97 
1978 - 15 13.29  2:28.6m         1.65          11.65 [1]    
1977 - 14 2:26.7m 3:06.3m 1.60  11.94 
                                       
fortsättning Diskus Diskus Diskus Spjut Spjut Spjut 8-kamp 6-kamp    
år - ålder 2,0 kg 1,75 kg 1,5 kg 800 gr, f 1986 600 gr 600 gr, f 1999  [2]  [4]    
1980 - 17 31.84  37.82 
1979 - 16 30.20  37.50  36.28  46.42  3 383 [3]
1978 - 15         33.66          38.42  2 810 [1,3]        
1977 - 14 30.04  0 [3]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  110 m häck (91,4 cm)  |  Diskus (1,5 kg)  |  Stav  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  Längd  |  Kula (5,5 kg)  |  Höjd  |  800 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
[4] - |  80 m häck (84 cm)  |  Längd (zon)  |  Kula (4,0 kg)  |  Höjd  |  Spjut (600 gr)  |  800 m  |
   Wikström, Magnus -63
                                       
    100 m 800 m 1 000 m Höjd Stav Kula Kula Diskus Spjut
år - ålder           5,5 kg 4,0 kg 1,5 kg 800 gr, f 1986
1980 - 17 2.80  41.72 
1979 - 16 13.27  2:41.5m 1.52  2.80  10.89  33.89  45.73 
1978 - 15     2:21.93      1.55      8.56      30.50 [1]    
1977 - 14 3:14.8m 10.43 
                                       
fortsättning Spjut 8-kamp                            
år - ålder 600 gr, f 1999  [3]                            
1979 - 16 51.10 [2] 3 414 [4]
1978 - 15 41.30 [2]
Not
[1] - u.t.
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  110 m häck (91,4 cm)  |  Diskus (1,5 kg)  |  Stav  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  Längd  |  Kula (5,5 kg)  |  Höjd  |  800 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
 P16 - Pojkar 16 år
   Johansson, Tommy -64
                                       
    200 m Höjd Stav Kula Kula Diskus Spjut Spjut    
år - ålder       4,0 kg 3,0 kg 1,5 kg 800 gr, f 1986 600 gr, f 1999    
1980 - 16 25.04  1.60  31.10 
1979 - 15 1.60  1.70  21.05  33.02  35.34 
1978 - 14 9.99  9.35  29.48 
   Lindoff, Håkan -64
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 1 eng. mil 3 000 m 5 000 m 2 000 m h Diskus Diskus
år - ålder             91,4 cm 1,5 kg 1,0 kg
1980 - 16 2:09.9m 2:44.8m 4:18.5m 4:41.0m 9:18.70  16:20.8m 6:34.27  24.61 
1979 - 15 2:18.9m 4:40.7m 7:03.59 
1978 - 14     3:07.05              19:58.8m         22.74 
1977 - 13 3:12.4m [1]
                                       
fortsättning Spjut Spjut                            
år - ålder 800 gr, f 1986 600 gr, f 1999                            
1980 - 16 47.06  48.74 
1979 - 15 38.40  38.20 
1978 - 14 34.43 
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Litzén, Bo -64
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m Höjd            
år - ålder                        
1980 - 16 55.30  2:01.29 [1] 2:39.54 [1] 4:07.96 [1] 9:31.48  0.50 
1979 - 15 55.94  2:04.25 [1] 4:14.76 [1] 9:23.88 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Lundgren, Ulph -64
                                       
    100 m 200 m 400 m 100 m häck 110 m häck 300 m häck Höjd Spjut    
år - ålder       84 cm 91,4 cm 76,2 cm   600 gr, f 1999    
1980 - 16 12.28  25.51  56.51  17.39  17.37  42.78 [1] 1.20 
1978 - 14 1.35 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Perswalld, Anders -64
                                       
    100 m 200 m 400 m 800 m 1 000 m 3 000 m Kula Kula    
år - ålder             4,0 kg 3,0 kg    
1980 - 16 11.92  23.97 [1] 53.18 
1979 - 15 11.87 [1] 24.47 [1] 55.59  2:16.6m
1978 - 14 3:50.7m 13:28.9m 8.58  7.60 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
 P15 - Pojkar 15 år
   Häggberg, Lars -65
                                       
    100 m 400 m 800 m 1 000 m 100 m häck 300 m häck Höjd Kula Kula
år - ålder         84 cm 76,2 cm   4,0 kg 3,0 kg
1980 - 15 13.01  19.32  44.36 [1]
1979 - 14 13.29  60.81  2:33.2m 16.66 [1] 1.28  8.64  8.67 
1978 - 13                             7.20     
1977 - 12 2:47.8m 3:38.1m 1.25  7.61 
                                       
fortsättning Spjut 6-kamp 5-kamp                        
år - ålder 600 gr, f 1999  [2]  [4]                        
1979 - 14 20.06  1 541 [3]
1977 - 12 722 [3]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  100 m häck (84 cm)  |  Längd (zon)  |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  Höjd  |  800 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
[4] - |  100 m  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
   Lindgren, Per -65
                                       
    200 m 400 m 800 m 1 000 m Höjd Längd Kula Kula Spjut
år - ålder             4,0 kg 3,0 kg 600 gr, f 1999
1980 - 15 1.60  32.22 
1979 - 14 26.15  58.36  2:11.70  2:54.19  1.65  5.27  11.69  11.91  47.60 [2]
1978 - 13         2:21.53  3:05.73 [1]         9.65  9.18  20.76 
1977 - 12 2:44.5m [1] 3:16.0m 1.35  8.88 
                                       
fortsättning 6-kamp 5-kamp                            
år - ålder  [3]  [5]                            
1979 - 14 3 318 [2,4]
1977 - 12 1 061 [1,4]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  100 m häck (84 cm)  |  Längd (zon)  |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  Höjd  |  800 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
[5] - |  100 m  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
»  Pihlblad, Jan -65
                                       
    100 m 200 m 400 m 300 m häck Höjd Längd Kula        
år - ålder       76,2 cm     4,0 kg        
1980 - 15 13.04  26.75  46.96  1.40  4.55 
1979 - 14 13.69  68.71  1.35 
1978 - 13                 1.25                 
1977 - 12 5.53 
 P14 - Pojkar 14 år
   Bertilsson, Rickard -66
                                       
    Längd Kula Kula                        
år - ålder zon 4,0 kg 3,0 kg                        
1980 - 14 13.99 [1]
1979 - 13 4.38  11.28 [1] 11.61 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Elinder, Fredrik -66
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m 3 000 m Höjd Kula Spjut 6-kamp    
år - ålder           4,0 kg 600 gr, f 1999  [1]    
1980 - 14 2:31.2m 3:16.51  5:04.6m 11:00.0m 5.42 
1979 - 13 2:56.3m 3:26.9m 1.08  4.46  11.74  308 [2,3]
Not
[1] - |  100 m häck (84 cm)  |  Längd (zon)  |  Kula (4,0 kg)  |  Spjut (600 gr, f 1999)  |  Höjd  |  800 m  |
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
 P13 - Pojkar 13 år
   Bergnäs, Fredrik -67
                                       
    800 m 1 000 m Höjd Kula 5-kamp                
år - ålder       3,0 kg  [1]                
1980 - 13 3:39.3m 1.35 
1979 - 12 2:47.6m 3:24.29  1.26  7.26  657 [2]
Not
[1] - |  100 m  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
[2] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
»  Karlsson, Pontus -67
                                       
    800 m 1 000 m Höjd Stav Längd Kula Spjut Spjut 5-kamp
år - ålder         zon 3,0 kg 600 gr, f 1999 400 gr  [3]
1980 - 13 2:24.2m 3:05.37  1.45  2.10 [2] 35.96 [2]
1979 - 12 2:31.7m [1] 3:06.13  1.31  9.50  36.82 [2] 1 131 [2,4]
1978 - 11     3:30.6m             7.66             
1977 - 10 3:07.4m 3:40.2m 1.10 [2] 6.26 [2] 1 453 [4]
1976 - 9 3.69 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[3] - |  100 m  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
   Matz, Göran -67
                                       
    1 000 m Höjd Kula                        
år - ålder     3,0 kg                        
1980 - 13 3:04.45 [1] 1.35 
1979 - 12 8.22 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Rothenburg, Thomas -67
                                       
    1 000 m Höjd Kula Diskus Diskus Spjut            
år - ålder     3,0 kg 1,0 kg 0,6 kg 400 gr            
1980 - 13 3:16.16 
1979 - 12 3:10.58  1.10  8.22  16.90  15.24  18.86 [1]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
   Wallén, Johan -67
                                       
    100 m 400 m 800 m 1 000 m Höjd Längd Kula Kula 5-kamp
år - ålder           zon 4,0 kg 3,0 kg  [2]
1980 - 13 14.16  3:11.9m
1979 - 12 14.12  68.61  2:36.29  3:17.59  1.16  4.61  6.53  6.37 
1978 - 11             3:29.76      4.22 [1]            
1977 - 10 3:04.5m [1] 3:34.5m 1.03  3.88  5.11 [1] 0 [3]
                                       
fortsättning 5-kamp                                
år - ålder  [4]                                
1979 - 12 783 [3]
1977 - 10 0 [3]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - |  80 m häck (76,2 cm)  |  Höjd  |  Längd (zon)  |  Kula (3,0 kg)  |  800 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
[4] - |  100 m  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
   Wennberg, Stefan -67
                                       
    100 m 1 000 m Kula Kula                    
år - ålder     4,0 kg 3,0 kg                    
1980 - 13 14.13  3:11.9m 6.17 
1979 - 12 5.29 
 P12 - Pojkar 12 år
   Bivstedt, Johan -68
                                       
    1 000 m Kula                            
år - ålder   3,0 kg                            
1980 - 12 3:21.1m 6.90 
1979 - 11 3:31.4m
»  Danelius, Johan -68
                                       
    800 m 1 000 m 1 500 m                        
år - ålder                              
1980 - 12 2:28.5m [1] 3:07.90  5:03.8m
1979 - 11 3:21.02 
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
   Holm, Cyril -68
                                       
    1 000 m                                
år - ålder                                  
1980 - 12 3:20.0m
1979 - 11 3:53.7m
   Qvist, Roland -68
                                       
    100 m Längd Spjut                        
år - ålder   zon 400 gr                        
1980 - 12 20.98 
1979 - 11 15.00  4.39 
 P11 - Pojkar 11 år
   Lindgren, Håkan -69
                                       
    1 000 m Spjut                            
år - ålder   400 gr                            
1980 - 11 3:52.66 
1979 - 10 4:10.3m 19.03 
   Wallén, Peter -69
                                       
    100 m 800 m 1 000 m 3 000 m Höjd Kula Kula 5-kamp    
år - ålder           4,0 kg 3,0 kg  [2]    
1980 - 11 16.39  2:47.3m [1] 3:26.9m 11:49.0m 5.50 
1979 - 10 2:52.6m [1] 3:39.02  4.20 
1978 - 9         3:49.79  15:01.5m                    
1977 - 8 3:40.5m 0.85  3.34  258 [3]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - |  100 m  |  Höjd  |  Kula (3,0 kg)  |  Längd (zon)  |  800 m  |
[3] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
 P10 - Pojkar 10 år
   Andrén, Mathias -71
                                       
    1 000 m Höjd Kula                        
år - ålder     3,0 kg                        
1980 - 9 0.85  3.64 
1979 - 8 5:08.0m
 M35 - Män veteran 35 år
   Wareing, Allan -43
                                       
    800 m 1 500 m 3 000 m 5 000 m                    
år - ålder                            
1980 - 37 10:38.8m [2]
1978 - 35 2:09.6m 4:25.77 [1] 16:27.6m [2]
Not
[1] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[2] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
»  Örbrink, Lars -42
                                       
    400 m 800 m 1 000 m 1 500 m 400 m häck Höjd Kula Diskus Spjut
år - ålder         91,4 cm   7,26 kg 2,0 kg 800 gr, f 1986
1980 - 38 54.43 [1] 1:59.9m 4:29.0m
1979 - 37 54.76 [2] 1:59.2m [1] 4:21.6m [1] 1.50  7.30  19.97 [1] 29.42 
1978 - 36 59.39 [2] 2:00.6m [2] 2:41.08  4:31.1m 62.79 [1] 1.55 [1] 7.79 [2] 33.54 [2]
                                       
fortsättning 10-kamp                                
år - ålder  [3]                                
1979 - 37 2 549 [4]
Not
[1] - Fortsatt klubbrekord för åldersklassen
[2] - Klubbrekord för åldersklassen vid tiden för resultatet
[3] - |  100 m  |  Längd  |  Kula (7,26 kg)  |  Höjd  |  400 m  |  110 m häck (106,7 cm)  |  Diskus (2,0 kg)  |  Stav  |  Spjut (800 gr, f 1986)  |  1 500 m  |
[4] - Vinduppgifter saknas för vissa grenar i mångkampen.
Designed by Man on Earth
Version: 2018-07-04
mail to designer of st@hletics
© 2013, st@hletics